Cymorth:Cynnwys/Cymuned Wicipedia

Oddi ar Wicipedia
Cymuned Wicipedia
Porth y Gymuned
Cyfeirlyfr Adrannol Wicipedia
Mynegai cyflym Wicipedia

Cefnogaeth cymunedol

Clwb golygu cyfeillgar - byddwch heddychlon a chyfeillgar.
Ymgyrch Caredigrwydd - byddwch garedig a chydnabyddwch defnyddwyr eraill.
Reach out - where to go to get your spirits lifted.
Mabwysiadwch-ddefnyddiwr - gall golygwyr profiadol "fabwysiadu" golygwyr newydd, gan eu mentora wrth iddynt ddysgu am Wicipedia.
Hysbys straen - hysbyswch y gymuned am Wicipedwyr sydd dan straen, er mwyn i eraill fedru eu cynorthwyo.

Pleidleisio a chonsensws

Adborth gan olgwyr, i olygwyr.

Erthyglau dethol
Lluniau dethol
Rhestrau dethol
Adolygiad cyfoedion
Enwebiadau gweinyddwyr

Gallwch ofyn i gymuned Wicipedia i ystyried...

...dileu tudalen, megis...
...dileu erthygl (polisi llawn)
...dileu, cyfuno, neu ailenwi categori
...dileu nodyn (neu fath o eginyn)
...dileu delweddau a chyfryngau eraill
...symud tudalen neu ei chyfuno â thudalen arall (a sut i'w wneud)
...diogelu tudalen (polisi llawn)

Datrys anghydfodau

Arhoswch yn cŵl!
Byddwch yn garedig i newydd-ddyfodiaid
Hysbysu eraill
Datrys anghydfodau
Polisi cymrodedd

Y newyddion ddiweddara'

Porth y Gymuned – Hysbysfwrdd am gydweithio a diweddariadau
Wicipedia yn y cyfryngau
Press releases
Stats
Milestones
Regional notice boards

Gweinyddwyr

Enwebiadau gweinyddwyr
Rhestr o weinyddwyr
Cwestiynau cyffredin gweinyddwyr
Rhestr ddarllen gweinyddwyr
Biwrocratiaid
Etholiadau
Meta
Diogelu tudalen

Diwylliant Wicipedaidd

Wicipedwyr: y bobl sy'n cyfrannu at Wicipedia
Rhestr o Wicipedwyr
WiciBrosiectau: lle mae pobl sydd â diddordeb mewn pynciau penodol yn gweithio gyda'i gilydd
Rhestr o WiciBrosiectau
Wikipedian humor


Mwy amdano Wicipedia

Trosolwg o Wicipedia (Popeth am Wicipedia)
Categori:Wicipedia
Category-based access to pages about Wikipedia
Ffordd arall o bori testunau cymorth