Nodyn:TOC chwith

Oddi ar Wicipedia

Noder: Nid yw'r nodyn hwn yn wag; y mae'n cynnwys côd TOC sydd yn ei roi i'r chwith (ac mae'n glynu yno!). I'w ddefnyddio, rhowch {{TOC chwith}} i mewn i'r erthygl, cyn adran gyntaf yr erthygl.