Defnyddiwr:Rhyswynne/Cymraeg i Oedolion

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

(Dechrau ar hel wybodaeth - croeso i unrhyw un ychwanegu/cywiro)

Datblygiad[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Yn y pedwardegau a'r pumpdegau y dechreuwyd dysgu Cymraeg i oedolin yn benodol; cyn hynny, proses o gymhathu naturiol oedd yn peri bod oedolyn yn dysgu Cymraeg o gwbl.
 • Iaith a ddysgir yn y dosbarth yn rhy ffurfiol ac annaturiol
  • (Dulliau Dysgu a'r Dosbath Iaith, Emyr Davies- Cyflwyno'r Gymraeg Gol. Christine Jones. 2000 Gomer)
 • Tua chanol y 60au daeth rhyw ddeffroad i fyd y Gymraeg fel ail iaith yn sgîl nifer o ddigwyddiadau megis, penodi Jac L Wiliams i Gadair Addysg Aberystwyth, agor Uned Iaith Genedlaethol yn Nhrefforest o dan Cyd-bwyllgor Addysg Gymreig, fel yr oedd adeg honno, a phenderfyniad hen Gynor Sir Forgannwg i sefydlu cwrs blwyddyn llawn amser yng Ngholeg Hyfforddi'r Barri i ddysgu'r iaith i rai athrawon cynradd yr awdurdod.
 • Yn dilyn ymgyrch marchnata slic gan sefydliad newydd o'r enw IWA, denwyd nifer i ddysgu Cymraeg. Yn ôl arolwg Adran Addysg Aber, roedd 388 dosbarth a 5,189 yn dysgu yng Nghymru a 50/570 tu allan i Gymru
 • 1974, Prifysgol Cymru yn cyflogi Chris Rees yn Swyddog Ymchwil a Datblygu er mwyn
   • Dysgu Myfyrwyr i'r safon uchaf
   • Darparu a dilysu Diploma mewn Cymraeg (ail iaith)
   • Hyfforddi tiwtoriaid
   • Gwaith ymchwil anghenrheidiol
   • Trefnu cyrsiau preswyl i fyfyrwyr a thiwtoriaid
  • (Datblygiad yr Wlpan, Chris Rees- Cyflwyno'r Gymraeg Gol. Christine Jones. 2000 Gomer)

Wlpan[golygu | golygu cod y dudalen]

(i'w ychwnaegu at y prif erthygl)

 • Yn 1972, cynhaliwyd cynhadledd yng Nghaerdydd (dan nawdd cangen UCAC lleol), ble siaradodd Mrs Shoshana Eytan (gweithiar yn swyddfa'r Asiantaith Iddewig yn Llundain ar y pryd) a oedd wedi bod yn diwtor yn Ulpan Etzion, yr 'ulpan gwreiddiol. Cyhoeddwyd adroddiad arno yn Yr Athro yn Ionawr 1972.
 • Cwrs 'Wlpan cyntaf Cymru' yn dechrau ar nos Lun 24 Medi 1973 yn Canolfan yr Urdd, Heol Conwy Caredydd gyda 11 disgybl - chwech yn Gymry di-Gymraeg a phump yn Saeson. Cwrs 100 awr 2 awr y noson, pum nosn yr wythnos. Pan orffennodd y cwrs ar y 7 Rhagfyr, dim ond un aelod oedd wedi gadael ac roedd hwnnw wedi gadael Caerdydd oherwydd gwaith.
  • (Datblygiad yr Wlpan, Chris Rees- Cyflwyno'r Gymraeg Gol. Christine Jones. 2000 Gomer)

Heddiw[golygu | golygu cod y dudalen]

Erbyn hyn mae'r iaith a gyflwynir wedi "llafareiddio". (Dulliau Dysgu Ail Iaith, Ioan Talfarn. 2001 Popeth Cymraeg Cyf.)

Canolfanau[golygu | golygu cod y dudalen]

Ad-drefn gan y Cynulliad yn creu chwech Canolfan ar draws Cymru

Lefelau[golygu | golygu cod y dudalen]

Gwahanol Gyrsiau[golygu | golygu cod y dudalen]

Pwll tywod[golygu | golygu cod y dudalen]

Golygwyd yr erthygl hon fel rhan o waith cartref dosbarth CiO[golygu | golygu cod y dudalen]

Enw Cwrs! Math! Pryd! Ardal! Pwy!
Dull Dwyieithog Gramadegol 1960'au Dr Charles Bronson, Prifysgol Aberystwyth
Cymraeg i Oedolion Clyw weledol (Audio Visual) 1966 Bobi Jones
Cwrs Carlam Cymraeg Gogledd Ddwyrain Cymru Dan Lyn James, Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru
Croeso Christine Teledu 1967 TWW
Croesi'r bont Teledu BBC Cymru
Cloncian Tybiannol Ffwythianol 1980'au Gogledd Ddwyrain Cymru
Wlpan Fersiynnau lleol Chris Rees
Cymraeg Byw Gogledd Ddwyrain Cymru Sain y Gororau
Sounds Welsh Gogledd Ddwyrain Cymru Cymdeithas Addusgwyr y Gweithwyr
Now You're Talking ACEN
Cwrs Cymraeg Llafar Gogledd Ddwyrain Cymru Canolfan Iaith Clwyd
Dosbarth Nos Fersiynnau lleol CBAC (?)
Talk About Welsh(?) BBC Cymru
Cwrs Mynediad Sgwrsio cyffredin + CD De/Gogledd CBAC (2000-)
Cwrs Sylfaen Sgwrsio cyffredin + CD De/Gogledd CBAC (2000-)
Cwrs Canolradd (tua TGAU) Sgwrsio cyffredin + CD De/Gogledd CBAC (2000-)