Herseth

Oddi ar Wicipedia

Cyfenw yw Herseth. Maer cyfenw yn ddod yn gwreiddiol o Norwy.[1]

Lleolpwynt[golygu | golygu cod]

Mae'r enw olaf Herseth i'w weld yn Norwy yn fwy nag unrhyw wlad neu tiriogaeth arall. Gellir cael eu cyfleu yn ffurfiau amrywiol.

Poblogrwydd[golygu | golygu cod]

Mae'r enw olaf Herseth yn y 928,396fed enw olaf mwyaf cyffredin dros y byd. Mae'n cael ei ddal gan tua 1 o bob 25,660,373 o bobl. Mae'r enw olaf yma yn ddigwydd yn benaf yn Ewrop, lle mae 57 y cant o pobol gydar enw olaf Herseth yn preswylio; Mae 54 y cant o pobol gyda y enw olaf yma yn byw yng Ngogledd Ewrop a 54 y cant yn byw yn Sgandinafia.

Mae'r cyfenw hwn yn fwyaf cyffredin yn Norwy, lle mae'n cael ei ddal gan 139 o bobl, neu 1 mewn 36,995. Yn Norwy mae'n fwyaf cyffredin yn: Dwyrain Norwy, lle mae 53 y cant o pobol gyda y enw olaf yma yn byw, Gogledd Norwy, lle mae 27 y cant o pobol sydd hefo y enw olaf yma yn byw a De Norwy, lle mae 8 y cant o pobol gydar enw olaf yma yn byw. Heblaw am Norwy gellir y cyfenw hwn cael ei darganfod mewn 3 wlad. Mae hefyd yn gyffredin yn yr Unol Daleithiau, lle mae 43 y cant yn byw ac hefyd yn Denmarc, lle mae 5 y cant yn byw.[1]

Tuedd Poblogaeth Teulu Herseth[golygu | golygu cod]

Mae'r tebygolrwydd o gweld y enw Herseth wedi newid dros amser. Yn yr Unol Daleithiau wnaeth y nifer y bobl oedd yn dal y cyfenw Herseth tyfu 2,460 y cant rhwng 1880 a 2014.

Ystadegau Cyfenw Herseth[golygu | golygu cod]

Yn yr Unol Daleithiau mae'r rhai sy'n dal yr enw olaf Herseth yn 28.84% fwy tebygol o fod yn Weriniaethwyr sydd wedi cael eu cofrestru na chyfartaledd yr UD, gyda 75.61% wedi'u cofrestru i bleidleisio dros y blaid wleidyddol yma.

Mae'r cyfaint mae pobol gydar cyfenw Herseth yn elwa yn amrywio'n sylweddol. Yn Norwy maent yn ennill 1.4% yn fwy na'r cyfartaledd cenedlaethol, gan ennill 350,912 kr y flwyddyn ac hefyd yn yr Unol Daleithiau mae pobol gydar cyfenw yma yn ennill 17.51% yn llai na'r cyfartaledd cenedlaethol, gan ennill $35,593 USD y flwyddyn. [1]

Mae pobl nodedig gyda'r cyfenw yn cynnwys:

  • Adolph Herseth (1921-2013), trwmpedwr Americanaidd
  • Erik Herseth (1892-1993), morwr Norwyaidd ac enillydd medal aur Olympaidd
  • Læge Storm Herseth (1897–1985), chwaraewr gwyddbwyll o Norwy
  • Max Herseth (1892–1976), rhwyfwr Norwyaidd ac enillydd medal efydd Olympaidd
  • Ralph Herseth (1909-1969), gwleidydd Americanaidd

Gweler hefyd[golygu | golygu cod]

  • Cafodd Stephanie Herseth Sandlin ei eni yn y flwyddyn 1970, mi oedd hi yn gwleidydd Americanaidd ac wyres i Ralph
  • Teulu gwleidyddol yr Herseths o UDA syn cynwys Ralph a Stephan

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

  1. 1.0 1.1 1.2 "Herseth Surname Origin, Meaning & Last Name History". forebears.io. Cyrchwyd 2024-01-06.