Sgwrs:System nerfol

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Tydy'r darnau canlynol ddim yn gwneud unrhyw synnwyr yn Gymraeg:

 • Cyfansoddir o niwronau
 • niwronau synhwyraidd
 • sy'n cyfansoddi'r system nerfol canolog
 • prosesu a dargludo'r arwyddion
 • sy'n rheoli canfyddiad organeb o'r byd
 • gyda phob organ yn orsad

ayb ayb ayb


Mae'r darnau canlynol mewn Cymraeg cwbwl wallus a chwbwl annerbyniol:

 • Yn anatomeg gros... ('Mewn anatomeg gros...' sy'n gywir)
 • yn darparu cefnogaeth ('Yn cefnogi' ddylid ei ddweud, yn syml, crynno, effeithiol a ... naturiol)
 • Yn y system nerfol ymylol, mae niwronau synhwyraidd a'r niwronau sy'n eu cysylltu i'r cord nerf, cord y cefn a'r ymennydd, sy'n cyfansoddi'r system nerfol canolog. (Nid yw'n frawddeg lawn / nac yn frawddeg o fath yn y byd)
 • Cyffansoddir y system nerfol o niwronau yn bennaf

ayb ayb ayb


Mae'r canlynol yn dermau gwallus:

 • niwronau modur (Nage yn ôl Geiriadur yr Academi. 'Niwron ysgogol' neu 'niwron motor' sy'n gywir.)
 • cord y cefn (!!!!)
 • system nerfol canolog (Nage, benywaidd ydy system, system Ganolog, felly; system nerfau ddwedwn i beth bynnag (ac mae yng Ngeiriadur yr Academi)


A dweud y gwir:

1. Byddai cywiro'r erthygl yn cymryd dwy waith cymaint o amser na fyddai ei ail sgwennu.

2. Cyfieithu geiriau a wnaed, a hynny'n wallus, yn gwbwl groes i deithi naturiol y Gymraeg.

3. Mi fyddwn i'n awgrymu i unrhyw berson a fynn ddarllen y llith hwn droi i'r Wiki Saesneg i ddarllen y gwreiddiol.

4. Mi rydan ni i gyd yn gwneud camgymeriadau, ond mae hyn yn gwbwl annerbynol.


Oes angen i ti fod cweit for galed!? Dim ond trio ydwi... Thaf 23:15, 6 Tachwedd 2008 (UTC)
Phew! Be fedra'i ddweud? Dwi'n cytuno bod llawer o wallau yn y cyfieithu, ond mae pawb yn trio eu gorau hefyd. Anatiomaros 23:46, 6 Tachwedd 2008 (UTC)
Nag oes. Fy ymddiheuriadau. Llywelyn2000 00:04, 7 Tachwedd 2008 (UTC)
Wedi mynt trwodd a chywiro'r manion ti'n cyfeirio atyn nhw uchod. Sori os ydi rhai o'r termau yn anghywir, defnyddio'r termiadur ydwi fel rheol ond mae eu gwefan nhw'n pwdu ar y hyn o bryd felly dim ond hyn a hyn allai ddyfalu gyda chymorth geiriadur. Thaf 09:03, 7 Tachwedd 2008 (UTC)