Rhestr Llyfrau Cymraeg/Crefydd, Hanes Crefydd

Oddi ar Wicipedia
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio

Dyma restr o lyfrau Cymraeg sy'n ymwneud a Crefydd a Hanes Crefydd. Mae'r prif restr, yngŷd â ffynhonnell y gronfa ddata hon, i'w canfod yma.

Sortable table
Teitl Awdur Golygydd Cyfieithydd Dyddiad Cyhoeddi Cyhoeddwr ISBN 13
Siprys - Detholiad o Fyfyrdodau ac Ysgrifau ar Fywyd y Testament Newydd D. Hugh Matthews 19 Mehefin 2013 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859947593
Gofala Di - Llawlyfr Bugeilio Cristnogol Dewi M. Hughes 19 Mehefin 2013 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859947562
Mil a Mwy o Emynau Edwin C. Lewis 29 Ebrill 2013 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859947128
Mil a Mwy o Berlau Olaf Davies 29 Ebrill 2013 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859946732
Moeseg Gristnogol Gyfoes - Rhai Dylanwadau Ecwmenaidd Noel A. Davies 13 Mawrth 2013 Y Lolfa ISBN 9781847716576
Gwasanaethau Angladd gyda Detholiad o Emynau/Funeral Services with Selected Hymns 26 Chwefror 2013 Canterbury Press ISBN 9781848250710
Beth Wnawn Ni'r Nadolig Hwn? Llyfr 1 Aled Davies Rhian Tomos 12 Tachwedd 2012 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859947418
Gwron o Genefa, Y D. Ben Rees 24 Hydref 2012 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781907424342
Un Dydd ar y Tro - Dyfyniadau ac Adnodau Perthnasol ar Gyfer Pob Diwrnod o'r Flwyddyn M. S. Fontaine Huw John Hughes, 10 Hydref 2012 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859947319
Diwinydda Ddoe a Heddiw Eryl Davies, Gwyn Davies, Noel Gibbard, Iwan Rhys Jones, Geraint Lloyd Iwan Rhys Jones, Julie Rhys Jones 13 Medi 2012 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850492436
Cyfres Bara'r Bywyd: 28. Diarhebion Gwyn Davies 13 Medi 2012 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850492467
Tymhorau Gras John Lewis Jones 12 Medi 2012 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859947388
Pam Iesu? (Alffa) Nicky Gumbel 12 Medi 2012 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859947371
Cwrs Alffa: Cwestiynau Bywyd Nicky Gumbel Huw Tegid Roberts, 12 Medi 2012 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859947340
Cwrs Alffa: Beth yw Bywyd? Llawlyfr Arweinwyr Nicky Gumbel 12 Medi 2012 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859947364
Cwrs Alffa: Beth yw Bywyd? Nicky Gumbel 12 Medi 2012 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859947357
Gweddïau Heddwch a Chyfiawnder Guto Prys ap Gwynfor 20 Awst 2012 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859946954
Cysegr Sancteiddiolaf Capel Westminster Road Ellesmere Port 1907-2007 / The Welsh Missionary Witness in Ellesmere Port 1907-2007 D. Ben Rees 13 Gorffennaf 2012 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780901332806
Pobl y Porth Tywyll Desmond Davies 25 Mehefin 2012 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9780957181502
Cynnal y Fflam - Golwg ar Weithgareddau Annibynwyr Cymraeg Sir Benfro Eirwyn George 19 Mehefin 2012 Y Lolfa ISBN 9781847714718
Capeli/Chapels Tim Rushton 01 Mehefin 2012 Y Lolfa ISBN 9781847714657
Oedfaon Teulu Stori Duw Gwyn Rhydderch 14 Chwefror 2012 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859947081
Cydymaith Stori Duw Huw John Hughes 14 Chwefror 2012 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859947210
Efengyl 100 Whitney T. Kuniholm Denzil I. John, 12 Ionawr 2012 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859947272
Gwneud Marc - Cymorth i Ddarllen Efengyl Marc Emyr James 22 Rhagfyr 2011 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850492429
Hanes Methodistiaeth Galfinaidd Cymru: Cyfrol 3 - Y Twf a'r Cadarnhau (c.1814-1914) John Gwynfor Jones, Marian Beech Hughes 07 Medi 2011 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314845
Diwrnod i'w Gofio George E. Vandeman Cliff Tomos, Steffan Wiliam 15 Awst 2011 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9781904685722
Dehongli'r Gwyrthiau Elfed ap Nefydd Roberts 08 Awst 2011 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859946961
Cân y Ffydd - Ysgrifau ar Emynyddiaeth Kathryn Jenkins Rhidian Griffiths 27 Ebrill 2011 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781907424175
Wythnos Honno, Yr Ivor Thomas Rees 20 Ebrill 2011 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859947142
Merched Digon Trafferthus R. Elwyn Hughes 28 Mawrth 2011 Gw. Disgrifiad/See Description
Joseff Sulwyn Jones 03 Chwefror 2011 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850492337
Drwy'r Beibl Drwy'r Flwyddyn John Stott Meirion Morris, 29 Medi 2010 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859946695
Geiriau Doeth y Beibl Elwyn Richards 30 Gorffennaf 2010 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859946725
Emynau'r Mynydd a Dylanwad Bore Oes Beryl Davies 27 Gorffennaf 2010 Beryl Davies ISBN 9780956614506
Detholiad o Emynau Iolo Morganwg Cathryn A. Charnell-White 07 Gorffennaf 2010 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531935
Emynau Ffydd 3 Iwan Llewelyn Jones 09 Mehefin 2010 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859946565
Llyfr Gwasanaethau/Book of Services, A Glyn Tudwal Jones, John Tudno Williams 12 Mai 2010 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314821
Darlith Flynyddol Morlan 2010 - Crefydd a Gwleidyddiaeth/Morlan's Annual Lecture 2010 - Religion and Politics Barry Morgan 05 Mai 2010 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9780956552204
Mil a Mwy o Weddïau Edwin C. Lewis 04 Mawrth 2010 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859946480
Geiriau Ffydd 2 John Treharne 26 Chwefror 2010 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859946558
Dehongli'r Bregeth Elfed ap Nefydd Roberts 26 Chwefror 2010 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859946572
