Menter Iaith Sir Ddinbych

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Logo Menter Iaith Sir Ddinbych

Sefydlwyd Menter Iaith Sir Ddinbych yn 2003 pan esblygodd o’r hen Fenter Iaith Dinbych-Conwy. Mae Menter Sir Ddinbych yn rhan o rwydwaith Mentrau Iaith Cymru. Lleolir y fenter yn Ninbych, Sir Ddinbych.

Bwriad a Nod y Fenter[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych yn elusen gofrestredig sy’n hybu a hyrwyddo’r Gymraeg ar draws Sir Ddinbych. Mae'r Fenter yn cydweithio â sawl partner a grŵp cymunedol i weithredu eu hamcanion, gyda’r prif nod o gynyddu defnydd o’r Gymraeg yn eu cymunedau.

Nod y Mentrau Iaith yw hybu a hyrwyddo’r Gymraeg ar draws Cymru.

Y Mentrau Iaith yw’r ffordd mae cymunedau lleol Cymru yn gweithredu er budd y Gymraeg. Mae wedi bod yn fodel llwyddiannus dros y blynyddoedd ac yn cael ei gydnabod fel ffordd effeithiol o ddatblygu cymunedol sydd yn gwneud gwahaniaeth yn lleol.

Mae’r Mentrau Iaith yn cael eu rheoli gan bwyllgorau rheoli gwirfoddol ac maent yn gweithio mewn partneriaeth gydag amryw o sefydliadau eraill.

Pwyllgor Rheoli a staff Menter Iaith Sir Ddinbych[golygu | golygu cod y dudalen]

Pwyllgor Rheoli[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Alice Jones – Cadeirydd
 • Arwel Roberts - Is-Gadeirydd
 • Anna Edwards - Ysgrifennydd
 • Owain Morris – Trysorydd
 • Emrys Wynne
 • Eleri Llwyd
 • Gwenan Prysor
 • Alaw Griffith
 • Bethan Cartwright
 • Menna Jones
 • Meirick Lloyd Davies

Staff y Fenter[golygu | golygu cod y dudalen]

Ruth Williams - Prif Swyddog

Iorwen Jones - Swyddog Cyllid a Busnes

Gwion Tomos-Jones - Swyddog Datblygu Cymunedol

Buddug Davies - Swyddog Prosiect Datblygu Cymunedau

Nia Morris - Swyddog Cymraeg Byd Busnes

Gweler hefyd[golygu | golygu cod y dudalen]

Mentrau Iaith Cymru

Dolenni[golygu | golygu cod y dudalen]