Neidio i'r cynnwys

Ysgol Maesincla

Oddi ar Wicipedia

Ysgol Gynradd Maesincla Mae Ysgol Maesincla yn ysgol gynradd i blant rhwng dwy ac un ar ddeg mlwydd oed. Plant o ardal Caernarfon sydd yn mynychu’r ysgol. Ysbyty oedd ar y safle yn wreiddiol yna fe’i newidiwyd i fod yn ysgol gynradd yn y flwyddyn 2000. Mae yno rhwng 300 a 400 o blant yn yr ysgol. Pennaeth yr ysgol yw Mr Owain L. Roberts a’r dirprwy yw Mrs Manon Gwynedd.

Athrawon

[golygu | golygu cod]

Athrawon Cylch Meithrin - Mrs Cheryl Whithead a’r cymhorthydd yw Mrs Ffion Jones.

Athrawes y dosbarth Derbyn – Mrs Manon Edwards a’r cymorthyddion yw Mrs Karen Hughes-Parry, Miss Ffion Williams, Miss Rebecca Campbell a Mrs Sian Thomas.

Mae tri dosbarth gwahanol ym mlwyddyn 1 a 2 sef; Mrs Christine Williams a’r cymorthyddion yw Mrs Angela Lawson, Miss Lynne Jones a Miss Ffion Cottrell. Athrawes arall yw Miss Awen Jones a’r cymorthyddion yw Mrs Karen Owen, Miss Llinos Roberts, Mrs Stephaine Roberts-Oliver a Miss Claire Williams. Yr Athrawes olaf yw Miss Lowri Jones a’r cymorthyddion yw Mrs Nicola Viney, Mrs Bethan Jones-Davies, Mrs Jenniffer Williams a Miss Sarha Drummond.

Ym Mlwyddyn 3 a 4 mae yno hefyd dri dosbarth gwahanol sef Mr Dylan Wyn Evans a’r Cymorthyddion yw Ms Tracy Jones a Mr Arua Hughes - Jones, y dosbarth nesaf yw Miss Anna Eifion Hughes a’r cymorthyddion yw Miss Michelle Roberts a Miss Amiee Jones. A’r dosbarth olaf yw Miss Hanna Williams a’r cynhorthwy yw Miss Alaw Evans a Miss Ceril Jones.

Hefyd ym mlwyddyn 5 a 6 mae tri dosbarth dan ofal Ms Nia Wyn Dukes a’r cymhorthydd yw Mrs Brenda Williams, y dosbarth ail yw Mr Dan Pyrs a’r dosbarth olaf yw Mr Huw Lloyd Williams a’r cymhorthydd yw Miss Non Jones.

Gwyliau'r Ysgol

[golygu | golygu cod]

29 Hydref – 2 Tachwedd (Hanner – tymor) 24 Rhagfyr – 4 Ionawr (Gwyliau Nadolig) 25 Chwefror – 1 Mawrth (Hanner – tymor) 15 Ebrill – 26 Ebrill ( Gwyliau Pasg) 6 Mai (Calan Mai) 27 Mai – 31 Mai (Hanner Tymor) 23 Gorffennaf – 30 Awst ( Gwyliau’r Haf)

Clwb Brecwast

[golygu | golygu cod]

Mae Clwb Brecwast Ysgol Maesincla yn costio 80c os rydych yn mynd draw cyn 8:25, ond os rydych yn mynd ar ôl 8:25 mae’r clwb am ddim. Yn y clwb Brecwast mae yno dost, grawnfwyd o’ch dewis chi, a diod o sudd oren/sudd afal neu ddŵr. Mae yno ddigon o gemau i ddifyrru’r plant.

Staff Clwb Brecwast

[golygu | golygu cod]

Mrs Bethan Owen Mrs Anwen Williams Mrs Avril Williams Miss Sandra Lewis Mrs Elizabeth Evans Mrs Pearl Williams

Cinio Ysgol

[golygu | golygu cod]
Mae cinio ysgol yn costio £12.50 yr wythnos neu £2.50 y diwrnod.

Dolenni allanol

[golygu | golygu cod]