Ffordd, Y Gwirionedd a'r Bywyd, Y Morlais Dyfnallt Owen 17 Rhagfyr 2009 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9781904323174
Cwestiynau Mawr Bywyd Euros Wyn Jones 31 Gorffennaf 2009 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859946541
Menter Ffydd Vivian Jones 27 Gorffennaf 2009 T? John Penri ISBN 9781871799545
Wyth Oedfa Alice Evans 25 Mehefin 2009 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859946497
Lledu Gorwelion - Hanes John Calfin a'r Diwygiad Protestannaidd D. Ben Rees 25 Mehefin 2009 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859946466
Darganfod Cristnogaeth - Llawlyfr Astudio Rico Tice Erin Myrddin, 05 Mehefin 2009 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850492283
Eglwys a'r Cyfryngau, Yr Emlyn Richards 03 Mehefin 2009 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314807
Darlith Syr David James: Drych Aneglur, Duw a Dyn - A Dawkins (2009) Gwyn Thomas 22 Ebrill 2009 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9780903878463
Oedfaon Ffydd Aled Davies 03 Ebrill 2009 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945155
Coronwch Ef yn Ben John Lewis Jones 03 Ebrill 2009 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859946060
Testament Newydd a'r Salmau, Y - Fersiwn Anrheg 01 Mawrth 2009 Cymdeithas y Beibl ISBN 9780564047239
Testament Newydd a'r Salmau, Y 24 Chwefror 2009 Cymdeithas y Beibl ISBN 9780564047536
Cydymaith Caneuon Ffydd Delyth G. Morgans 19 Rhagfyr 2008 Pwyllgor Caneuon Ffydd ISBN 9781862250529
Apocryffa, Yr - Y Beibl Cymraeg Newydd, Argraffiad Diwygiedig 11 Rhagfyr 2008 Cymdeithas y Beibl ISBN 9780564047031
Cewri'r Cyfamod - Y Piwritaniaid Cymreig 1630-1660 Goronwy Wyn Owen 19 Tachwedd 2008 Canolfan Uwchefrydiau Crefydd yng Nghymru, Prifysgol Cymru Bangor ISBN 9781904845812
Agor Iddo Olaf Davies 30 Hydref 2008 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859946022
Dehongli'r Damhegion Elfed ap Nefydd Roberts 30 Hydref 2008 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859946206
Llyfr Datguddiad Ioan / Revelation of John, The Robin Gwyndaf 02 Hydref 2008 Robin Gwyndaf ISBN 9780955941207
Henaduriaeth Manceinion Ddoe a Heddiw - Manchester Welsh Presbytery Past and Present Anne Hunt, Lilian Bury Eleri Edwards 30 Medi 2008 Henaduriaeth Manceinion ISBN 9781904845607
Centenario Capilla Bethlehem/Canmlwyddiant Capel Bethlehem 1908-2008 Mario Jones 20 Awst 2008 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9789870542001
Bob Dydd Bendithiaf Di Ieuan Elfryn Jones 30 Gorffennaf 2008 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859946213
Oes Aur Crefydd Ym Môn, 1841-1885 / Golden Age of Religion in Anglesey, 1841-1885, The D. Ben Rees 30 Gorffennaf 2008 John Morris ISBN 9780901332752
Fi Sy' 'Ma ... Gareth Maelor Jones 24 Gorffennaf 2008 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781904845720
Croes fy Arglwydd Gwynn Williams 24 Gorffennaf 2008 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850492252
Codi Stêm a Hwyl yn Lerpwl D. Ben Rees 24 Gorffennaf 2008 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780901332844
Codi Stêm a Hwyl yn Lerpwl D. Ben Rees 21 Gorffennaf 2008 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780901332790
Darlith Goffa Lewis Valentine: Rhyfel a Heddwch a Sancteiddrwydd Bywyd Robin Gwyndaf 13 Mehefin 2008 Cymdeithas Heddwch Undeb Bedyddwyr Cymru ISBN 9780955941214
Dyrchafu'r Duw Byw Huw John Hughes 10 Ebrill 2008 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945896
Bwrw dy Fara Maurice Loader 10 Ebrill 2008 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945926
Ym Mrig y Morwydd Mari Clifton 10 Ebrill 2008 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945599
Beibl Wedi ei Ddramateiddio, Y Trefor Lewis 10 Ebrill 2008 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945698
Salmau Cân Newydd Gwynn ap Gwilym 07 Ebrill 2008 Gwasg Gomer ISBN 9781843239086
Salem Newydd - Eglwys y Bedyddwyr, Glynrhedynog / Welsh Baptist Church, Ferndale Peter Brooks 26 Chwefror 2008 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9780955785801
Rhaffau'r Addewidion - Detholiad o Fyfyrdodau John Harvard Vevar John Harvard Vevar John Pritchard 18 Ionawr 2008 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859946190
Adnabod - Casgliad o Fyfyrdodau am Berthynas â Iesu Meirion Morris 15 Awst 2007 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945865
Byw y Ffydd Elwyn Richards 14 Awst 2007 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945841
Lloffion ym Maes Crefydd: Ysgrifau ar Grefydd yn y Byd Cyfoes Robert Pope 31 Gorffennaf 2007 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708320822
Capeli Môn Geraint I. L. Jones 11 Gorffennaf 2007 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845271367
Arloeswyr Methodistiaeth Môn 1730-1791 / Pioneers of Methodism in Anglesey 1730-1791 D. Ben Rees 28 Mehefin 2007 John Morris ISBN 9780901332004
John Elias a'i Gyd Fethodistiaid Calfinaidd 1791-1841/ John Elias and the Calvinistic Methodists D. Ben Rees 28 Mehefin 2007 John Morris ISBN 9780901332011
Ymweliad Mr Evan Roberts ag Ynys M?n ym mis Mai, Mehefin a Gorffennaf 1905 / Visit of Mr Evan Roberts to Anglesey in May, June and July 1905, The D. Ben Rees 23 Mai 2007 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780901332684
Naddion Gweithdy'r Saer: Casgliad o Wedd?au a Darlleniadau ar Gyfer Addoliad Cyhoeddus D. Hugh Matthews 04 Mai 2007 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945681
Gweddïau'r Pedwar Tymor 2 Nick Fawcett Aled Davies Eirian Dafydd, Gwilym Dafydd 03 Mai 2007 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945667
Adlais - Deunydd Defosiynol ar Gyfer y Flwyddyn Eglwysig Aled Lewis Evans 03 Mai 2007 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945650
