Nodyn:Unedau SI manwl

Oddi ar Wicipedia
Rhagddodiaid SI
Rhagddodiad Symbol 1000m 10n Ffurf degol Term Cymraeg Term Saesneg Derbyniwyd[1]
iota- Y 10008 1024 1000000000000000000000000 Septiliwn Septillion 1991
seta- Z 10007 21 1000000000000000000000 Secstiliwn Sextillion 1991
ecsa- E 10006 18 1000000000000000000 Cwintiliwn Quintillion 1975
peta- P 10005 15 1000000000000000 Cwadriliwn Quadrillion 1975
tera- T 10004 12 1000000000000 Triliwn Trillion 1960
giga- G 10003 9 1000000000 Biliwn Billion 1960
mega- M 10002 6 1000000 Miliwn Million 1960
kilo- k 10001 3 1000 Mil Thousand 1795
hecto- h 100023 2 100 Cant Hundred 1795
deca- da 100013 1 10 Deg Ten 1795
10000 0 1 Un One
deci- d 100013 −1 0.1 Degfed Tenth 1795
centi- c 100023 −2 0.01 Canfed Hundredth 1795
mili- m 1000−1 −3 0.001 Milfed Thousandth 1795
micro- μ 1000−2 −6 0.000001 Miliynfed Millionth 1960[2]
nano- n 1000−3 −9 0.000000001 Biliynfed Billionth 1960
pico- p 1000−4 −12 0.000000000001 Triliynfed Trillionth 1960
femto- f 1000−5 −15 0.000000000000001 Cwadriliynfed Quadrillionth 1964
ato- a 1000−6 −18 0.000000000000000001 Cwintriliynfed Quintillionth 1964
septo- z 1000−7 −21 0.000000000000000000001 Chwetriliynfed Sextillionth 1991
iocto- y 1000−8 −24 0.000000000000000000000001 Heptriliynfed Septillionth 1991
  1. Cyflwynwyd y system ddegol am y tro cyntaf yn 1795 gyda dim ond chwe rhagddodiad. Mae'r dyddiadau eraill yn cyfeirio at y dyddiadau y cafodd y rhagddodiaid eraill eu derbyn yn swyddogol gan CGPM.
  2. Yn 1948 cafodd y micron ei dderbyn gan y CGPM; yn 1967 penderfynwyd ei hepgor.