Liberland

Oddi ar Wicipedia


Free Republic of Liberland
Motto: To Live and Let Live
Anthem: "Free and Fair"[1]
March:
"Victory March to Glory Land"[2]
Location of the land claimed by Liberland
Location of the land claimed by Liberland
Location of the land claimed by Liberland
Demonym Liberlander
Llywodraeth Unitary state, Presidential system, Night-watchman state, semi-direct democracy
Micronation under a provisional government (de facto)
 -  President Vít Jedlička (founder)
 -  Minister of Foreign Affairs Thomas Walls[3][4]
 -  Minister of Finance Navid Saberin[4]
Sefydliad
 -  Proclamation 13 Ebrill 2015 (2015-04-13) 
Arwynebedd
 -  Cyf 7 km2 
3 mi sgwâr 
Poblogaeth
 -   amcan. 15 
Arian Liberland merit (cryptocurrency)[5]
Gwefan
liberland.org/
Côd deialu +422 (proposed)[6]

Mae Liberland, a elwir yn swyddogol yn Weriniaeth Rydd Liberland, yn wlad fach a darddodd o ardal heb ei hawlio ar ochr orllewinol Afon Danube rhwng Croatia a Serbia. Sefydlwyd Liberland ar 13 Ebrill 2015 gan yr actifydd rhyddid Tsiec Vít Jedlička.[7][8]

Mae gwefan swyddogol Liberland yn nodi bod y genedl wedi'i chreu mewn terra nullius a gododd oherwydd na chytunodd Croatia a Serbia ar ffiniau cyffredin am fwy na 25 mlynedd.[9][10][11] Mae'r anghydfod ffin hwn yn cynnwys rhai ardaloedd i'r dwyrain o'r Danube sy'n cael eu hawlio gan Serbia a Croatia. Mae Croatia yn ystyried ardaloedd eraill i'r gorllewin o'r afon, gan gynnwys Liberland, fel rhan o Serbia, er nad yw Serbia yn hawlio'r tir hwnnw.

Mae'r tir wedi cael ei reoli gan Croatia ers Rhyfel Annibyniaeth Croatia [12] ond mae Croatia wedi gwahardd pobl rhag dod i Liberland ers yn fuan ar ôl ei sefydlu, gan gynnwys dinasyddion Croateg a dinasyddion eraill yr UE. Cyn hynny, gallai bron unrhyw un ymweld â'r lle. Helwyr trwyddedig, pysgotwyr a gweithwyr Hrvatske šume do.o.o. (Croatian Forests Ltd., cwmni fferyllol sy'n eiddo i'r wladwriaeth) yn ymweld o bryd i'w gilydd. Ym mis Awst 2023, mae Liberlanders yn bresennol yn yr ardal, [13] er bod heddlu ffin Croateg yn gwirio pasbortau pawb sy'n dod i mewn neu'n gadael. Mae heddlu ffin Croateg yn gorfodi deddfau Croateg yn erbyn tanau agored a phebyll caeedig.

Nid oes unrhyw aelod-wladwriaeth o'r Cenhedloedd Unedig wedi rhoi cydnabyddiaeth lawn i Liberland, er bod Liberland wedi agor cysylltiadau swyddogol â Somaliland a Haiti a gwladwriaethau a microgenhedloedd eraill sy'n rhannol gydnabyddedig ac nad ydynt yn cael eu cydnabod. Ym mis Tachwedd 2021, derbyniodd El Salvador ddirprwyaeth ddiplomyddol o Liberland. [14]

Lle[golygu | golygu cod]

Dechreuodd yr anghydfod ffin ar hyd dyffryn Afon Danube yn 1947 ond fe'i gadawyd heb ei ddatrys yn ystod bodolaeth Gweriniaeth Ffederal Sosialaidd Iwgoslafia. Wedi i wlad Iwgoslafia dorri'n ddarnau, daeth yr anghytundeb yn fwy amlwg. Mae Serbia yn honni thalweg dyffryn y Danube a llinell ganol yr afon yw'r ffin ryngwladol rhwng y ddwy wlad. Mae llywodraeth Croateg yn anghytuno ac yn honni bod y ffin ryngwladol yn gorwedd ar hyd yr hen linellau bwrdeistrefi stentaidd ar hyd yr afon - fel yr oedd afon Danube yn y 19eg ganrif cyn i waith troellog a pheirianneg hydrolig newid ei chwrs. O ganlyniad, mae Croatia yn hawlio rhan fawr o'r ardal a reolir gan Serbia, tra nad yw Serbia yn hawlio'r rhannau llai ar yr ochr arall.

