Sgwrs:Mari I, brenhines Lloegr

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Dwi'n eitha siwr mai Mari Tudur oedd hi, nid Mair Tudur...

Sorry to reply in English. These names are often a problem for me, as there seems to be more than one Welsh equivalent for some English names, Mary being a good example. How can we decide whether Mair or Mari is more appropriate? Deb 22:01, 7 Maw 2005 (UTC)
Dyna'r broblem gyda chyfieithu enway pobol ac hefyd enwau lleoedd. Fy hunan dw i'n credu y dylid cadw at fersiwn yr iath wreiddiol oni bai bod yna ddefnydd o gyfieithiad Cymraeg ar gael yn hanesyddol. Er engraifft mai pawb yn derbyn Louise XIV o Ffrainc ac ddim yn meddwl am ei gyfieithu i Lewis yn saesneg neu Lewys yn Gymraeg. Byddai cyfieithu Dafydd ap Gwilym i David son of William yn gwbwl wallgo ac yn y blaen. Yn fy marn i dylid defnyddio fersiwn cyfieithiedig os oes yna draddodiad o'i ddefnyddio yn GYmraeg, fel arall cadw at y fersiwn yn yr iaith wreiddiol. Dyfrig
Dwi'n cytuno bod popeth yn dibynnu a oes yna draddodiad o ddefnyddio cyfeithiad yn y Gymraeg neu beidio. Ond yn aml iawn mae yna draddodiad, a dylwn ni chwilio amdano cyn penderfynu peidio â chyfieithu. Mae digon o gyhoeddiadau ar hanes y Tuduriaid yng Nghymru. Mae John Davies (Hanes Cymru) yn defnyddio Mari ar ei chyfer hi, a dwi'n credu taw hyn yw'r defnydd cyffredin heddiw. Yn sicr, Mari oedd y ffurf a ddefnyddid yng Nghymru yn ystod ei hoes. Dwi wedi symud yr erthygl (a chyfeiriadau eraill) i Mari I o Loegr. Yr un peth gyda Mari II. Daffy 12:31, 23 Awst 2006 (UTC)

MARI yw'r ffurf safonol yn Gymraeg - dyna a ddefnyddir yn wastad ym mhob llyfr hanes amdani, er mai Mair yw'r ffurf Gymraeg arferol am Mary, wrth gwrs.--Anatiomaros 14:39, 23 Awst 2006 (UTC)