Cwmwl Oort

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Mae'r graffeg yn dangos y pellter o gwmwl Oort i weddill Cysawd yr haul a dau o'r sêr agosaf wedi ei fesur mewn Unedau seryddol. Mae'n defnyddio graddfa logarithmig, gyda pob mesuriad deg gwaith pellach o'r Haul na'r un blaenorol
Llun artist o gwmwl Oort a wregys Kuiper (mewnosodedig). Mae meintiau gwrthwrychau unigol wedi eu chwyddo er mwyn eglurdeb.

Cwmwl ar ymyl Cysawd yr Haul y tybir iddo fod yn fagwrfa comedau yw Cwmwl Oort. Ym 1950 sylwodd Jan Oort ar y ffaith nad oedd unrhyw gomed wedi cael ei weld gyda chylchdro a oedd yn arddangos ei fod yn dod o ofod rhyngseryddol, fod tueddiad gan gomedau cyfnod hir i gael affelionau o ryw 50,000 Unedau Seryddol o bellter, ac nad oes unrhyw gyfeiriad ffafriol fel tarddiad iddynt. Felly fe wnaeth Jan Oort, yn dilyn ar waith arloesol cynharach Ernst Julius Öpik (1893-1985), gynnig fod y comedau'n trigo mewn cwmwl enfawr ar gyrion allanol Cysawd yr Haul. Mae'r ystadegau'n awgrymu ei fod yn cynnwys cymaint â thriliwn (1e12) o gomedau. Yn anffodus -gan eu bod mor fychain â mor bell - does dim prawf o fodolaeth Cwmwl Oort.

Yn 2004 darganfuwyd gwrthrych a elwir bellach Sedna. Mae ei gylchdro'n gorwedd rhwng Gwregys Kuiper a beth oedd yn cael ei hystyried yn rhan fewnol o Gwmwl Oort. Efallai bydd Sedna'r cyntaf o ddosbarth newydd o wrthrychau, sef "gwrthrychau Cwmwl Oort mewnol".