Dywed yr Arlywydd Jedlička fod y tir a hawlir ar gyfer Liberland, a elwir yn Gornja Siga (sy'n golygu tufa uchaf), yn parhau i fod heb ei hawlio gan Croatia na Serbia. [7][8][10]

Mae'r ardal tua 7 cilomedr sgwâr (2.7 metr sgwâr), ac mae'r rhan fwyaf ohono wedi'i orchuddio â choedwigoedd. Daeth newyddiadurwr o’r papur newydd Tsiec Parlamentní listy a ymwelodd â’r ardal ym mis Ebrill 2015 o hyd i dŷ a oedd wedi’i adael ers tua deng mlynedd ar hugain, yn ôl pobol sy’n byw yn y cyffiniau. Dywedwyd bod y ffordd fynediad mewn cyflwr gwael. [15]

Mae Afon Danube, dyfrffordd ryngwladol gyda mynediad am ddim i'r Môr Du ar gyfer sawl gwlad dirgaeedig, yn rhedeg ar hyd y diriogaeth hunan-gyhoeddedig. Mae ymwelwyr a dinasyddion Liberland yn ymweld â'r arfordir mewn cwch o Apatin, Serbia a phorthladdoedd a dociau eraill ar hyd Afon Danube. Mae Liberland yn cadw'r Bitcoin Freedom a'r SS Liberty [16]i'w longau yn y marina lleol, wedi prynu tir ac adeiladau ym Mharth Masnach Rydd Apatin [17] ac wedi agor "Ark EcoVillage" yn ddiweddar ar ddarn o dir a elwid gynt yn Zelena Glava. ("Pen Aur").

Hanes[golygu | golygu cod]

Cyhoeddiad o'r wlad newydd[golygu | golygu cod]

Mae'r diriogaeth a hawlir gan Liberland wedi'i lleoli ar y parsel tir mwyaf lliw gwyrdd, sydd wedi'i nodi fel "Siga" ar y map. Oherwydd gwahaniaethau yn y diffiniadau ffin, mae'r rhannau lliw melyn i'r dwyrain yn cael eu hawlio gan Serbia a Croatia. Mae Croatia yn honni bod y rhannau gwyrdd yn rhan o Serbia, ond nid yw Serbia yn eu hawlio. Arweiniodd hyn at Jedlička i honni bod y rhannau gwyrdd wedi aros heb eu hawlio gan y ddwy ochr.

Perfformiwyd seremoni'r faner yn Gornja Siga gan Vít Jedlička ac eraill ar yr un diwrnod ag y cyhoeddwyd talaith Liberland. [18][19]

Mae'r faner yn gefndir melyn (sy'n symbol o ryddfrydiaeth) gyda streipen lorweddol ddu drwy'r canol (yn symbol o anarchiaeth neu wrthryfel) a'r arfbais yn y canol. [20][21]

Mae Jedlička yn aelod o'r Blaid Tsiec o Ddinasyddion Rhydd, sy'n seilio ei gwerthoedd ar yr ideoleg ryddfrydol glasurol. Dywedodd Jedlička nad yw Serbia, Croatia nac unrhyw genedl arall yn hawlio'r tir (tir neb na terra nullius). Dadleuodd fod y ffin wedi'i diffinio yn ôl hawliadau ffin Croateg a Serbia ac nid oedd yn ymyrryd â sofraniaeth unrhyw dalaith arall.[7] Dywedodd Jedlička ym mis Ebrill 2015 y byddai nodyn diplomyddol swyddogol yn cael ei anfon i Croatia a Serbia, ac yn ddiweddarach i bob gwladwriaeth arall, gyda chais ffurfiol am gydnabyddiaeth ryngwladol. [22]

