Sgwrs Defnyddiwr:86.156.103.89

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Croeso mawr i Wicipedia!

Llongyfarchiadau, mae'ch arbrawf golygu wedi llwyddo.

Mae'r dudalen wedi cael ei rhoi yn ôl i'r fersiwn cyn eich arbrawf. Ond peidiwch â chwithio, os gwelwch yn dda. Croeso mawr ichi wneud rhagor o arbrofion yn y pwll tywod. Gallwch chi olygu erthyglau hefyd, i'u gwellhau, a pheidiwch â phoeni gwneud camgymeriadau. Rydyn ni'n edrych ymlaen at eich cyfraniadau. (Ond os ydych am ddarllen erthyglau yn unig, mae hon yn iawn, hefyd.)

Welcome to Wikipedia!

Congratulations, your editing test has succeeded.

The page has been put back to the version before the test. But please don't be offended. You are very welcome to do more tests in the sandpit. You can also edit articles, to improve them, and don't be afraid to make mistakes. We look forward to your contributions. (But if you just want to read articles, that's fine too.)

-- Wutsje 18:24, 8 Mawrth 2010 (UTC)

Dyma dudalen sgwrs ar gyfer defnyddiwr anhysbys sydd heb greu cyfrif eto, neu nad yw'n ei ddefnyddio. Felly mae'n rhaid inni ddefnyddio'r cyfeiriad IP i'w adnabod. Mae cyfeiriadau IP yn gallu cael eu rhannu rhwng nifer o ddefnyddwyr. Os ydych chi'n ddefnyddiwr anhysbys ac yn teimlo'ch bod wedi derbyn sylwadau amherthnasol, crëwch gyfrif neu mewngofnodwch i osgoi cael eich drysu gyda defnyddwyr anhysbys eraill o hyn ymlaen.