Neidio i'r cynnwys

Nodyn:Google Translate dim diolch

Oddi ar Wicipedia
Warning!

Thank you, Google Translate dim diolch, for your new article, or contributions to, {{{1}}}.

Sorry us, but we removed her, because it appears that automatic translation product engine (like Google Translate) was.

If you want to see an article about that subject on Wikipedia, which you can write it in the original Welsh rather than with the help of machine translation?

Thank you.

Confused?! Read an explanation to this garbled English message here

Rhybudd!

Diolch, Google Translate dim diolch, am eich erthygl newydd am, neu gyfraniadau at, {{{1}}}.

Mae'n flin gennym ni, ond cafwyd gwared arni hi, oherwydd ymddengys mai cynnyrch peiriant cyfieithu awtomatig (fel Google Translate) yr oedd.

Os ydych am weld erthygl am y pwnc hwnnw ar y Wicipedia hwn, a allwch ei hysgrifennu hi mewn Cymraeg gwreiddiol yn hytrach na gyda chymorth peiriant cyfieithu?

Diolch.

Documentation icon Dogfennaeth nodyn[gweld] [golygu] [hanes] [puro]

Bwriad

[golygu cod]

Bwriedir i'r nodyn hwn gael ei ddefnyddio i rybuddio defnyddwyr sy'n defnyddio peiriannau cyfieithu, fel Google Translate neu'r un ofnadwy a geir yma, peidio â'u defnyddio a thynnir neu ddilëir y cynnwys yn syth.

Defnydd

[golygu cod]

Er mwyn defnyddio'r nodyn, rhowch {{Google Translate dim diolch|erthygl}} ar dudalen y defnyddiwr a greodd yr erthyl/dudalen, gan ddisodli erthygl ag enw'r erthygl dan sylw.