Enw Mwyaf Mawr, Yr - Casgliad o 30 o Wasanaethau Cyflawn ar Deitlau Gwahanol am Iesu Huw John Hughes 26 Ebrill 2007 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945728
Emynau Ffydd 2 - Ail Gasgliad o Fyfyrdodau ar 100 o Emynau Mwyaf Poblogaidd Cymru Wayne Hughes 26 Ebrill 2007 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945674
Geiriau Ffydd - 100 o Fyfyrdodau yn Seiliedig ar Rai o Eiriau Mwyaf Cyfarwydd Iesu John Treharne 26 Ebrill 2007 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945704
Testament Newydd, Y / New Testament, The 16 Tachwedd 2006 Cymdeithas y Beibl ISBN 9780564048113
Nef Newydd ar Ddaear Newydd: Llawlyfr Gwedd?o 2006-2007 Parch. Dafydd Andrew Jones 16 Tachwedd 2006 T? John Penri
Gwybod y Geiriau Adnabod y Gair Euros Wyn Jones 15 Awst 2006 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945629
Nadolig Cyntaf, Y Vivian Jones 03 Awst 2006 T? John Penri ISBN 9781871799514
Arloeswyr Methodistiaeth Môn 1730-1791 / Pioneers of Methodism in Anglesey 1730-1791, The D. Ben Rees 06 Gorffennaf 2006 John Morris ISBN 9781904845430
Alffa ac Omega: Tystiolaeth y Presbyteriaid Cymraeg yn Laird Street, Penbedw 1906-2006 D. Ben Rees 11 Mai 2006 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780901332738
Blwyddyn gyda Iesu Meirion Morris 28 Ebrill 2006 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945544
Gweddïau'r Pedwar Tymor Denzil John, 28 Ebrill 2006 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945537
Pobl y Ffordd - Hanes 100 o Gristnogion Cymru Alun Tudur 28 Ebrill 2006 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945476
Her y Ffydd - Ddoe, Heddiw ac Yfory John Gwynfor Jones 18 Ebrill 2006 ISBN 9781904845379
Emynau Catholig 05 Ebrill 2006 *Y Cylch Catholig* ISBN 9780955269707
Capeli Cymru D. Huw Owen 24 Tachwedd 2005 Y Lolfa ISBN 9780862437930
Cydymaith Genesis ac Efengyl Ioan John Owen 05 Medi 2005 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945452
Codi Muriau Dinas Duw Robert Pope 27 Gorffennaf 2005 Robert Pope ISBN 9781904845294
Evan Roberts - Diwygiwr Sir Fon 1905/Revivalist in Anglesey 1905 Dr. D. Ben Rees 12 Gorffennaf 2005 John Morris ISBN 9780901332707
Wrth fy Enw - Bod yn Aelod yn yr Eglwys Fethodistaidd 30 Mehefin 2005 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9781858522906
Cyfres o Esboniadau: Detholion o Genesis Noel A. Davies 13 Mehefin 2005 Pwyllgor y Beibl Cymraeg 2000 (Alun Creunant Davies) ISBN 9781903314739
Cyfres Esboniadau: Efengyl Ioan Desmond Davies 13 Mehefin 2005 Pwyllgor y Beibl Cymraeg 2000 (Alun Creunant Davies) ISBN 9781903314746
Geiriau'r Gair Hugh Mathews 05 Mai 2005 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945001
Gair y Ffydd Gareth Alban 04 Mai 2005 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945261
O'r Tŷ i'r Tŷ Owain Ll?r Evans 03 Mai 2005 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945131
Llyfr y Llyfrau Trevor Dennis Olaf Davies, 03 Mai 2005 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945384
Gweddïau Cyhoeddus Aled Davies 27 Ebrill 2005 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945353
Church in Wales, The: New Eucharist, The (Music Edition) 05 Ebrill 2005 Canterbury Press ISBN 9781853116292
Beibl Cymraeg Newydd, Y - Argraffiad Diwygiedig (Print Bras) 18 Chwefror 2005 Cymdeithas y Beibl ISBN 9780564099252
Tân ar yr Ynys - Diwygiad 1904-05 ar Ynys Môn R. Tudur Jones Geraint Tudur 29 Tachwedd 2004 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742111
Amser i Dduw - Trysorfa o Weddïau Hen a Newydd Elfed ap Nefydd Roberts 18 Tachwedd 2004 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781845120184
Amser i Dduw - Trysorfa o Weddïau Hen a Newydd Elfed ap Nefydd Roberts 18 Tachwedd 2004 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781845120245
Church in Wales, The: New Eucharist, The (Altar Edition)/Eglwys yng Nghymru, Yr: Trefn ar Gyfer y Cymun Bendigaid 2004 (Argraffiad Allor) 01 Hydref 2004 Canterbury Press ISBN 9781853116162
O Wyliwr, Beth am y Nos? - Llawlyfr Undeb Cwm Gwendraeth, Mehefin 2004 Wilbur Lloyd Roberts 01 Hydref 2004 T? John Penri
Church in Wales, The: An Order for the Holy Eucharist 2004 (Pew Edition)/Eglwys yng Nghymru, Yr: Trefn ar Gyfer y Cymun Bendigaid 2004 (Argraffiad Côr) 30 Medi 2004 Canterbury Press ISBN 9781853116179
William Morgan a'r Beibl Cymraeg Enid Pierce Roberts 23 Medi 2004 Enid Pierce Roberts ISBN 9781904845072
Llyfr Ruth 14 Medi 2004 Gw. Disgrifiad/See Description
Cydymaith Joel, Amos ac Actau Huw John Hughes 10 Medi 2004 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945063
Elfed a Diwygiad 1904-5 Noel Gibbard 22 Gorffennaf 2004 T? John Penri ISBN 9781871799477
Emynau'r Ffydd - 100 Myfyrdod ar Rai o Emynau Enwocaf Cymru Huw Powell Davies 01 Gorffennaf 2004 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859944950
Nefol Dân - Agweddau ar Ddiwygiad 1904-05 Noel Gibbard 30 Mehefin 2004 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850492016
Beibl Cymraeg Newydd, Y - Argraffiad Diwygiedig 01 Mehefin 2004 Cymdeithas y Beibl ISBN 9780564097654
Beibl Cymraeg Newydd, Y - Argraffiad Diwygiedig (Clawr Lledr) 01 Mehefin 2004 Cymdeithas y Beibl ISBN 9780564097753
Helaetha dy Babell - Ysgrifau Crefyddol Vivian Jones 30 Mai 2004 T? John Penri ISBN 9781871799460
Cyfres o Esboniadau: Actau'r Apostolion Tom R. Wright 30 Mai 2004 Pwyllgor y Beibl Cymraeg 2000 (Alun Creunant Davies) ISBN 9781903314692
Cyfres o Esboniadau: Joel ac Amos Wil Huw Pritchard 30 Mai 2004 Pwyllgor y Beibl Cymraeg 2000 (Alun Creunant Davies) ISBN 9781903314685
Does Debyg Iddo Fe: Cyfrol 2 Nick Fawcett Aled Davies, Olaf Davies, 26 Ebrill 2004 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859944806
Cyn ei Ddod Nick Fawcett Olaf Davies, 26 Ebrill 2004 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859944813
