Neidio i'r cynnwys

Wicipedia:Etholiadau i Bwrdd Ymddiriedolwyr y Sylfaen Wikimedia

Oddi ar Wicipedia

The latest version of this page is located at m:Board elections/2005/cy.


S'mae Pawb!

Mae etholiadau i'r Bwrdd Ymddiriedolwyr y Sylfaen Wikimedia yn dôd cyn bo hir. Chi, y Wicimedwyr, fydd yn ddewis dwy cynrychiolwyr o'r cyfrannwyr Wikimedia ledled y bŷd. Mae aelodau'r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn gwneud penderfyniadau terfynol dros y Sylfaen Wikimedia. Dydy'r Fwrdd ddim yn rheoli'r wefan.

Rydym yn pleidleisio am dau safle. Fyddynt yn gael eu etholi am ddwy flynedd, ac ni fydd unrhyw gwahaniad rhwng y dwy safle. Er mwyn pleidleisio, fydd rhaid i chi wedi gwneud cyfanswm o 400 o olygion o leiaf yn y prosiect Wikimedia rydych chi'n pleidleisio oddiwrth cyn 0:00 GMT ar 31 Mai 2005, ac o leiaf un o'r olygion yn mwy na 90 diwrnod oed cyn yr amser pleidleisio. Sylwch os gwelwch yn dda, mae gan y Swyddogion Etholiadol yr hawl i ddifreinio pleidleisiau gan defnyddwyr sydd wedi cael eu gwahardd yn parhaol, neu pwpedau-hosan (sockpuppets). Fydd y Swyddogion yn cyfri pleidleisio trwy mwy nag un prosiect fel pwpedi-hosan.

Mae'r etholiad yn cael eu rhedeg o dan sistem '. Fydd pob etholwr yn gallu pleidleisio dros cymaint o'r ymgeiswyr ag mae nhw'n eisio. Yr ennillwyr fydd y ddwy ymgeiswyr gyda'r mwyafrif o bleidleisiau. Os fydd y cyfri'n gyfartal, fyddwn ni'n cael etholiad arbennig i ddewis rhwng nhw.

Os ydych chi'n eisiau bod yn ymgeisydd, llenwch ffurflen ar "Ymgeiswyr Etholiad 2005" neu eu is-tudalen(nau), yn dechrau ar 00:00 GMT 7 Mehefin 2005. Ynte, fydd nhw'n cael i fynu i tair wythnos i cyflwyno eu hunain i'r cymuned Wikimedia. Felly, fydd y pleidleisio yn dechrau.

Dyma'r llinell amser etholiad eleni:

Ceisiadau ymgeisydd
Rhwng Dydd Mawrth, 00;00 (GMT) 7 Mehefin 2005 (01:00 Dydd Mawrth yng Nghymru)
a Dydd Llun, 24:00 (GMT) 27 Mehefin 2005 (01:00 Dydd Mawrth yng Nghymru)
Pleidleisio
Rhwng Dydd Mawrth, 00:00 (GMT) 28 Mehefin 2005 (01:00 Dydd Mawrth yng Nghymru)
a Dydd Llun, 24:00 (GMT) 11 Gorffennaf 2005 (01:00 Dydd Mawrth yng Nghymru).

Yn olaf, dymunwn pob lwc i'r holl ymgeiswyr yn yr etholiadau,

Danny
Aphaia
Datrio
Bjarte

Swyddogion Etholiadol, Pwyllgor Etholiad Wikimedia.