Ar 18 Rhagfyr 2015, cyflwynodd yr Arlywydd Jedlička lywodraeth dros dro gyntaf Liberland a'i Weinidogion Cyllid, Materion Tramor, Mewnol a Chyfiawnder yn ogystal â dau is-lywydd. [23]

Mynd i mewn i Liberland[golygu | golygu cod]

Yn gyffredinol, mae awdurdodau Croateg wedi rhwystro mynediad i Liberland ers dechrau mis Mai 2015, gydag eithriadau cyfyngedig i helwyr a physgotwyr trwyddedig. [24][25] Fodd bynnag, gan ddechrau ym mis Awst 2023, mae heddlu ffiniau Croateg wedi caniatáu i grwpiau bach o Liberlanders groesi drosodd i Liberland o Croatia yn ystod oriau golau dydd, yn amodol ar reolaeth pasbort wrth ddod i mewn ac allan.[26]

Ym mis Mai 2015, cafodd Vít Jedlička a'i gyfieithydd Sven Sambunjak eu cadw yn y ddalfa yn fuan gan heddlu Croateg ar ôl ceisio croesi'r ffin. Treuliodd Jedlička un noson yn y carchar ac yna fe'i cafwyd yn euog a'i orchymyn i dalu cosb am groesi ffin Croateg yn anghyfreithlon [27] ond apeliodd yn erbyn y dyfarniad. Honnodd fod o leiaf dri dinesydd Liberland yn yr ardal, yn dod o'r Swistir. [28][29][30][31]

Yn ddiweddarach y mis hwnnw, cafodd Vít Jedlička ei gadw yn y ddalfa eto. [32] I ddechrau, roedd gohebwyr yn gallu dod i mewn i'r ardal gyda Jedlička ond yn dilyn hynny gwrthodwyd mynediad iddynt hefyd, gan gynnwys newyddiadurwyr o wasanaeth darlledu cyhoeddus Serbeg Radio Television of Vojvodina, [33] ac o'r papur newydd Bosniaidd Dnevni Avaz. [34]

Roedd y bobl a arestiwyd yn dod o lawer o wledydd, gan gynnwys Iwerddon, yr Almaen, Denmarc, a'r Unol Daleithiau Parhaodd heddlu Croateg i arestio pobl, gan gynnwys y rhai a ddaeth i mewn i'r ardal mewn cwch ar hyd y ddyfrffordd ryngwladol. .[35][36][37] Cafodd un ohonyn nhw, actifydd o Ddenmarc Ulrik Grøssel Haagensen, ei arestio am 5 diwrnod cyn cael ei ddedfrydu i 15 diwrnod o garchar, gan sbarduno rhai protestiadau yn Nenmarc. [38][39]

Ym mis Mai 2016, cyhoeddwyd sawl penderfyniad llys apêl o Croatia. Cadarnhaodd y llys y dyfarniadau bod croesi i Liberland o Croatia yn anghyfreithlon, ond canfuwyd nad oedd yr euogfarnau am ddod i mewn i Liberland o Serbia yn gywir. Dywedodd y llys fod y llys isaf wedi cyflawni "toriad sylfaenol o achosion camymddwyn" a "thramau gweithdrefnol hanfodol". Dyfarnodd ymhellach fod "y ffeithiau wedi'u sefydlu'n anghywir ac yn anghyflawn [gan yr erlynydd] a allai arwain at gam-gymhwyso cyfraith sylweddol." Gorchmynnwyd ail achos mewn 6 o'r 7 apêl. Mae'n ofynnol felly i'r llys isaf benderfynu ar leoliad y ffin a'r groesfan ffin, ond nid yw wedi gwneud hyn eto.[40] Ers hynny, mae ymwelwyr wedi dod i'r ardal mewn cychod ac yn gwrthdaro â heddlu Croateg wedi cael eu hosgoi.