Colectau, Y / Book of Collects 02 Mawrth 2004 Canterbury Press ISBN 9781853115493
Pregethwrs Môn Emlyn Richards 02 Rhagfyr 2003 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742005
Ail Drannoeth - Ambell Sylw a Myfyrdod John Gwilym Jones 01 Rhagfyr 2003 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416946
Cyfeiriadur Eglwysi Agored / Directory of Open Churches 02 Hydref 2003 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9780900358098
Cydymaith: Jeremeia a'r Llythyr at yr Hebreaid Elwyn Richards 01 Medi 2003 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859944905
Arwain Ymbiliau / Leading Intercessions Raymond Chapman, Cynthia Davies 01 Awst 2003 Canterbury Press ISBN 9781853115271
Cyfres o Esboniadau: Detholion o Lyfr Jeremeia Gareth Lloyd Jones 30 Mai 2003 Pwyllgor y Beibl Cymraeg 2000 (Alun Creunant Davies) ISBN 9781903314586
Cyfres o Esboniadau: Llythyr at yr Hebreaid, Y D. Hugh Matthews 30 Mai 2003 Pwyllgor y Beibl Cymraeg 2000 (Alun Creunant Davies) ISBN 9781903314593
Caniadau'r Diwygiad - Golwg ar Emynau, Penillion a Thonau Diwygiadol 1904-05 Noel A. Gibbard 02 Mai 2003 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491958
Fflam Dwy Ganrif - Daucanmlwyddiant Capel y Groes Sefydlwyd yn 1802 Goronwy Evans 28 Ebrill 2003 Goronwy Evans
Cyfres o Esboniadau: Cydymaith 2 - 1 Samuel / Llythyr Paul at y Galatiaid Elfed ap Nefydd Roberts 06 Rhagfyr 2002 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942536
Diwygiad Crefyddol 1904-05 Eifion Evans 01 Rhagfyr 2002 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491934
Golau Gwlad - Cristnogaeth yng Nghymru 200-2000 Gwyn Davies 01 Rhagfyr 2002 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491804
Ffydd a Gwreiddiau John Saunders Lewis D. Ben Rees 30 Tachwedd 2002 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780901332585
Polymathiad o Gymro, Y - Parchedig William Rees (Gwilym Hiraethog 1802-1883) D. Ben Rees 01 Tachwedd 2002 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780901332639
Oerfel Gaeaf Duw Aled Jones Williams 01 Hydref 2002 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314470
Cydymaith 3: Deuteronomium a Datguddiad John Rice Rowlands 01 Medi 2002 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859944462
Cyfres o Esboniadau: Llyfr Deuteronomium Gwynn ap Gwilym 01 Awst 2002 Pwyllgor y Beibl Cymraeg 2000 (Alun Creunant Davies) ISBN 9781903314463
Cyfres o Esboniadau: Llyfr Datguddiad Catrin Haf Williams 01 Awst 2002 Pwyllgor y Beibl Cymraeg 2000 (Alun Creunant Davies) ISBN 9781903314456
Dy Garu a'th Drysori - Storïau Personol am Drefnu Gwasanaeth Priodas Keith Forecast, Gethin Rhys ac Aled Davies Meirion Lloyd Davies, 01 Mai 2002 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859944370
Cwestiynau Sy'n Cyfrif, Y John Blanchard Julie Rhys Jones, Robert Rhys 01 Mai 2002 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490685
Does Debyg Iddo Fe: Cyfrol 1 Nick Fawcett Meirion Lloyd Davies a Aled Davies Olaf Davies, 01 Mawrth 2002 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942543
Buchedd ein Tad Ymhlith y Saint Ioan y Rwsiad H. Huws, 01 Chwefror 2002 Gwasg y Castell ISBN 9780000775689
Gwasanaethau Angladd/ Funeral Services of the Christian Churches in Wales 01 Ionawr 2002 Canterbury Press ISBN 9780907547549
Cedyrn Canrif - Crefydd a Chymdeithas yng Nghymru'r Ugeinfed Ganrif D. Densil Morgan 01 Tachwedd 2001 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708317204
Caneuon Ffydd - Hen Nodiant (Rhwymiad Cain) 31 Gorffennaf 2001 Pwyllgor Caneuon Ffydd ISBN 9781903754047
O Sgrepan Teithiwr Gwilym H. Jones 01 Gorffennaf 2001 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314227
Cyfres o Esboniadau: 1 a 2 Samuel Gwilym H. Jones 01 Gorffennaf 2001 Pwyllgor y Beibl Cymraeg 2000 (Alun Creunant Davies) ISBN 9781903314180
Cyfres o Esboniadau: Llythyrau at y Galatiaid a'r Philipiaid, Y John Tudno Williams 01 Gorffennaf 2001 Pwyllgor y Beibl Cymraeg 2000 (Alun Creunant Davies) ISBN 9781903314173
Caneuon Ffydd - Hen Nodiant (Argraffiad Organ) 30 Mehefin 2001 Pwyllgor Caneuon Ffydd ISBN 9781903754030
Caneuon Ffydd - Geiriau'n Unig (Rhwymiad Cain) 15 Mehefin 2001 Pwyllgor Caneuon Ffydd ISBN 9781903754061
Caneuon Ffydd - Geiriau'n Unig 05 Mehefin 2001 Pwyllgor Caneuon Ffydd ISBN 9781903754009
Ffordd o Fyw - Astudiaethau Mewn Stiwardiaeth Gristnogol Dafydd Andrew Jones 01 Mehefin 2001 Bwrdd y Genhadaeth ISBN 9781903314203
Cyfres Bara'r Bywyd: 37. Salmau 101-150 Gwyn Davies 01 Mai 2001 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491767
Caneuon Ffydd - Hen Nodiant 01 Mawrth 2001 Pwyllgor Caneuon Ffydd ISBN 9781903754016
Caneuon Ffydd - Sol-Ffa 01 Mawrth 2001 Pwyllgor Caneuon Ffydd ISBN 9781903754023
Caneuon Ffydd - Sol-Ffa (Rhwymiad Cain) 01 Mawrth 2001 Pwyllgor Caneuon Ffydd ISBN 9781903754054
Emynau Cymru / Hymns of Wales, The Gwynn ap Gwilym, Ifor ap Gwilym 01 Chwefror 2001 Y Lolfa ISBN 9780862433628
Digon i'r Diwrnod - Cyfrol o Fyfyrdodau Dyddiol Robin Williams 05 Rhagfyr 2000 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416397
Cyfres Bara'r Bywyd: 25. Daniel a Hosea Gwilym Ll. Humphreys 19 Hydref 2000 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490425
Cyfres Bara'r Bywyd: 8. Llyfr Josua 18 Medi 2000 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9780900898617
Cyfres Bara'r Bywyd: . Barnwyr a Ruth 18 Medi 2000 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9780900898648
Cyfres Bara'r Bywyd: 12. 1 Samuel 18 Medi 2000 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9780900898679
Apel yr Hâg am Heddwch a Chyfiawnder yn yr Unfed Ganrif ar Hugain / The Hague Declaration on Peace and Justice in the Twenty First Century D. Ben Rees John Owen, 01 Medi 2000 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780000870759
