Sgwrs Defnyddiwr:79.12.192.194

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Stop hand nuvola.svg
Warning!

Thank you, 79.12.192.194, for your contributions to: Tîm pêl-droed cenedlaethol yr Ariannin.

It upset us, but she was removing it, because it seems that automatic translation engine products (such as Google Translate) your text.

If you want to contribute, can you write in Welsh rather than the original machine assisted translation please?

Thank you.

Confused?! Read an explanation to this garbled English message here

Stop hand nuvola.svg
Rhybudd!

Diolch, 79.12.192.194, am eich cyfraniadau i: Tîm pêl-droed cenedlaethol yr Ariannin.

Mae'n flin gennym ni, ond cafwyd gwared arni hi, oherwydd ymddengys mai cynnyrch peiriant cyfieithu awtomatig (fel Google Translate) oedd eich testun.

Os ydych am gyfrannu, a allwch ysgrifennu mewn Cymraeg gwreiddiol yn hytrach na gyda chymorth peiriant cyfieithu os gwelwch yn dda?

Diolch.

Dyma dudalen sgwrs ar gyfer defnyddiwr anhysbys sydd heb greu cyfrif eto, neu nad yw'n ei ddefnyddio. Felly mae'n rhaid inni ddefnyddio'r cyfeiriad IP i'w adnabod. Mae cyfeiriadau IP yn gallu cael eu rhannu rhwng nifer o ddefnyddwyr. Os ydych chi'n ddefnyddiwr anhysbys ac yn teimlo'ch bod wedi derbyn sylwadau amherthnasol, crëwch gyfrif neu mewngofnodwch i osgoi cael eich drysu gyda defnyddwyr anhysbys eraill o hyn ymlaen.