Ers i Croatia ymuno â Ardal Schengen ar Ionawr 1, 2023, bu rhywfaint o ymweliadau tymor byr cyfyngedig yn Liberland, gan ei fod y tu allan i Barth Schengen ac felly y tu allan i awdurdodaeth heddlu Croateg. Fodd bynnag, mae cychod patrol Croateg yn dal i atal ymwelwyr rhag dod ar draws yr afon o ochr Serbia. Ymwelodd gwesteiwr Youtube Niko Omilana â Liberland yn llwyddiannus ym mis Ebrill 2023, gan ryddhau fideo o'i ymweliad ym mis Gorffennaf 2023 a gafodd dros 5 miliwn o ymweliadau mewn pedwar diwrnod.[41]

Cyfreithlondeb[golygu | golygu cod]

Gwrthododd Croatia a Serbia honiadau Jedlička fel rhai nad oeddent yn bwysig, er bod y ddwy wlad wedi ymateb mewn gwahanol ffyrdd. Ar 24 Ebrill 2015, dywedodd Gweinyddiaeth Materion Tramor Serbia er eu bod yn ystyried y mater yn fater dibwys, nid yw'r "wladwriaeth newydd" yn torri ar y ffin Serbaidd, y maent yn ei ddweud yw Afon Danube.Mae Croatia, sy'n rhwystro'r rhan fwyaf o ymwelwyr rhag cael mynediad i Liberland, wedi datgan, ar ôl cyflafareddu rhyngwladol, y dylid ei dyfarnu i Croatia neu Serbia, nid i drydydd parti.

Edrychodd erthygl yn y Chicago Journal of International Law, adolygiad y gyfraith o Prifysgol Chicago Ysgol y Gyfraith, i hawl Liberland i fod yn wladwriaeth yng ngoleuni'r meini prawf a osodwyd gan Confensiwn Montevideo. Yn ôl yr awdur, "Gallai mynnu bod Croatia fod Liberland yn rhan o Serbia yn gyfystyr ag ymwrthod â hawliau cyfreithiol Croatia i Liberland. I'r gwrthwyneb, os yw'r diriogaeth y mae Liberland yn ei hawlio fel ei thiriogaeth ei hun yn Serbeg, gallai ymwadiad llywodraeth Serbia o'i theitl i'r tir hwnnw. hefyd fod yn quitclaim a fyddai'n trawsnewid statws cyfreithiol y tir i terra nullius. Yn y ddau achos, byddai'r diriogaeth yn perthyn i'r endid cyntaf —yn yr achos hwn Liberland— i'w hawlio.”[42]

Adweithiau[golygu | golygu cod]

Mae arbenigwyr cyfreithiol yn Serbia a Croatia wedi gofyn a oes gan Jedlička, o dan gyfraith ryngwladol, yr hawl i hawlio’r ardal, sydd ar hyn o bryd yn destun anghydfod rhwng y ddwy wlad ond sy’n cael ei hawlio gan y naill na’r llall.[43][44] Mae newyddiadurwyr wedi bod yn ansicr ynghylch pa mor ddifrifol yw Jedlička ynghylch ei honiadau, gyda rhai yn ei alw'n stynt cyhoeddusrwydd.[45][46]

Ar 20 Mai 2015 Petr Mach, mynegodd arweinydd Plaid y Dinasyddion Rhydd, gefnogaeth i greu gwladwriaeth yn seiliedig ar syniadau o ryddid, gan ychwanegu bod Plaid y Dinasyddion Rhydd eisiau i'r Weriniaeth Tsiec ddod yn rhydd yn yr un modd. gwlad.[47]

Disgrifiodd Goran Vojković, athro'r gyfraith a cholofnydd o borth newyddion Croateg Index hr, Liberland fel "syrcas sy'n bygwth tiriogaeth Croateg", a dadleuodd fod risg y gallai hawliad Croatia reoli tir. yr ochr arall i'r Danube efallai y bydd y sylw y mae prosiect Liberland wedi'i dynnu at anghydfod y ffin yn gwanhau.[48]

Dinasyddiaeth[golygu | golygu cod]

