Nodyn:Terfyn TOC

Oddi ar Wicipedia

Noder: Nid yw'r nodyn hwn yn wag; y mae'n cynnwys terfyn TOC sydd yn rhoi rhwystrad rhifol ar y TOC (Tabl Cynnwys, h.y.). I'w ddefnyddio, rhowch {{Terfyn TOC|Rhif}}, gan ddisodli "Rhif" â'r rhif priodol; mae ychwanegu "3" yn rhwystro'r tabl cynnwys i dri is-gategori.