Hunanladdiad ymysg ieuenctid LGBT

Oddi ar Wicipedia


Cofiwch!

Byw yng ngwledydd Prydain? Gallwch ffonio'r Samariaid am ddim ar: 116 123 unrhyw dro, os ydych yn teimlo'n isel.
Byw yn yr Ariannin? Ffoniwch 107 neu +5402234930430.
Mae rhannu eich pryder yn help ac yn beth da. Awduron lleyg sy'n cyfrannu at Wicipedia,
ond mae cysylltu gyda phobl broffesiynol, a all eich helpu, yn llawer gwell!

Mae ymchwilwyr wedi canfod bod cyfraddau ymgeisiau hunanladdiad a syniadaeth hunanladdol ymhlith pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol, hoyw, a holi (LHDT) ieuanc yn gymharol uwch nag ymhlith y boblogaeth yn gyffredinol.[1][2][3][4][5][6] Pobl LGBT yn eu harddegau ac oedolion ifanc sydd ag un o'r cyfraddau uchaf o ymgeisiau hunanladdiad.[7]

profwyd bod cyfreithiau sy'n gwahaniaethu yn erbyn pobl LHDT yn cael effeithiau negyddol sylweddol ar iechyd corfforol a meddyliol a lles ieuenctid LHDT; er enghraifft, dangoswyd bod iselder a defnyddio cyffuriau ymysg pobl LGBT yn cynyddu'n sylweddol ar ôl pasio deddfau gwahaniaethol o'r fath.[8] Mewn cyferbyniad, dangoswyd bod hynt cyfreithiau sy'n cydnabod pobl LGBT yn gyfartal o ran hawliau sifil yn cael effeithiau cadarnhaol sylweddol ar iechyd corfforol a meddyliol a lles ieuenctid LHDT; er enghraifft, datgelodd astudiaeth o ddata cenedlaethol o bob rhan o'r Unol Daleithiau o fis Ionawr 1999 i fis Rhagfyr 2015 fod sefydlu priodas o'r un rhyw yn gysylltiedig â gostyngiad sylweddol yng nghyfradd yr ymgais i gyflawni hunanladdiad ymhlith plant. Arweiniodd hyn at oddeutu 134,000 yn llai o blant yn ceisio cyflawni hunanladdiad bob blwyddyn yn yr Unol Daleithiau.[9]

Dangoswyd bod bwlio pobl ifanc LGBT yn ffactor sy'n cyfrannu at lawer o hunanladdiadau, hyd yn oed os nad yw'r holl ymosodiadau wedi bod yn ymwneud yn benodol â rhywioldeb neu ryw.[10] Ers cyfres o hunanladdiadau ar ddechrau'r 2000au, canolbwyntiwyd mwy ar y materion a'r achosion sylfaenol mewn ymdrech i leihau hunanladdiadau ymysg ieuenctid LGBT. Mae ymchwil gan 'Prosiect Derbyn Teulu' yn yr UDA wedi dangos y gall "cael eu derbyn gan rieni a hyd yn oed niwtraliaeth, o ran cyfeiriadedd rhywiol plentyn" ostwng y gyfradd o hunanladdiad.[11]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. Haas, Ann P.; Eliason, Mickey; Mays, Vickie M.; Mathy, Robin M.; Cochran, Susan D.; D'Augelli, Anthony R.; Silverman, Morton M.; Fisher, Prudence W. et al. (30 December 2010). "Suicide and Suicide Risk in Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Populations: Review and Recommendations". Journal of Homosexuality 58 (1): 10–51. doi:10.1080/00918369.2011.534038. PMC 3662085. PMID 21213174. http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=3662085.
 2. Proctor, Curtis D.; Groze, Victor K. (1994). "Risk Factors for Suicide among Gay, Lesbian, and Bisexual Youths". Social Work 39 (5): 504–513. doi:10.1093/sw/39.5.504. https://archive.org/details/sim_social-work_1994-09_39_5/page/504.
 3. Remafedi, Gary; Farrow, James A.; Deisher, Robert W. (1991). "Risk Factors for Attempted Suicide in Gay and Bisexual Youth". Pediatrics 87 (6): 869–875. https://archive.org/details/sim_pediatrics_1991-06_87_6/page/869.
 4. Russell, Stephen T.; Joyner, Kara (2001). "Adolescent Sexual Orientation and Suicide Risk: Evidence From a National Study". American Journal of Public Health 91 (8): 1276–1281. doi:10.2105/AJPH.91.8.1276. PMC 1446760. PMID 11499118. http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=1446760.
 5. Hammelman, Tracie L. (1993). "Gay and Lesbian Youth". Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy 2 (1): 77–89. doi:10.1300/J236v02n01_06.
 6. Johnson, R. B.; Oxendine, S.; Taub, D. J.; Robertson, J. (2013). "Suicide Prevention for LGBT Students". New Directions for Student Services 2013: 55–69. doi:10.1002/ss.20040.
 7. "The Impact of Institutional Discrimination on Psychiatric Disorders in Lesbian, Gay, and Bisexual Populations: A Prospective Study by Mark L. Hatzenbuehler, MS, MPhil, Katie A. McLaughlin, PhD, Katherine M. Keyes, MPH and Deborah S. Hasin, PhD". Ajph.aphapublications.org. 2010-01-14. doi:10.2105/AJPH.2009.168815. Cyrchwyd 2011-08-21.
 8. "The Impact of Institutional Discrimination on Psychiatric Disorders in Lesbian, Gay, and Bisexual Populations: A Prospective Study by Mark L. Hatzenbuehler, MS, MPhil, Katie A. McLaughlin, PhD, Katherine M. Keyes, MPH and Deborah S. Hasin, PhD". Ajph.aphapublications.org. 2010-01-14. doi:10.2105/AJPH.2009.168815. Cyrchwyd 2011-08-21.
 9. "Difference-in-Differences Analysis of the Association Between State Same-Sex Marriage Policies and Adolescent Suicide Attempts". Journal of the American Medical Association: Pediatrics.Nodyn:Indent"Same-Sex Marriage Legalization Linked to Reduction in Suicide Attempts Among High School Students". Johns Hopkins University. 20 Chwefror 2017.Nodyn:Indent"Study: Teen suicide attempts fell as same-sex marriage was legalized". USA Today. 20 Chwefror 2017.Nodyn:Indent"Same-sex marriage laws linked to fewer youth suicide attempts, new study says". PBS. 20 Chwefror 2017.Nodyn:Indent"Same-sex marriage laws tied to fewer teen suicide attempts". Reuters. 23 Chwefror 2017.
 10. Savin-Williams, Ritch C (1994). "Verbal and physical abuse as stressors in the lives of lesbian, gay male, and bisexual youths: Associations with school problems, running away, substance abuse, prostitution, and suicide". Journal of Consulting and Clinical Psychology 62 (2): 261–269. doi:10.1037/0022-006X.62.2.261. https://archive.org/details/sim_journal-of-consulting-and-clinical-psychology_1994-04_62_2/page/261.
 11. Study: Tolerance Can Lower Gay Kids' Suicide Risk, Joseph Shapiro, All Things Considered, National Public Radio, December 29, 2008. [1]Nodyn:IndentBagley, Christopher; Tremblay, Pierre (2000). "Elevated rates of suicidal behavior in gay, lesbian, and bisexual youth". Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention 21 (3): 111–117. doi:10.1027/0227-5910.21.3.111.[dolen marw]