Tystysgrif Dinasyddiaeth Liberland

Yn ôl ei dudalen we, mae Liberland ar hyn o bryd yn chwilio am y rhai sydd â pharch at bobl eraill ac sy'n parchu barn pobl eraill, waeth beth fo'u hil, ethnigrwydd, cyfeiriadedd, neu grefydd, sydd â pharch at berchnogaeth breifat na ellir ei chyffwrdd, ac nad yw wedi bod. cael ei gosbi am droseddau difrifol.[49] Derbyniodd Liberland 200,000 o geisiadau mewn wythnos.[50] Yn y ddechrau Mai 2015, derbyniodd Liberland tua deg ar hugain o ddinasyddion. Roedd digwyddiad i fod i gael ei gynnal yn y diriogaeth honedig, ond ataliodd heddlu ffin Croateg y grŵp rhag mynd i mewn iddo o ochr Croateg. Ym mis Hydref 2017, mae Liberland wedi dyfarnu dinasyddiaeth i rhwng 300 a 400 o bobl, i bobl sydd "wedi helpu i symud y wlad ymlaen" neu wedi ennill o leiaf 5000 o rinweddau. Ar Chwefror 16, 2018, cyflwynwyd pasbort Liberland a thystysgrif dinasyddiaeth i y cyn Gyngreswr Ron Paul gan Jedlička a'i gabinet.[51]

Mae Liberland hefyd yn cyflwyno Gorchymyn Teilyngdod gwobr o'r enw "Trefn Teilyngdod Dosbarth Cyntaf" i bersonau sydd wedi cyfrannu at ddatblygiad Liberland neu at y syniadau o ryddid. Ymhlith y derbynwyr mae cyhoeddwr Steve Forbes, economegydd Mark Skousen, Aelod Seneddol Croateg, ac eraill. Mae cyfansoddiad Liberland wedi'i ddrafftio a'i ddiwygio sawl tro. Mae'r drafft yn cynnwys pedair pennod. Mae'n cynnwys Mesur Hawliau ac yn rheoleiddio gweinyddiaeth gyhoeddus, y sefydliadau gwleidyddol, y pŵer deddfwriaethol, a'r pŵer barnwrol.[52]

Cydnabyddiaeth[golygu | golygu cod]

Ni fu unrhyw gydnabyddiaeth ddiplomyddol o Liberland gan unrhyw aelod o'r Cenhedloedd Unedig. Fodd bynnag, mae Liberland wedi sefydlu cysylltiadau â Somaliland, gwladwriaeth hunan-ddatganedig a gyhoeddodd ei hannibyniaeth o Somalia yn 1991. Llofnododd Liberland a Somaliland Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth ym mis Medi 2017 yn addo sefydlu cysylltiadau agosach a chydweithio yn meysydd technoleg, ynni a bancio. [53][54]

Mae Llywydd Liberland Jedlička ac aelodau o lywodraeth dros dro Liberland yn ymweld yn rheolaidd ag ewyllys da ledled y byd i gyflwyno'r achos dros Liberland ac i hyrwyddo cysylltiadau diplomyddol a masnachol â'r prosiect. Yn 2017, cyfarfu Jedlička â Seneddwyr yr Unol Daleithiau Ted Cruz, Rand Paul, Ben Sasse a Seneddwr Cysgodol Democrataidd Washington, DC Paul Strauss yn ogystal â nifer o gynrychiolwyr etholedig eraill yn yr Unol Daleithiau.[55] Ym mis Chwefror 2018, aeth Jedlička a'i dîm yn yr UD i Washington, D.C. i cyfarfod â’r Seneddwr Bob Corker, cadeirydd Pwyllgor Cysylltiadau Tramor y Senedd yn ogystal â’r Seneddwr Lamar Alexander.

Ar 5 Rhagfyr 2018, cynhaliodd ASE Libertaidd y DU Bill Etheridge a Paul Brothwood ddigwyddiad ar gyfer Liberland yn Senedd Ewrop i drafod ei ddyfodol.[56]

Llofnododd Liberland hefyd Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda llywodraeth Haiti ar y 5ed o Fawrth 2020. Arwyddwyd y cytundeb gan Joseph Jouthe, Prif Weinidog Gweriniaeth Haiti bryd hynny. Yn 2021, anfonodd Liberland ddirprwyaeth i El Salvador yn ystod Wythnos Bitcoin a chyfarfu â nifer o swyddogion y llywodraeth. Rhoddodd Sefydliad Cymorth Liberland rodd o fwy nag 1 Bitcoin (dros $60,000 ar y pryd) i Ysbyty de Niños Benjamin Bloom yn San Salvador.[57]

Ym mis Gorffennaf 2023, anfonodd Liberland ddirprwyaeth i Zagreb, Croatia a chyfarfod â'r Arlywydd presennol Zoran Milanović, cyn-Arlywydd Kolinda Grabar-Kitarović ac eraill.

