Olyniaeth apostolaidd

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Cysegriad Deodatus (tua 1620) gan Claude Bassot.

Athrawiaeth eglwysig Gristnogol yw olyniaeth apostolaidd sy'n honni bod yr esgobyddiaeth yn cynrychioli llinach ddi-dor y gellir ei holrhain yn ôl i Ddeuddeg Apostol yr Iesu. Yn ôl y ddysgeidiaeth hon, mae esgobion yn berchen ar rymoedd arbennig y maent wedi etifeddu oddi ar yr apostolion, gan gynnwys yr hawliau i gonffyrmio aelodau'r eglwys, i ordeinio offeiriaid, i gysegru esgobion eraill, ac i lywodraethu'r glerigiaeth ac aelodau'r eglwys yn eu hesgobaethau.[1]

Mae'r athrawiaeth yn dyddio'n ôl i oes yr Eglwys Fore, er bod ei union darddiad yn ansicr. Dehonglir hanes ac athrawiaeth boreuaf y ffydd Gristnogol yn y Testament Newydd yn wahanol gan wahanol eglwysi a diwinyddion. Tua'r flwyddyn 95, ysgrifennodd Clement, Esgob Rhufain, lythyr at yr eglwys yng Nghorinth sy'n cadarnhau'r olyniaeth apostolaidd. Yn aml dyfynnir Mathew 28:19–20, anerchiad Iesu at ei apostolion, fel tystiolaeth o sefydlu'r esgobyddiaeth ganddo:

"Felly ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi, a'u bedyddio nhw fel arwydd eu bod nhw wedi dod i berthynas â'r Tad, a'r Mab a'r Ysbryd Glân. A dysgwch nhw i wneud popeth dw i wedi'i ddweud wrthoch chi. Gallwch chi fod yn siŵr y bydda i gyda chi bob amser, nes bydd diwedd y byd wedi dod."[2]

Derbynir athrawiaeth yr olyniaeth apostolaidd gan yr eglwysi Catholig, Uniongred Ddwyreiniol, Hen Gatholig, Lwtheraidd (Llychlyn), Anglicanaidd, a Morafaidd. Mae eglwysi eraill yn dal nad yw'r olyniaeth apostolaidd a'r esgobyddiaeth yn angenrheidiol i weinyddu'r ffydd Gristnogol.

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

  1. (Saesneg) Apostolic succession. Encyclopædia Britannica. Adalwyd ar 18 Gorffennaf 2019.
  2. "Mathew 28", beibl.net. Adalwyd ar 18 Gorffennaf 2019.

Darllen pellach[golygu | golygu cod y dudalen]

  • Arnold Ehrhardt, The Apostolic Succession in the First Two Centuries (Llundain: Lutterworth, 1953).
  • Thomas M. Kocik, Apostolic Succession in an Ecumenical Context (Efrog Newydd: Alba House, 1996).
  • Hans Küng, Apostolic Succession: Rethinking a Barrier to Unity (Efrog Newydd: Paulist Press, 1968).
  • Ola Tjørhom (gol.), Apostolicity and Unity: Essays on the Porvoo Common Statement (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 2002).