Gwahanglwyf

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Olion y gwahanglwyf ar wyneb

Afiechyd a achosir gan y bacteriwm Mycobacterium leprae yw'r gwahanglwyf. Darganfyddwyd y bactwriwm gan feddyg o Norwy, Armauer Hansen, yn 1873.

Gellir trosglwyddo'r gwahanglwyf o un person i'r llall, yn aml trwy besychu neu disian. Gall y bacteriwm fyw yn y corff am gyfnod hir, weithiau am flynyddoedd, heb fod unrhyw arwydd o'r afiechyd. Mae'n effeithio ar ran allanool y corff, y croen yn arbennig, ac os na cheir triniaeth mae'n ymledu i ddinistrio'r nerfau, fel nad oes teimlad mewn rhannau o'r corff. Yn y pen draw, gall y claf golli rhannau o'r corff megis bysedd neu'r trwyn.

Ofnid yr afiechyd yn fawr yn y Canol Oesoedd ac yn ddiweddarach, a chediwid y cleifion ar wahan i weddill y boblogaeth. Weithiau, fe'u cedwid ar ynys. Erbyn hyn, mae triniaeth effeithiol ar gael, ond mae'r gwahangwlyf yn parhau yn broblem mewn rhai rhannau o'r Trydydd Byd. Ceir y nifer fwyaf o gleifion yn India a Brasil.

Dosbarthiad gwahanglwyf yn 2003