Llinell Waterloo a Dinas

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Mae llinell Waterloo a City (Saesneg:Waterloo and City Line) yn llinell London Underground sy'n rhedeg rhwng Waterloo a Bank. Oherwydd nad oes gorsafoedd rhwng y terfynellau, mae mwyafrif y teithwyr ar y lein yn cynnwys cymudwyr o dde-orllewin Llundain, Surrey a Hampshire yn cyrraedd gorsaf reilffordd prif reilffordd London Waterloo, yna'n teithio ymlaen i Ddinas Llundain ar y lein. Oherwydd amlygrwydd busnes yr ardal, nid yw'r llinell, ac eithrio mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn, yn gweithredu ar ddydd Sul neu wyliau cyhoeddus. Mae'n un o ddim ond dwy linell ar y rhwydwaith Underground i redeg yn gyfan gwbl o dan y ddaear, a'r llall yw llinell Victoria.

Turquoise lliw ar fap y Tube, hi yw'r llinell fyrraf o bell ffordd ar y rhwydwaith Tanddaearol, gan ei bod yn 2.37 km o hyd gyda thaith o'r dechrau i'r diwedd yn para pedair munud yn unig. hi hefyd yw'r llinell Tube a ddefnyddir leiaf, sy'n cludo ychydig dros 15 miliwn o deithwyr yn flynyddol.