Latino sine flexione

Oddi ar Wicipedia

Iaith artiffisial yw Latino sine flexione (Lladin heb ffurfdroadau) a ddyfeisiwyd gan y mathemategwr Eidaleg Giuseppe Peano (1858 - 1932) yn 1903. Mae'n fersiwn syml o Ladin sy'n cadw ei geirfa ond yn colli ei ffurfdroadau cymhleth. Fe'i chyhoeddwyd yn y newyddiadur Revista di Matematica mewn erthygl o'r enw De Latino Sine Flexione, Lingua Auxiliare Internationale, a esboniodd y rheswm dros ei chread. Dadlodd yr erthygl bod ieithoedd artiffisial eraill yn ddiangen, gan fod Lladin wedi'i sefydlu fel iaith genedlaethol y byd yn barod. Fe ysgrifennwyd yr erthygl yn wreiddiol yn Lladin Clasurol, ond fe gollodd eu ffurfdroadau yn raddol.

Er cafwyd gwared o'r ffurfdroadau yn enwau ac ansoddeiriau, mae cenedl enwau yn bodoli gyda'r opsiwn am derfyniadau benywaidd yn enwau yn ymwneud â swyddi. Fe gymerwyd holl ffurfiau'r enwau o'r cyflwr abladol. Nid yw'r rhif lluosog yn hanfodol oherwydd fe ellir ei ddarllen o'r cyd-destun yn aml. Mae gan ferfau ychydig bach o ffurfdroadau ond fe ddangosir person a modd drwy eirynnau.

Testun enghreifftiol[golygu | golygu cod]

Dyma enghraifft o weddi'r Arglwydd yn Latino sine Flexione, Groeg a Lladin.

Fersiwn Latino sine Flexione: Fersiwn Groeg Ferswin Lladin:

Patre nostro, qui es in celos,
que tuo nomine fi sanctificato.
Que tuo regno adveni;
que tuo voluntate es facto
sicut in celo et in terra.
Da hodie ad nos nostro pane quotidiano.
Et remitte ad nos nostro debitos,
sicut et nos remitte ad nostro debitores.
Et non induce nos in tentatione,
sed libera nos ab malo.
Amen

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις
καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας.
ἀμήν.]

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur Nomen Tuum.
Adveniat Regnum Tuum.
Fiat voluntas Tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Amen.

Gweler hefyd[golygu | golygu cod]

Dolen allanol[golygu | golygu cod]