Pregethwr, Y Angel S. Vlachos John FitzGerald, 01 Awst 2000 Philomel Productions Limited ISBN 9781898685173
Cofio Hanner Canrif - Hanes Mudiad Efengylaidd Cymru 1948-98 Noel Gibbard 01 Awst 2000 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491736
Iesu'r Iddew a Chymru 2000 Pryderi Llwyd Jones 01 Awst 2000 Y Lolfa ISBN 9780862435431
Cyfres Bara'r Bywyd: 36. Efengyl Ioan Edmund Owen 01 Awst 2000 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491729
Addola Dduw - Anerchiad y Llywydd yng Nghyfarfod Blynyddol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Caernarfon 2000 Derwyn Morris Jones 01 Gorffennaf 2000 T? John Penri ISBN 9780000870544
Llais tros Ddyfodol Byd - Seiliau Diwinyddol Heddychiaeth E.R. Lloyd-Jones 01 Gorffennaf 2000 Bwrdd y Ddarlith Davies ISBN 9781903314005
Cydymaith i Faes Llafur yr Oedolion 2000-2001: Hosea, Micha ac Efengyl Marc Elfed ap Nefydd Roberts 01 Gorffennaf 2000 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942376
Croesi Ffiniau - Gyda'r Eglwys yn y Byd Erastus Jones 09 Mehefin 2000 T? John Penri ISBN 9781871799392
The Twelve / y Deuddeg Glyn Tegai Hughes 01 Mehefin 2000 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9780948714856
Cyfres o Esboniadau: Efengyl Marc David Protheroe Davies 01 Mehefin 2000 Pwyllgor y Beibl Cymraeg 2000 (Alun Creunant Davies) ISBN 9781903314012
Cyfres o Esboniadau: Llyfrau Hosea a Micha Eryl Wynn Davies 01 Mehefin 2000 Pwyllgor y Beibl Cymraeg 2000 (Alun Creunant Davies) ISBN 9781903314029
Gweddïau Ymatebol a Chynulleidfaol Elfed ap Nefydd Roberts 01 Mai 2000 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941751
Cewri'r Ffydd - Bywgraffiadur y Mudiad Undodaidd yng Nghymru D. Elwyn Davies 02 Chwefror 2000 Gwasg Gomer ISBN 9780000873996
Iesu Grist, Ddoe, Heddiw ac am Byth - Cyfres o Astudiaethau ar Gyfer y Milflwyddiant Elfed ap Nefydd Roberts 01 Chwefror 2000 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786917
Moliannu'r Mileniwm - Emyn a Phregeth... Dafydd Owen 01 Rhagfyr 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942192
Ennill Cymru i Grist Gwynn Williams 01 Rhagfyr 1999 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491637
'Ysbryd Dealltwrus ac Enaid Anfarwol' - Ysgrifau ar Hanes Crefydd yng Ngwynedd W.P. Griffith 01 Rhagfyr 1999 Canolfan Uwchefrydiau Crefydd yng Nghymru, Prifysgol Cymru Bangor ISBN 9781859942215
Llais y Doctor - Detholiad o Waith Cyhoeddedig Cymraeg D. Martyn Lloyd-Jones D. Martyn Lloyd-Jones Dafydd Ifans, Edmund Owen 30 Tachwedd 1999 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491651
Gogoneddus Arglwydd, Henffych Well! - Detholiad o Ryddiaith a Barddoniaeth Gristnogol Gymraeg Drwy'r Canrifoedd Gwynn ap Gwilym 01 Tachwedd 1999 Cytûn ISBN 9781859027899
Y Mae Amser i Bob Peth - Llawlyfr Gweddïo 2000 Gareth H. Watts 01 Hydref 1999 T? John Penri ISBN 9780000870063
Gardd Duw - Cyfrol o Bregethau ac Anerchiadau George John George John Desmond Davies 30 Medi 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942130
Cyfres Gyda'n Gilydd: Esboniad yr Ysgol Sul - Byw Fel Plant Goleuni, Y Bregeth ar y Mynydd a'r Effesiaid (Blwyddyn C) Alun Tudur 31 Gorffennaf 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859942000
Ein Tad, Moliannwn Di - Casgliad o Oedfaon Cyflawn John Lewis Jones 01 Gorffennaf 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941867
Mynegai i'r Penawdau yn y Testament Newydd (Argraffiad Diwygiedig) Goronwy Prys Owen 08 Mehefin 1999 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491590
Cymwynaswyr Madagascar 1818-1920 - Cyfraniad Cymru i'r Dystiolaeth Gristnogol Ym Madagascar Noel Gibbard 31 Mai 1999 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491569
Gweddïau ar Gyfer Dydd yr Arglwydd / Prayers for the Lord's Day D. Ben Rees 10 Mai 1999 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941768
Diwygiad Mawr, Y Derec Llwyd Morgan 01 Ebrill 1999 Gwasg Gomer ISBN 9780850887556
Helo, Pwy Sy' 'Na...? Gareth Maelor Jones 01 Rhagfyr 1998 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786825
Troeon - Llyfr Erchwyn Gwely, Myfyrdod ar Gyfer Bob Dydd o'r Flwyddyn Aled Lewis Evans 03 Tachwedd 1998 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941317
Cyrddau Gweddi Shalom Alan Litherland Nia Rhosier, Islwyn Lake 30 Hydref 1998 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780901332509
Ffrewyll y Methodistiaid William Roberts A. Cynfael Lake 15 Hydref 1998 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708315040
Ffydd i Fyw - Y Credo Cristnogol a'i Ystyr Aled Davies, 01 Hydref 1998 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941089
Mynegair i'r Beibl Cymraeg Newydd Owen E. Evans, David Robinson 01 Medi 1998 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708314319
Cyfres Gyda'n Gilydd: Salmau ac Actau - Esboniad yr Ysgol Sul i Oedolion, Blwyddyn B John Treharne 01 Awst 1998 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941645
Agoriadau R. Glyndwr Williams 31 Gorffennaf 1998 Gwasg Gee ISBN 9780707403144
Croesi'r Mileniwm Cadw'r Ffydd Glyn Tudwal Jones 30 Gorffennaf 1998 Eglwys Bresbyteraidd Cymru ISBN 9781874786757
O! Ryfedd Ras J. Elwyn Davies 17 Gorffennaf 1998 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491415
Philipiaid - 2 Thesaloniaid (B.B.) 25 Mehefin 1998 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9780900898655
Ffydd a Bywyd: 2. Ysgariad Alvis Richards 03 Mehefin 1998 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786719
Ffydd a Bywyd: 1. Priodas Lona Roberts 03 Mehefin 1998 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786702
Ffydd a Bywyd: 3. Galar John Owen 03 Mehefin 1998 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786726
Cudd fy Meiau Pennar Davies R. Tudur Jones 01 Mehefin 1998 T? John Penri ISBN 9781871799347
Beth yw Bywyd? - Atebion i'r Cwestiynau Mawr Nicky Gumbel Elisabeth James Lyn Lewis Dafis, 03 Mawrth 1998 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941164