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. "Free and Fair - Liberland National Anthem". YouTube.
 2. Quito, Anne. "The world's newest micro-nation is already a leader in nation branding". Quartz (yn Saesneg). Cyrchwyd 2016-06-09.
 3. "The country recently named Thomas Walls, a U.S. citizen, as its foreign minister". The Washington Post (yn Saesneg). 22 January 2017. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 23 January 2017. Cyrchwyd 13 March 2018.
 4. 4.0 4.1 "Free Republic of Liberland". Free Republic of Liberland.
 5. "Jedličkův Liberland má novou měnu i první firmu v rejstříku, občanství chce 87 tisíc lidí". Aktuálně.cz - Víte co se právě děje. 7 March 2016. Cyrchwyd 2016-06-09.
 6. Quito, Anne. "The world's newest micro-nation is already a leader in nation branding". Quartz (yn Saesneg). Cyrchwyd 2017-11-23.
 7. 7.0 7.1 "Liberland.org – About Liberland". liberland.org. Cyrchwyd 15 April 2015.
 8. 8.0 8.1 Nolan, Daniel (25 April 2015). "Welcome to Liberland: Europe's Newest State". Vice News. Cyrchwyd 25 April 2015.
 9. "Balkans: Czech man claims to establish 'new state'". BBC News. 16 April 2015. Cyrchwyd 17 April 2015.
 10. 10.0 10.1 Martínek, Jan (15 April 2015). "Člen Svobodných vyhlásil na území bývalé Jugoslávie vlastní stát" (yn Tsieceg). Novinky.cz. Právo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 17 April 2015. Cyrchwyd 15 April 2015.
 11. "Čech si medzi Srbskom a Chorvátskom založil vlastný štát" (yn Slofaceg). sme.sk. TASR. 15 April 2015. Cyrchwyd 15 April 2015.
 12. Klemenčić, Mladen; Schofield, Clive H. (2001). War and Peace on the Danube: The Evolution of the Croatia-Serbia Boundary. Durham, England: International Boundaries Research Unit. t. 19. ISBN 978-1-897643-41-9.
 13. Bradbury, Paul (2023-08-10). "President Jedlicka: First Croatia-Liberland Border Now Open". Total Croatia (yn Saesneg). Cyrchwyd 2023-08-17.
 14. Namcios (=2021-11-24). "El Salvador Children's Hospital Receives Over 1 BTC Donation From US Nonprofit". Bitcoin Magazine - Bitcoin News, Articles and Expert Insights (yn Saesneg). Cyrchwyd 2023-08-17. Check date values in: |date= (help)
 15. Panenka, Radim (20 April 2015). "Navštívili jsme nový stát Liberland, který v Evropě založil Čech Vít Jedlička. Podívejte se, jak to tam vypadá" (yn Tsieceg). Parlamentní Listy. Cyrchwyd 20 April 2015.
 16. "Slavonia and Liberland at 3: Hopelessness versus Hope". www.total-croatia-news.com (yn Saesneg). Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2020-07-01. Cyrchwyd 2020-06-30.
 17. ApaOne, Marketing agencija. "Slobodna zona Apatin,investirajte u Opštinu Apatin". www.freezoneapatin.com (yn Serbeg). Cyrchwyd 2020-06-30.
 18. Koulová, Zuzana (15 April 2015). "On to myslí vážně! Vít Jedlička, zakladatel nového státu Liberland, promluvil. Zavádí elektřinu, internet, všechno. A lidé se k němu hrnou" (yn Tsieceg). Parlamentní Listy. Cyrchwyd 15 April 2015.
 19. "CZ: Liberland" (yn Tsieceg). Medium Europe. 15 April 2015. Cyrchwyd 17 April 2015.
 20. "Meet the man who is setting up a new country in the middle of Europe". The Independent (yn Saesneg). 18 April 2016. Cyrchwyd 2016-04-18.
