Menter Iaith Merthyr Tudful

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Sefydlwyd Menter Iaith Merthyr Tudful yn 2003. Mae Menter Iaith Merthyr Tudful yn rhan o rwydwaith Mentrau Iaith Cymru. Lleolir y fenter yng Nghanolfan Soar, Merthyr Tudful.[1]

Bwriad y fenter[golygu | golygu cod y dudalen]

Prif nod y Fenter yw cynnig cyfleoedd Cymraeg yn y gymuned. Mae'r fenter hefyd yn hybu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned ac o fewn sefydliadau. Rydym yn cynnal gweithgareddau yn y gymuned ar gyfer Oedolion, Plant, Ieuenctid, Dysgwyr a Theuluoedd yn ogystal a chyd-weithio yn agos gyda nifer o sefydliadau Cymraeg a di- Gymraeg.[2]

Prosiectau[golygu | golygu cod y dudalen]

Dyma rai o brosiectau'r fenter yn 2020 a gytunwyd gyda Llywodraeth Cymru:

- Datblygu sin cerddroiaeth werin yn yr ardal. Bydd y fenter yn gwneud hyn trwy adeiladu ar lwyddiant Gwyl Werin Hydref ar gynhaliwyd am y tro cyntaf yn 2019. Mae hefyd sesiynau gwerin misol yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Soar.

- Cynnal cyfres o ddigwyddiadau misol sydd wedi eu hanelu at y nifer fawr o bobl sy'n dysgu Cymraeg yn yr ardal. Enw ar frand y digwyddiadau hyn yw: Clwb Dysgwyr Soar ac mae'r digwyddiadau'n cael eu cynnal mewn cydweithrediad a Dysgu cymraeg.

- Datblygu theatr Cymraeg yn yr ardal trwy ddod a sioeau a pherfformiadau amrywiol i Theatr soar.

- Cynnal Clwb Drama Soar gan gynnig clybiau drama lleol i blant o wahanol oedrannau.

- Gweithio'n agos gyda sefydliadau a mudiadau Saenseg lleol er mwyn eu cefnogi a'u hannog i wella a thyfu eu darpariaeth Gymraeg.

- Gweithio gyda swyddogion y cyngor sir, sy'n gyfrifol am ganol y dref, trwy sicrhau bod y Gymraeg yn amlwg mewn unrhyw ddigwyddiadau a gynhelir yng nghanol y dref.

Partneriaid Allweddol[golygu | golygu cod y dudalen]

Er mwyn cyflawni llawer o'i thargedau, mae'r fenter yn gweithion agos gyda changhennau lleol y mudiadau canlynol:[3]

Yr Urdd

Dysgu Cymraeg

Ysgol Gyfun Rhydywaun

Cymraeg Byd Busnes

Coleg Merthyr

Cymraeg i Blant

Mudiad Meithrin

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

  1. "Menter iaith ym Merthyr" (yn Saesneg). 2004-01-30. Cyrchwyd 2020-03-10.
  2. "Menter Iaith". Theatr Soar. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2019-11-12. Cyrchwyd 2020-03-10.
  3. "Partners | Menter Merthyr Tudful" (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-03-10.