Dreigiau Casnewydd Gwent

Oddi ar Wicipedia

Dreigiau Casnewydd Gwent

Lliwiau'r Tim

Gartref

Fwrdd

Prif lliwiau
Ail lliwiau

Rhanbarthau Rygbi Cymru 2004

Pedwar Rhanbarth Rygbi'r Undeb yng Nghymru

Gleision Caerdydd
Caerdydd
Sgarlets Llanelli
Llanelli
Y Gweilch
Abertawe
Castell-
Nedd
Dreigiau Casnewydd Gwent
Casnewydd

Mae Dreigiau Casnewydd Gwent yn rhanbarth rygbi'r undeb yng Nghymru, ac yn chwarae yn y Gynghrair Celtaidd, y Cwpan Heineken a'r Cwpan Eingl-Gymreig.

Hanes y Rhanbarth[golygu | golygu cod]

Mae Dreigiau Casnewydd Gwent yn un o'r pum rhanbarth gwreddiol yn hanes rygbi rhanbarthol Cymru. Yn 2003, penderfynodd Undeb Rygbi Cymru newid lefel uchaf rygbi Cymru o naw clwb i bum rhanbarth, yn dilyn llwyddiant system felly yn Iwerddon, Seland Newydd, Awstralia a De Africa. Roedd yn benderfyniad dadleuol ar y pryd, gyda llawer o gefnogwyr yn erbyn y newidiadau.

Ffurfiwyd Dreigiau Casnewydd Gwent gan gyfuno tîmoedd Casnewydd a Glyn Ebwy gyda'r ddau yn perthyn hanner yr rhanbarth. Yn wreiddiol fe enwyd y tîm yn Dreigiau Gwent gan yr Undeb Rygbi Cymru oherwydd nad oedd y ddau yn gallu cytuno ar enw. Oherwydd problemau ariannol, gwerthodd Glyn Ebwy eu hanner i Casnewydd ac cyn i'r tymor cyntaf dechrau, roedd Casnewydd wedi newid enw'r rhanbarth i Dreigiau Casnewydd Gwent. Yn swyddogol mae'r rhanbarth yn cynrychioli De-ddwyrain Cymru.

Roedd tymor gyntaf y Dreigiau yn eithaf llwyddiannus. Roedd tîm da gyda'r rhanbarth ond nid oedd llawer o sêr rhyngwladol ganddynt. Oherwydd hyn nid oedd y Dreigiau wedi colli llawer o chwaraewyr dewis-cyntaf yn ystod Cwpan y Byd 2003. Roedd yr rhanbarth yn un o'r tair a oedd yn gallu ennill y Cynghrair Celtaidd yn ystod y tymor 2003-04 ar benwythnos olaf y gystadlaeth. Collodd y Dreigiau eu gêm olaf ac gorfennon nhw yn y 3ydd safle. Ar ddiwedd y tymor, fe roddwyd swydd Prif hyfforddwr Cymru i hyfforddwr y Dreigiau, Mike Ruddock, yn amgylchiadau dadleuol.

Parhoddodd y llwyddiant i raddau yn ystod yr ail dymor, gyda rhai chwaraewyr yn ymyno oddi wrth y Rhyfelwyr Celtaidd (a oedd wedi eu diddymu gan yr URC). Gorffennodd y rhanbarth yn y 4ydd safle yn y Cynghrair Celtaidd o flaen dau rhanbarth arall o Gymru, Scarlets Llanelli a Gleision Caerdydd. Er hynny, methodd y rhanbarth cyraedd ail rownd y Cwpan Heineken y tymor yma.

Gyda anafiadau i ddau o brif chwaraewyr y Dreigiau, Kevin Morgan a Gareth Cooper, roedd 2005-06 yn dymor gwael i'r rhanbarth. Ar ôl gorffen yn y 9fed safle yn y Cynghrair Celtaidd, y gwaethaf o rhanbarthau Cymru, methodd y Dreigiau gael lle yn y Cwpan Heieneken oherwydd colli gêm ail-gyfle yn erbyn Overmach Parma. Hefyd methon nhw gyrraedd ail rownd y Cwpan Heineken neu rownd gyn-derfynol y Cwpan Eingl-Gymreig y tymor hon.

Cartref[golygu | golygu cod]

Mae'r Dreigiau yn chwarae eu gemau cartref ar faes Rodney Parade. Dyma'r unig maes yn y rhanbarth digon da i gynnal gemau rhanbarthol ac mae'n dal 11,000 o gefnogwyr. Er hynny, nid yw Rodney Parade o'r un safon a maesydd y rhanbarthau eraill, ac fe fydd yn broblem yn y dyfodol i'r Dreigiau wrth gymharu â Stadiwm Liberty y Gweilch ac stadiwm newydd Scarlets Llanelli.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]