Nodyn:Google Translate dim diolch

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Stop hand nuvola.svg
Warning!

Thank you, Google Translate dim diolch, for your contributions to: {{{1}}}.

Sorry, but got rid of it, because your text appeared to be the product of an automatic translation engine (like Google Translate).

If you would like to contribute, can you please write in original Welsh rather than with the help of a translation engine?

Thank you.

Confused?! Read an explanation to this garbled English message here

Stop hand nuvola.svg
Rhybudd!

Diolch, Google Translate dim diolch, am eich cyfraniadau i: {{{1}}}.

Mae'n flin gennym ni, ond cafwyd gwared arni hi, oherwydd ymddengys mai cynnyrch peiriant cyfieithu awtomatig (fel Google Translate) oedd eich testun.

Os ydych am gyfrannu, a allwch ysgrifennu mewn Cymraeg gwreiddiol yn hytrach na gyda chymorth peiriant cyfieithu os gwelwch yn dda?

Diolch.

Documentation icon Dogfennaeth nodyn[gweld] [golygu] [hanes] [puro]

Bwriad[golygu cod y dudalen]

Bwriedir i'r nodyn hwn gael ei ddefnyddio i rybuddio defnyddwyr sy'n defnyddio peiriannau cyfieithu, fel Google Translate neu'r un ofnadwy a geir yma, peidio â'u defnyddio a thynnir neu ddilëir y cynnwys yn syth.

Defnydd[golygu cod y dudalen]

Er mwyn defnyddio'r nodyn, rhowch {{Google Translate dim diolch|erthygl}} ar dudalen y defnyddiwr a greodd yr erthyl/dudalen, gan ddisodli erthygl ag enw'r erthygl dan sylw.