Rhestr o wledydd sydd wedi mynd yn annibynnol o'r Deyrnas Unedig