Rhwydweithio cymdeithasol ar-lein

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio

Mae gwefannau rhwydweithio cymdeithasol yn ffocysu ar ddatblygu cymunedau o bobl ar-lein sydd â'r un diddordebau neu weithgaredd, neu sydd yn awyddus i drafod diddordebau neu weithgareddau pobl eraill. Mae'r mwyafrif o wasanaethau rhwydweithio cymdeithasol ar y we ac yn darparu cyfleoedd i'w defnyddwyr i ryngweithio â'i gilydd trwy e-bost a gwasanaethau negeseua'n syth.

Mae gwefannau rhwydweithio cymdeithasol wedi creu ffyrdd newydd o gyfathrebu a rhannu gwybodaeth. Defnyddir gwefannau rhwydweithio cymdeithasol yn rheolaidd gan filiynau o bobl, ac ymddengys y bydd rhwydweithio cymdeithasol yn parhau i fod yn rhan o fywyd bob dydd. Y prif fathau o wasanaethau rhwydweithio cymdeithasol yw'r rhai hynny sy'n cynnwys categorïau megis disgyblion a fu yn yr un dosbarth yn ysgol, ffyrdd i gysylltu â ffrindiau (gan amlaf drwy ddefnyddio tudalen hunan-ddisgrifio) a systemau argymell. Mae'r dulliau mwyaf poblogaidd yn cyfuno'r elfennau hyn gyda MySpace a Facebook yn cael eu defnyddio'n bennaf yng Ngogledd America; Nexopia (yn Nghanada yn bennaf); Bebo, Facebook, Hi5, MySpace, Tagged, Xing a Skyrock mewn rhannau o Ewrop; Orkut a Hi5 yn Ne America a Friendster, Orkut, Xiaonei a Cyworld yn Asia a'r Ynysoedd Tawel.

Cafwyd ymdrechion i safoni'r gwasanaethau hyn er mwyn osgoi ailadrodd ffrindiau a diddordebau ond arweiniodd hyn at bryderon ynglŷn â phreifatrwydd.