Llyfr Gwasanaeth 03 Mawrth 1998 T? John Penri ISBN 9781871799309
Perlau Moliant Newydd, Y Alun-Wyn Dafis 01 Chwefror 1998 Cymdeithas Undodaidd Deheudir Cymru ISBN 9780950027029
Emynau'r Llan 01 Ionawr 1998 Gwasg yr Eglwys yng Nghymru ISBN 9780000773371
Hwn Yw'r Dydd - Myfyrdodau a Gweddïau Beunyddiol Elfed ap Nefydd Roberts 02 Rhagfyr 1997 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786641
Arglwydd Dysg i Ni Weddïo - Ysgrifau ar Weddi John Rice Rowlands, Gareth Lloyd Jones, Owen E. Evans, John Gwilym Jones, John P. Treharne D. Densil Morgan 01 Rhagfyr 1997 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941300
Draw, Draw yn China - Golwg ar Fywyd China Echdoe, Ddoe a Heddiw Ioan W. Gruffydd 01 Rhagfyr 1997 T? John Penri ISBN 9781871799316
Cyfeiriadur Emynau - Rhestr o Holl Linellau Emynau Llyfr y Methodistiaid Wedi eu Gosod yn ÔL yr Wyddor Dafydd Job 21 Tachwedd 1997 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491408
Ffenestri Agored: Llawlyfr o Weddïau Cyfoes gyda Mynegai a Chyfeiriadau Ysgrythurol Harri Parri, William Williams 01 Tachwedd 1997 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786573
Llawlyfr y Beibl David Alexander, Pat Alexander Gwilym H. Jones, 03 Hydref 1997 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940747
Ar Lwybrau'r Mynydd - Storïau o Fro Eryri Mike Perrin Llio Adams, 01 Awst 1997 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491361
Gweddïau Cyhoeddus 2 - 52 o Weddïau a Darlleniadau ar Gyfer Addoliad Cyhoeddus Aled Davies 01 Gorffennaf 1997 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940440
Gweddïau Cyhoeddus 3 - 52 o Weddïau a Darlleniadau ar Gyfer Addoliad Cyhoeddus Aled Davies 01 Gorffennaf 1997 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940457
Gweddïau'r Cristion D. Ben Rees 01 Gorffennaf 1997 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941218
Mae'r Gân yn y Galon / Quakers in Wales Today 01 Gorffennaf 1997 Meeting of Friends in Wales (Quakers) / Cyfarfod y Cyfeillion yng Nghymru ISBN 9780953093502
Goleuni yn Llewyrchu - Casgliad o Oedfaon Cyflawn ar Gyfer Addoliad Cyhoeddus Byron Evans Aled Davies 01 Gorffennaf 1997 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941140
Cyfres Gyda'n Gilydd: Eseia / Ioan - Esboniad yr Ysgol Sul i Oedolion (Blwyddyn A) Elwyn Richards 01 Gorffennaf 1997 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859941096
Credu yng Nghrist Rhiannon Ifans 05 Mehefin 1997 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9780900898853
Mawl ac Addoliad at Wasanaeth Cynulleidfaoedd y Bedyddwyr (Hen Nodiant) Ifor L. Williams et al 01 Mehefin 1997 Gwasg Ilston ISBN 9780000772633
Gweddïau Cyhoeddus 1 - 52 o Weddïau a Darlleniadau ar Gyfer Addoli Cyhoeddus Aled Davies 01 Mai 1997 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940433
Dyrchafwn Lawen Lef - Casgliad o Wasanaethau Teuluol John Lewis Jones Gwyn Jones, Dafydd Owen ac Aled Davies 01 Mai 1997 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940785
Sôn am Achub Bleddyn J. Roberts 01 Ionawr 1997 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708301746
Taro'r Sul - Pymtheg o Wasanaethau Maurice Loader 01 Rhagfyr 1996 T? John Penri ISBN 9781871799279
Suliadur 1999-2010 Goronwy P. Owen 29 Hydref 1996 Gwasg Pantycelyn ISBN 9780000771698
Cau'r Adwy - Gwasanaethau Cyflawn i Eglwysi John Owen 01 Hydref 1996 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786511
Gweddïau'r Pererin - Gweddïau a Myfyrdodau Beunyddiol ar Gyfer Grwpiau ac Unigolion John Johansen-Berg Menai Williams ac Aled Davies Glyn Tudwal Jones, 15 Medi 1996 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940402
Drych Kristnogawl, Y Geraint Bowen 01 Awst 1996 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708312797
Gweddïau i'r Eglwys a'r Gymuned Roy Chapman, Donald Hilton Trefor Lewis, 01 Awst 1996 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940419
Cyfres Gyda'n Gilydd: Pobl Dduw'n Perthyn - Esboniad yr Ysgol Sul i Oedolion (Blwyddyn C) Euros W. Jones 01 Awst 1996 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940556
Duw Byw, Y Elfed ap Nefydd Roberts 01 Mai 1996 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940297
Pregethu a Phregethwyr D. Ben Rees 01 Ebrill 1996 Gwasg Gee ISBN 9780707402796
Llawlyfr Hyfforddi Alffa Lyn Lewis Dafis, 01 Mawrth 1996 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940471
Llawlyfr Alffa Lyn Lewis Dafis 01 Mawrth 1996 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940464
Cyffes Pabydd wrth ei Ewyllys Harri Pritchard Jones 01 Chwefror 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859022085
Ceisio Duw Peter Jeffrey Gwenan Job, 01 Ionawr 1996 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491200
Efengyl yn ôl Marc, Yr 01 Ionawr 1996 Cymdeithas y Beibl ISBN 9780564059614
Gair a Gweddi William Barclay Olaf Davies, 01 Ionawr 1995 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940266
Chwyldro Duw a Homiliau Eraill Dewi Eirug Davies 01 Ionawr 1995 T? John Penri ISBN 9780000570079
Cluded Moroedd Ioan W. Gruffydd 01 Ionawr 1995 T? John Penri ISBN 9781871799224
Weledigaeth Hon - Hanes Bedyddwyr Treforus 1845-1995, Y / History of the Baptist Cause in Morriston, A D. Densil Morgan 01 Ionawr 1995 Amrywiol
Myfyrdod ar Rai o'r Damhegion Selyf Roberts 01 Ionawr 1995 Gwasg Gee ISBN 9780707402697
Cenadwri a Chyfamod Gareth Lloyd Jones 01 Ionawr 1995 Gwasg Gee ISBN 9780707402659
Hen Destament 1988 - Cydymaith i'r Cyfieithiad Newydd Gwilym H. Jones 01 Ionawr 1995 Eglwys Bresbyteraidd Cymru ISBN 9781874786375
Cyfres Gyda'n Gilydd: Pobl Dduw'n Dysgu - Esboniad yr Ysgol Sul i Oedolion (Blwyddyn B) Geraint Morse Cynthia Davies 01 Ionawr 1995 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940242