 21. "Twitter". mobile.twitter.com. Cyrchwyd 28 December 2015.
 22. "Čeh proglasio državu između Srbije i Hrvatske" (yn Serbeg). B92. BETA. 15 April 2015. Cyrchwyd 15 April 2015.
 23. "Government announcement". liberland.org. Cyrchwyd 20 January 2016.
 24. "Police in the Balkans block inauguration of Europe's new "mini-state"". Associated Press. 9 May 2015. Cyrchwyd 9 May 2015.
 25. Ristić, Borislav (11 May 2015). "Putovanje u Liberland zasad stoji 2400 kuna – tolika je kazna za ilegalni prijelaz granice" (yn Croateg). Večernji List. Cyrchwyd 12 May 2015.
 26. Bradbury, Paul (2023-08-10). "President Jedlicka: First Croatia-Liberland Border Now Open". Total Croatia (yn Saesneg). Cyrchwyd 2023-08-17.
 27. Getto, Ivica (11 May 2015). "Osnivač Liberlanda kažnjen s 2400 kuna za ilegalni prelazak hrvatske granice" (yn Croateg). Glas Slavonije. Cyrchwyd 11 May 2015.
 28. Wirnitzer, Jan (11 May 2015). "Jedličkova bitva u Moháče. Všichni nám tu fandí, říká tvůrce Liberlandu" (yn Tsieceg). iDnes. Cyrchwyd 24 May 2015.
 29. Ristić, Borislav (9 May 2015). "Vid Jedlička uhićen nakon ulaska na teritorij Liberlanda" (yn Croateg). Večernji List. Cyrchwyd 10 May 2015.
 30. Třeček, Čeněk; Sedlářová, Barbora (10 May 2015). "Chorvatsko zatklo "prezidenta" Liberlandu. Bylo to přátelské, tvrdí Čech" (yn Tsieceg). iDnes. Cyrchwyd 10 May 2015.
 31. Hayden, Sally (11 May 2015). "President of Liberland Arrested for Trespassing into His Own Self-Declared Country". Vice News. Cyrchwyd 11 May 2015.
 32. "Croatia: Liberland's president arrested again". inSerbia. 17 May 2015. Cyrchwyd 24 May 2015.
 33. Spasojević, Vesna (17 April 2015). "Liberlend, zemlja koje – nema" (yn Serbeg). Radio Televizija Vojvodine. Cyrchwyd 18 April 2015.
 34. Trako, Evelin (26 April 2015). "POTRAGA ZA LIBERLANDOM Reporteri "Avaza" na ničijoj zemlji između Srbije i Hrvatske" (yn Bosnieg). Dnevni Avaz. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2016-04-28. Cyrchwyd 26 April 2015.
 35. "Igrali odbojku na 'plaži u Liberlandu' pa ih uhitila hrvatska policija - Večernji.hr". Vecernji.hr. 13 June 2015. Cyrchwyd 23 December 2015.
 36. Bradarić, Branimir (20 June 2015). "Liberland optužuje Hrvatsku za invaziju" (yn Croateg). Večernji List. Cyrchwyd 20 June 2015.
 37. Hayden, Sally (19 June 2015). "Liberland Accuses Croatia of Invasion and Releases Video of 'Citizen' Abduction". Vice. Cyrchwyd 20 June 2015.
 38. Fax: 33141000, Rådhuspladsen 37 1785 København V. Telefon: 33111313 (23 June 2015). "Dansk mand anholdt efter indtrængen i 'Ingenmandsland'". ekstrabladet.dk.
 39. "Hvorfor sidder danske Ulrik i et mørkt fangehul på Balkan?". FOLKETS.DK.
 40. "Liberland Wins Appeals! Lower Courts "Committed a Fundamental Breach" and "Must Rule On Border" | Liberland Press". Liberland Press. 2016-05-02. Cyrchwyd 2016-05-04.
 41. "Sleifio I Mewn I Wlad WEDI EI GWAHARDD". Cyrchwyd 2 Awst 2023.
 42. Rossman, Gabriel (2016) "Arbennig o Uchel ac Anhygoel Agos (Ond Hyd Yn Hyn Hyd Hyd Yma): Asesu Hawliad Talaith Liberland," Chicago Journal of International Law: Cyf. 17: Rhif 1, Erthygl 10. URL: http://chicagounbound.uchicago.edu/cjil/vol17/iss1/10
