Nodyn:PD-self

Oddi ar Wicipedia
Parth cyhoeddus Yr wyf i, daliwr hawlfraint y gwaith hwn, wrth hyn yn ei ryddhau i mewn i'r parth cyhoeddus. Y mae hyn yn fyd-eang.

Pe na bai'r blaenorol yn oddefiad dilys yn ôl y gyfraith, yna fe ddatgenir hyn:
Rhoddaf yr hawl i unrhyw un ddefnyddio'r gwaith hwn at unrhyw bwrpas, heb unrhyw amodau, heblaw am unrhyw amod sydd yn rhaid ei gael yn ôl y gyfraith.


I, the copyright holder of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide.

In case this is not legally possible:
I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.