Ymchwil marchnata

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Marchnata
Cysyniadau allweddol

Cymysgedd marchnata:
CynnyrchPris
ArddangosHyrwyddo
AdwerthuCyfanwerthu
Rheolaeth marchnata
Strategaeth farchnata
Ymchwil marchnata

Cysyniadau hyrwyddo

Cymysgedd hyrwyddo:
HysbysebuGwerthiant
Hyrwyddo gwerthiant
Cysylltiadau cyhoeddus
Arddangos cynnyrch
BrandioCyhoeddusrwydd
Marchnata uniongyrchol

Cyfryngau hyrwyddo

CyhoeddiDarlledu
DigidolGair da
GemauMan gwerthu
RhyngrwydTeledu
Tu allan i'r cartref

Y blwch hwn: gweld  sgwrs  golygu

Mae yna ddwy ffordd o ymchwil marchnata sef ymchwil maes ac ymchwil desg. Ymchwil maes yw lle mae busnes yn darganfod gwybodaeth eu hun e.e. dosbarthu holiadur.

 • Manteision:-
 1. Mae'r gwybodaeth yn manwl
 2. Mae'r gwybodaeth yn lan i dyddiad ac yn gywir.
 • Anfanteision:-
 1. Gallu fod yn proses hir
 2. Gallu fod yn proses drud
 3. Mae'n anodd cael pobl i ateb eich cwestiynau

Mae ymchwil desg yw lle rydych yn defnyddio gwybodaeth rhywun arall. Gall fod yn mewnol neu allanol. E.e. Defnyddio'r we neu llif arian hen.

 • Manteision:-
 1. Mae'n rhatach
 2. Mae'n cymryd llai o amser.

Gallech casglu llawer o data yn hawdd.

 • Anfanteision:-
 1. Nid ydy'r gwybodaeth yn manwl.
 2. Gall y wybodaeth fod allan o dyddiad
 3. Efallai nid ydy'r gwybodaeth yn gywir.