Rhestr o'r Ysgolion Cynradd Cymraeg hyd at 1993

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Dyma Restr o Ysgolion Cynradd (Swyddogol) Cymraeg hyd at 1993.[1] Sylwer nad yw'r rhestr hon yn cynnwys ysgolion "Naturiol Gymraeg" e.e. holl ysgolion Gwynedd.

Awdurdod Addysg Lleoliad yr ysgol Enw'r ysgol Dyddiad agor Nifer ar y cychwyn.
(Yr Urdd) (ysgol breifat) Aberystwyth Lluest Medi 1939 7
Sir Gaerfyrddin Llanelli Dewi Sant 1 Mawrth 1947 34
Sir y Fflint Y Rhyl Dewi Sant Ionawr 1949 10
Sir y Fflint Yr Wyddgrug Glanrafon Ionawr 1949 9
Sir y Fflint Treffynnon Gwenffrwd Mai 1949 8
Sir Gaernarfon Llandudno Morfa Rhianedd Mehefin 1949 31
Sir Forgannwg Maesteg Tyderwen Medi 1949 45
Sir Forgannwg Aberdâr Ynys-lwyd Medi 1949 28
Caerdydd Caerdydd Bryntaf Medi 1949 19
Abertawe Llansamlet Lôn Las Medi 1949 70
Sir y Fflint Treuddyn Terrig Mawrth 1950 65
Sir Ddinbych Bae Colwyn Bod Alaw Mawrth 1950 17
Sir Aberteifi Aberystwyth Medi 1952 160
Sir Forgannwg Treorci Ynys-wen Mehefin 1950 36
Sir Forgannwg Pont-y-gwaith Medi 1950 13
Sir Forgannwg Pontypridd Pont Siôn Norton Hydref 1951 16
Sir Ddinbych Wrecsam Bodhyfryd Tachwedd 1951 14
Sir Forgannwg Y Barri Sant Ffransis Ionawr 1952 15
Sir Forgannwg Gorseinon Pontybrenin Medi 1952 41
Sir Gaernarfon Bangor Sant Paul >Ysgol y Garnedd (1975) Medi 1953
Sir Ddinbych Cefn Mawr Min-y-ddôl Medi 1953 12
Sir Gaerfyrddin Llanelli Brynsierfel Medi 1953
Sir Forgannwg Glyn-nedd Ionawr 1954 63
Sir Forgannwg Pontarddulais Bryn Iago Ebrill 1954 96
Sir Forgannwg Pontrhydyfen Ebrill 1954 44
Sir y Fflint Ffynnongroyw Mornant Medi 1954 76
Sir Gaerfyrddin Caerfyrddin Y Dderwen Ionawr 1955 21
Sir Fynwy Rhymni Medi 1955 12
Sir Forgannwg Tonyrefail Medi 1955 11
Sir Forgannwg Castell-nedd Medi 1956 18
Sir Frycheiniog Ystradgynlais Ynysgedwyn Medi 1956 84
Sir Ddinbych Abergele Glan Morfa 1957
Sir Gaerfyrddin Llandeilo (uned) >Ysgol Teilo Sant (1965) 1958
Sir Ddinbych Dinbych Twm o'r Nant 1960
Sir Gorllewin Morgannwg Blaendulais Blaendulais 1961
Sir Gorllewin Morgannwg Abertawe Cwmbwrla > Bryn-y-môr (1976) 1961
Sir y Fflint Y Fflint Croes Atti 1964
Sir Gaerfyrddin Porth Tywyn Porth Tywyn 1965
Y Drenewydd Ysgol Hafren (Uned) Dafydd Llwyd 2001 1965
Sir Gorllewin Morgannwg Pontardawe Pontardawe 1967
Sir Ddinbych Coedpoeth Bryn Tabor 1967
Sir Gaerfyrddin Rhydaman Gymraeg Rhydaman 1967
Sir Gaerfyrddin Cydweli Gwenllian 1968
Llanidloes Trefeglwys (uned) 1970
Sir y Fflint Prestatyn y Llys 1972
y Trallwng Ardwyn (uned babanod) 1973
Sir Gaernarfon Caergybi y Morswyn 1974
Clwyd Tremeirchion Tremeirchion < ysgol draddodiadol 1974
Clwyd Rhosllannerchrugog Hooson 1976
Powys y Trallwng Maes-y-dre (uned iau) 1978
Powys Llandrindod Ysgol Trefonnen (Uned yr Onnen) 1978
Powys Llanwrtyd Dolafon (uned) 1978
Gwynedd Cyffordd Llansdudno Maelgwn (Uned) 1980
Powys Aberhonddu y Bannau 1980
Clwyd Rhuthun Pen Barras 1982
Powys Pontsenni Pontsenni (uned) 1988
Gorllewin Morgannwg Ystalyfera Y Wern (Traddodiadol i Gymraeg) 1989
Gorllewin Morgannwg Trebanws Trebanws (Traddodiadol > i Gymraeg) 1989
Gorllewin Morgannwg Waunarlwydd Login Fach >Ysgol Gymraeg 1991
Powys Rhaeadr Gwy Uned Caban Coch 1991
Powys Llanfair-ym-Muallt Uned Tanycapel 1992
Clwyd Wrecsam Plas Goch 1993
Gorllewin Morgannwg Tirdeunaw Tirdeunaw 1994
Gorllewin Morgannwg Felindre Felindre Traddodiadol > i Gymraeg 1995
Dyfed Hwlffordd Glancleddau 1995
Powys Tregynon Rhiw-Bechan (uned) 1995
Clwyd Llangollen Glyn Collen (Uned) 1998
Noder bod rhai ysgolion wedi symud o le i le ac mae rhai hefyd wedi newid eu henwau.

Ffynhonnell[golygu | golygu cod y dudalen]

  1. Gorau Arf Hanes sefydlu Ysgolion Cymraeg 1939 - 2000 Golygydd Iolo Wyn Williams. Cyhoeddwyr: Y Lolfa. 2002 Td 339 - 342]