Lluosogaeth

Oddi ar Wicipedia

Defnyddir y term Lluosogaeth (neu Plwraliaeth), yn aml mewn sawl ffordd, mewn sawl maes a disgyblaeth:

  • Lluosogaeth wleidyddol, cydnabyddiaeth amrywiaeth mewn cymdeithas
  • Lluosogaeth wyddonol (enw amgen: lluosogaeth fethodolegol), y farn fod rhaid wrth sawl esboniad ar rai ffenomenau mewn gwyddoniaeth i esbonio eu natur
  • Llusogaeth gosmig, y gred mewn bodolaeth nifer o fydoedd eraill sy'n gartref i fywyd allddaearol
  • Lluosogaeth grefyddol, sy'n derbyn fod pob llwybr crefyddol yn ddilys ac sy'n hyrwyddo cydfyw a goddefgarwch crefyddol
  • Lluosogedd ddiwylliannol, grwpiau lleiafrifol mewn cymdeithas fwyafrifol yn gallu cynnal eu hunaniaeth unigryw o fewn y gymdeithas
  • Lluosogedd economaidd, amrywiaeth mewn maint a mathau busnesau a diwydiannau o fewn yr un system economaidd
  • Mewn celfyddyd, defnyddir y term "lluosgedd gelfyddydol" weithiau i ddisgrifio'r celfyddydau cyfoes, lle na cheir "norm"
  • Un o ysgolion yr athronwyr Cyn-Socrataidd