Etifeddiaeth Ragorol Gareth Lloyd Jones 01 Ionawr 1995 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940181
Dathlu a Detholiad 01 Ionawr 1995 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780000572875
Ar Lwybr Mawl a Myfyrdod Gerald Jones, ac eraill 01 Ionawr 1994 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410805
Lleisiau o'r Lludw - Her yr Holocost i'r Cristion Gareth Lloyd Jones 01 Ionawr 1994 Gwasg Gee ISBN 9780707402468
Crist a Chenedlaetholdeb Bobi Jones, R.M. Jones 01 Ionawr 1994 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491163
Nefoedd, Y Gwynn Williams 01 Ionawr 1994 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491156
Sylfaen a Gwraidd - Arweiniad i Ddysgeidiaeth Gristnogol D. Densil Morgan 01 Ionawr 1994 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940211
Cyfres Bara'r Bywyd: 34. Luc 2 Evan George 01 Ionawr 1994 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491132
Cyfres Gyda'n Gilydd: Pobl Dduw'n Addoli Pryderi Llwyd Jones Cynthia Davies 01 Ionawr 1994 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410928
Cyfres Bara'r Bywyd: 35. Jeremeia a'r Galarnad Gwilym Ll. Humphreys 01 Ionawr 1994 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491170
Gobaith Mewn Galar Harold Bauman Geraint Elfyn Jones, 01 Ionawr 1994 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491101
Taith i'r Bywyd - Arweiniad i'r Bywyd Cristnogol Norman Warren Bertie Lewis, 01 Ionawr 1994 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859940204
Geiriadura'r Gair Gwilym H. Jones 01 Ionawr 1993 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786115
Gwarchod y Gair Owen E. Evans 01 Ionawr 1993 Gwasg Gee ISBN 9780707402307
Protest a Thystiolaeth Dewi Eirug Davies 01 Ionawr 1993 Gwasg Gomer ISBN 9781859020777
Torf Ardderchog:1. Ceredigion a Phenfro John Aaron 01 Ionawr 1993 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491040
Cyfres Bara'r Bywyd: 33. Luc 1 Evan George 01 Ionawr 1993 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491088
Dechrau Canu - Rhai Emynau Mawr a'u Cefndir E. Wyn James 01 Ionawr 1993 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490401
Ydy Duw Yna? Norman Warren Alun Tudur, 01 Ionawr 1993 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410362
Blodau'r Maes Huw John Hughes, Beverley Parkin 01 Ionawr 1993 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781874410522
Beibl Cysegr-Lân, Y 01 Ionawr 1992 Cymdeithas Feiblaidd y Trindodwyr/Trinitarian Bible Society ISBN 9780564090532
Beibl Cysegr-Lân, Y 01 Ionawr 1992 Cymdeithas Feiblaidd y Trindodwyr/Trinitarian Bible Society ISBN 9780000674968
Daw'r Wennol yn ÔL Mari Jones 01 Ionawr 1992 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491064
Cau'r Adwy John Owen 01 Ionawr 1992 Gwasg Pantycelyn ISBN 9780901330956
Ar Drothwy Goleuni A.M. Allchin, Esther De Waal 01 Ionawr 1992 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930560
Cyfres Bara'r Bywyd: 32. Eseciel Dafydd M. Job 01 Ionawr 1992 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850491057
Cyfres Bara'r Bywyd: 31. Esra, Nehemeia, Esther T. Arthur Pritchard 01 Ionawr 1992 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490982
Trysor Cudd Alick Hartley 01 Ionawr 1992 Amrywiol ISBN 9781874155058
Caniedydd, Y - Hen Nodiant 01 Ionawr 1992 T? John Penri ISBN 9781871799149
'Anathema' a Homiliau Eraill J. S. Williams 01 Ionawr 1991 Amrywiol ISBN 9780000178220
Christmas Evans a'r Ymneilltuaeth Newydd D. Densil Morgan 01 Ionawr 1991 Gwasg Gomer ISBN 9780000677242
Fendigaid Gân, Y Cyril G. Williams, 01 Ionawr 1991 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708310953
Cyfres Bara'r Bywyd: 30. 1 a 2 Cronicl Goronwy P. Owen 01 Ionawr 1991 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490951
Heddychiaeth Gristnogol yng Nghymru Gwynfor Evans 01 Ionawr 1991 Amrywiol ISBN 9780951789100
Trosom Ni Isaac Thomas 01 Ionawr 1991 T? John Penri ISBN 9781871799101
Dŵr yn yr Anialwch D. Martyn Lloyd-Jones 01 Ionawr 1991 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490937
Cyffes Ffydd Joshua Thomas, 01 Ionawr 1990 Gwasg Ilston ISBN 9780000175502
Union 10, Yr - Deg Gorchymyn ar Gyfer Heddiw Gwyn Davies 01 Ionawr 1990 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490753
Cyfres Beibl a Chrefydd:9. Doethineb Israel Gareth Lloyd Jones 01 Ionawr 1990 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708310694
Meddiannu Tir Immanuel - Cymru a Mudiad Cenhadol y Ddeunawfed Ganrif Dewi Arwel Hughes E. Wyn James 01 Ionawr 1990 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490890
Cyfres Bara'r Bywyd: 29. Galatiaid ac Effesiaid Gwyn Davies 01 Ionawr 1990 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490739
Cyn y Cardotyn Dall Bill Parry 01 Ionawr 1990 Gwasg Gwynedd ISBN 9780000779458
Testament Newydd, Y (Nw252) 01 Ionawr 1989 Cymdeithas y Beibl ISBN 9780564046317
Tros y Bont Meurig Owen 01 Ionawr 1989 Gwasg Gee ISBN 9780707401676
Epistol y Cymod - Esboniad ar y Llythyr at yr Hebreaid Eryl Wynn Davies 01 Ionawr 1989 Gwasg Pantycelyn ISBN 9780901330833
Llawlyfrau'r Llew: Cred y Cristion John Balchin Arfon Jones, 01 Ionawr 1989 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490432
Cyfres Bara'r Bywyd: 28. Sechareia a Malachi T. Arthur Pritchard 01 Ionawr 1989 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490715
Cyfres Beibl a Chrefydd:8. Epistolau Cyffredinol, Yr (Arweiniad i'r Testament Newydd Cyfrol 3) Eryl Wyn Davies 01 Ionawr 1989 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708310366
Beibl Cymraeg Newydd, Y (Nw60) 01 Ionawr 1988 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9780564057634
Beibl Cymraeg Newydd, Y - Argraffiad Print Bras (Nw73) 01 Ionawr 1988 Cymdeithas y Beibl ISBN 9780564057832
Cyfres Beibl a Chrefydd:7. Gramadeg Groeg y Testament Newydd Eryl Wyn Davies 01 Ionawr 1988 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708310182
