Nodyn:Iaith tudalen defnyddiwr

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

A wnewch chi ysgrifennu yn y Gymraeg neu yn y Saesneg yma, os gwelwch yn dda, oherwydd mai'r ieithoedd hyn a ddeëllir gan lawer o ddefnyddwyr y safle hwn. Os ydych am ysgrifennu mewn iaith arall, mae croeso mawr i chi greu tudalen defnyddiwr ar Wicipedia yn yr iaith honno ac ysgrifennu ar y dudalen honno. Os mynnwch, gallwch greu cyswllt i'r testun hwnnw o'ch tudalen defnyddiwr yn y Wicipedia Cymraeg.

Gan nad ydyn yn deall y testun mewn iaith arall, yn anffodus nid oes modd inni wybod a yw'n addas i Wicipedia. Gan hynny, fe allai testun mewn iaith arall gael ei ddileu, yr hyn sydd ddrwg gennym.

Diolch yn fawr.

Please could you write in Welsh or English here, because those languages are understood by many users on this site. If you would like to write in another language, you are very welcome, but please create a user page for yourself on your language's Wikipedia, and write the text there. If you like, you can then create a link to that text from your user page in the Welsh Wikipedia.

As we cannot understand text in another language, we do not know if it is suitable for this Wikipedia. As a result, text that is written in another language will be deleted, and for this, we apologise.

Thank you very much.