Macuna

Oddi ar Wicipedia

Pobl frodorol yn Ne America yw'r Macuna. Maent yn byw yn rhan ddwyreiniol Coedwig-law Amazon, ger afonydd Pirá-Paraná ac Apaporis, a mae 600 person yn y llwyth.

Nid yw llawer yn cael ei gwybod am hanes y Macuna, ond roeddent yn ymladd yn aml gyda llwythi’r Yaúna a Tanimuka yn y gorffennol. Mae’r Macuna yn byw gan torri a llosgi’r goedwig, hela, pysgota a casglu nwyddau o’r goedwig. Mae nhw’n tyfu bananas, siwgr a tatws melys. Mae ei cig yn dod o anifeiliaid fel adar mawr, mwnciod a tapir. Roeddent yn masnachu ffwr jagiwarau, ocelotiaid a dyfrgwn, cyn gawsant eu hatal yn 1970.