 43. "Heddlu Croateg yn holi arweinydd Tsiec o wlad wannabe 'Liberland'". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 26 Ionawr 2016. Cyrchwyd 18 Gorffennaf 2015. Unknown parameter |dyddiad= ignored (help)
 44. newyddion/morning-mix/wp/2015/05/11/liberlands-leader-detained-while-trying-to-enter-the-country-he-just-invented/ "Arweinydd Liberland yn cael ei gadw yn y ddalfa wrth geisio dod i mewn i'r wlad y mae newydd ei dyfeisio" Check |url= value (help). Unknown parameter |dyddiad-mynediad= ignored (help); Unknown parameter |dyddiad= ignored (help)
 45. Simone, Alina (29 Mehefin 2015). "Ar y Danube, micro-genedl fwyaf newydd y byd. Ond mae gan Liberland broblem". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2018-11-18. Cyrchwyd 18 July 2015. Unknown parameter |archif -date= ignored (help)
 46. {{cite news|title= Dyn yn ffurfio ei wlad Ewropeaidd ei hun ac mae mwy na 160,000 o bobl eisiau citzenship [sic]
 47. "Petr Mach | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran". Parlamentnilisty.cz. Cyrchwyd 23 Rhagfyr 2015.
 48. "Liberland je Srbija!" (yn Croateg). 12 Mai 2015.
 49. "Liberland.org - Kontakt". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2018-06-12. Cyrchwyd 2018-10- 12. Check date values in: |access-date= (help)
 50. {{cite web | url=https://www.theguardian.com/world/2015/apr/24/liberland-hundreds-of-thousands-apply-to-live-in-worlds-new-country?CMP=fb_gu | title=Liberland: cannoedd o filoedd yn gwneud cais i fyw yng 'ngwlad' fwyaf newydd y byd | gwaith=Y Gwarcheidwad | dyddiad=24 Ebrill 2015 | dyddiad mynediad=24 Ebrill 2015 | awdur=Nolan, Daniel
 51. 2018/02/dr-ron-paul-receives-passport-free-republic-liberland/ "Dr. Ron Paul yn derbyn ei basbort gan Weriniaeth Rydd Liberland | Liberland Press" Check |url= value (help). Gwasg Liberland (yn Saesneg). 2018-02-20. Cyrchwyd 2018-03-02.
 52. /constitution/ "Liberland.org - Constitution" Check |url= value (help). liberland.org. Cyrchwyd 2015-11-12.[dolen marw]
 53. "Somaliland yn dweud ei fod eisiau cydweithrediad agosach gyda Liberland heb ei gydnabod". BBC News. 26 Medi 2017. Unknown parameter |dyddiad mynediad= ignored (help)
 54. www.somalilandinformer.com/somaliland/the-free-republic-of-liberland-has-successfully-begun-the-mutual-recognition-process-with-the-republic-of-somaliland "Mae Gweriniaeth Rydd Liberland wedi dechrau'r broses cyd-gydnabod yn llwyddiannus gyda Gweriniaeth Somaliland" Check |archive-url= value (help). Somaliland Informer (yn Saesneg). Archifwyd o'r liberland-wedi-cychwyn-yn-llwyddiannus-y-cyd-gydnabod-proses-gyda-gweriniaeth-o-somaliland/ gwreiddiol Check |url= value (help) ar 12 Hydref 2017. Cyrchwyd 11 Hydref 2017. Unknown parameter |dyddiad= ignored (help)
 55. Nodyn:Dyfynnu newyddion
 56. .com/exclusive-live-stream-liberland "Dyfodol Liberland" Check |url= value (help). viribusnews.com. 6 Rhagfyr 2018. Cyrchwyd 5 Rhagfyr 2018.[dolen marw]
 57. Namcios. "El Salvador Ysbyty Plant yn Derbyn Rhodd Dros 1 BTC O US Nonprofit". Cyrchwyd 2022-04-02. Unknown parameter |iaith= ignored (help); Unknown parameter |gwefan= ignored (help)

Gwefannau eraill[golygu | golygu cod]

Cyfesurynnau: 45°46′6″N 18°52′17″E / 45.76833°N 18.87139°E / 45.76833; 18.87139