Ffoton

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Ffoton
Ffoton
Allyriad ffotonau allan o laser mewn pelydriad cydwedd.
Cyfansoddiad Gronyn isatomig
Teulu Boson
Grwp Gauge Boson
Rhyngweithiad Electromagnetig
Damcaniaeth Albert Einstein
Symbol γ, hν, neu ħω
Mas 0
Hyd oes cymedrig Sefydlog
Gwefr Trydanol 0
Sbin 1

Gronyn elfennol o egni electromagnetig yw ffoton. Derbyniwyd y syniad fod gan ymbelydredd electromagnetig gysylltiad ag egni cwanta yn 1905 pan awgrymwyd hyn gan Albert Einstein.

Darganfuwyd bod yr egni sydd gan y ffotonau yma mewn cyfrannedd union efo amledd y don.

Lle:
E yw'r Egni sydd gan ffoton mewn Jouleau
h yw'r Cysonyn Planck
f yw amledd y don mewn herts

Awgrymodd Einstein rhai arbrofion a fyddai'n dangos cwanteiddiad egni sef y ffotonau yma. Yr arbrawf symlaf sy'n profi'r theori yw'r Effaith ffotodrydanol.