Nodyn:Trwydded neu awdur anhysbys

Oddi ar Wicipedia

Peidiwch ag uwchlwytho unrhyw ffeiliau heb wybod yr awdur a statws hawlfraint (trwydded).

Cânt eu dileu.

Gweler y dudalen cwestiynau hawlfraint ffeiliau i gael cymorth wrth bennu statws hawlfraint gwaith penodol.

Pam oes angen gwybod yr awdur a'r drwydded ar Wicipedia?

Mae angen ar Wicipedia a'i ddefnyddwyr wybod yr hyn a allent ei wneud gyda ffeiliau. Fel arfer, nid yw perchennog y gwaith (awdur y gwaith gan amlaf) yn rhoi caniatâd am ddosbarthu neu addasu eu gwaith, felly mae'n rhaid i Wicipedia a'i ddefnyddwyr sicrhau bod caniatâd eglur gwneud felly ganddynt.


Yn ôl i'r dudalen uwchlwytho