Neidio i'r cynnwys

Pwls (meddygol)

Oddi ar Wicipedia
Pwyntiau pwls

Mae pwls yn cyfeirio at unrhyw guriad neu ddirgryniad rhythmig.

Mewn meddygaeth mae pwls yn cyfeirio at ehangu a chywasgu rheolaidd y rhydweli sy'n cael ei greu gan y tonnau o bwysau a gynhyrchir wrth i waed cael ei dynnu o fentrigl chwith y galon pan fo'n contractio.

Gellir canfod y ffenomen yn rhwydd ar y rhydwelïau arwynebol, fel y rhydwelïau rheiddiol a charotid. Mae pob curiad pwls yn cyfateb i guriad y galon. Mae'r nifer arferol o guriadau pwls y funud mewn oedolyn yn amrywio o 50 i 100 ar gyfartaledd. Bydd ffactorau megis ymarfer corff, anaf, salwch ac adweithiau emosiynol yn effeithio ar ba mor gyflym â pha mor rheolaidd bydd curiadau'r pwls.

Pwynt pwls

[golygu | golygu cod]

Pwynt pwls yw'r enw a roddir ar unrhyw un o'r safleoedd ar wyneb y corff lle gellir teimlo pwls yn hawdd. Y pwynt pwls a ddefnyddir mwyaf aml yw'r un ar y rhydweli rheiddiol yn yr arddwrn. Mae pwyntiau pwls eraill dros y rhydweli tymhorol o flaen y glust, dros y rhydweli carotid cyffredin ar lefel isaf y cartilag thyroid, a thros rydweli'r wyneb ar ymyl isaf yr ên.

Cyfraddau arferol

[golygu | golygu cod]

Cyfraddau pwls arferol wrth orffwys, mewn curiadau y funud :[1]

Curiad pwls baban

Problem chwarae ffeil yma? Gweler Cymorth.
newydd anedig
(0–3 mis oed)
babanod
(3 – 6 mis)
babanod
(6 – 12 mis)
plant
(1 – 10 mlwydd oed)
plant dros 10 mlwydd
& oedolion gan gynnwys henoed
oedolion athletig
99-149 89–119 79-119 69–129 59–99 39–59

Gellir defnyddio cyfradd y pwls i wirio lefel iechyd a ffitrwydd y galon. Yn gyffredinol mae cyfradd is yn well, ond gall bradycardia (y galon yn curo yn arafach nag arfer) fod yn beryglus. Mae symptomau curiad calon peryglus o araf yn cynnwys colli egni, gwendid a llewygu.[2]

Cyfeiriadau

[golygu | golygu cod]
  1. U.S. Department of Health and Human Services - National Ites of Health Pulse
  2. "Pulse Rate Measurement". Healthwise. WebMD. Cyrchwyd 25 Ionawr 2018.


Cyngor meddygol

Sgrifennir tudalennau Wicipedia ar bwnc iechyd er mwyn rhoi gwybodaeth sylfaenol, ond allen nhw ddim rhoi'r manylion sydd gan arbenigwyr i chi. Mae llawer o bobl yn cyfrannu gwybodaeth i Wicipedia. Er bod y mwyafrif ohonynt yn ceisio osgoi gwallau, nid ydynt i gyd yn arbenigwyr ac felly mae'n bosib bod peth o'r wybodaeth a gynhwysir ar y ddalen hon yn anghyflawn neu'n anghywir.

Am wybodaeth lawn neu driniaeth ar gyfer afiechyd, cysylltwch â'ch meddyg neu ag arbenigwr cymwys arall!