Beibl yng Nghymru 01 Ionawr 1988 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780907158363
Cyfres Ddwyieithog Gŵyl Dewi: William Morgan a'i Feibl / William Morgan and his Bible Isaac Thomas 01 Ionawr 1988 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708309827
Gair ar Waith, Y - Ysgrifau ar yr Etifeddiaeth Feiblaidd yng Nghymru R. Geraint Gruffydd 01 Ionawr 1988 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708309964
Efrydiau Beiblaidd Bangor 4 Eryl Wynn Davies 01 Ionawr 1988 Gwasg Gee ISBN 9780707401430
Cyfres Bara'r Bywyd: 27. Salm 51-100 (B.B.) Gwyn Davies 01 Ionawr 1988 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490555
Byddin y Brenin - Cymru a'i Chrefydd yn y Rhyfel Mawr Dewi Eirug Davies 01 Ionawr 1988 T? John Penri ISBN 9780903701945
Iachawdwriaeth Gymaint Gwyn Davies 01 Ionawr 1988 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490524
Llawlyfrau'r Llew: Darllen a Deall y Beibl Chris Wright 01 Ionawr 1988 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9780000677907
Beibl Cymraeg Newydd, Y - yn Cynnwys yr Apocryffa (Nwdc69) (Lledr) 01 Ionawr 1988 Cymdeithas y Beibl ISBN 9780564057535
Beibl Cymraeg, Y D. Tecwyn Evans 01 Ionawr 1988 Gwasg Gee ISBN 9780707401409
Llawlyfrau'r Llew: Cristnogaeth Go Iawn - Canllawiau Trafod Andrew Knowles Arfon Jones, Siôn Aled 01 Ionawr 1987 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490418
Emynwyr Dyffryn Conwy Gwyn Jones 01 Ionawr 1987 Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant ISBN 9780904852554
Llawlyfrau'r Llew: Cristnogaeth Go Iawn Andrew Knowles Arfon Jones, Siôn Aled 01 Ionawr 1987 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490333
Efengyl yn y Wladfa, Yr Robert Owen Jones 01 Ionawr 1987 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490388
Gair a'r Genedl, Y E. Stanley John 01 Rhagfyr 1986 T? John Penri ISBN 9780903701808
Pob Peth yn Newydd Peter Jeffery 01 Ionawr 1986 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490272
Llawlyfrau'r Llew: Dod i Gredu - Canllawiau Trafod Andrew Knowles Siôn Aled, Helen Oswy Roberts 01 Ionawr 1985 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490210
Llawlyfrau'r Llew: Dod i Gredu Andrew Knowles Siôn Aled, Helen Oswy Roberts 01 Ionawr 1985 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490180
Llyfr Emynau a Thonau - Atodiad Sol-Ffa 01 Ionawr 1985 Gwasg Pantycelyn ISBN 9780000177346
Eglwysi Cymru Mari Ellis, Marged Dafydd 01 Ionawr 1985 Y Lolfa ISBN 9780862431037
Diwinyddiaeth ar Waith David Protheroe Davies 01 Ionawr 1984 Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd. ISBN 9780000177032
Cyfres Beibl a Chrefydd:6. Llythyrau Paulaidd, Y (Arweiniad i'r Testament Newydd Cyfrol 2) Owen Evans 01 Ionawr 1984 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708308745
Teulu Cristnogol,y Keith Lewis 01 Ionawr 1984 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9780900898945
Grym Tafodau Tân - Ysgrifau Hanesyddol ar Grefydd a Diwylliant Glanmor Williams 01 Ionawr 1984 Gwasg Gomer ISBN 9780863830273
Griffith Jones, Llanddowror - Athro Cenedl Gwyn Davies 01 Ionawr 1984 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490012
Cyfres Bara'r Bywyd: 19. Genesis 26-50 Gwyn Davies 01 Ionawr 1984 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9781850490067
Arian ei Arglwydd - Ystyriaethau ar Ddyletswydd y Cristion Mewn Perthynas â Chyfrannu Sulwyn Jones 01 Ionawr 1983 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9780900898860
Cyfoeth ei Ras Emlyn G. Jenkins 01 Ionawr 1982 T? John Penri ISBN 9780903701495
Cyfres Bara'r Bywyd: 13. Salm 1-50 Gwyn Davies 01 Ionawr 1982 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9780900898754
Cymorth Cyn Cymuno Glyn Tudwal Jones 01 Ionawr 1981 T? John Penri ISBN 9780903701389
Ffydd a Roddwyd, Y Emyr Roberts 01 Ionawr 1980 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9780000671899
Credinwyr Ffydd Theo Roberts 01 Ionawr 1980 Theo Roberts ISBN 9780000176882
Cyfres Bara'r Bywyd: 1. Mathew 1-14 Gwilym Ll. Humphreys 01 Ionawr 1980 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9780900898457
Cyfres Beibl a Chrefydd:4. Diwinyddiaeth yr Hen Destament G.H. Jones 01 Ionawr 1979 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708307045
Yng Nghysgod y Gorlan Mari Jones 01 Ionawr 1979 Gwasg Bryntirion Press ISBN 9780900898365
Cyfres Beibl a Chrefydd:3. Ffynonellau Hanes yr Eglwys 1 - Y Cyfnod Cynnar R. Tudur Jones, a D.Rh. ap Thomas 01 Ionawr 1979 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708307250
Detholion o'r Salmau Theo Roberts 01 Ionawr 1979 Theo Roberts ISBN 9780000177124
Cyfres Beibl a Chrefydd:2. Efengylau a'r Actau, Yr (Arweiniad i'r Testament Newydd Cyfrol 1) David Protheroe Davies 01 Ionawr 1978 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708306932
Efrydiau Beiblaidd Bangor 3 Owen E. Evans 01 Ionawr 1978 T? John Penri ISBN 9780903701112
Cwmwl o Dystion E. Wyn James 01 Hydref 1977 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715404317
Efrydiau Beiblaidd Bangor 2 Gwilym H. Jones 01 Ionawr 1977 T? John Penri ISBN 9780000176776
Testament Newydd Cymraeg, 1551-1620, Y Isaac Thomas 01 Ionawr 1976 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708305706
Gwssanaeth y Gwyr Newydd Robert Gwyn Geraint Bowen 01 Ionawr 1970 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780900768521
Arweiniad i'r Hen Destament Gwilym H. Jones 01 Ionawr 1966 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708303511
Llyfr Gweddi Gyffredin 1567 01 Ionawr 1965 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780000771711
Adroddiadau'r Cysegr Abiah Roderick 01 Ionawr 1964 T? John Penri ISBN 9780000172433
Gwassanaeth Meir Brynley F. Roberts 01 Ionawr 1961 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708302897