Geirfa cerddoriaeth

Oddi ar Wicipedia

Mae'r rhan fwyaf o dermau cerddorol yn eiriau estron neu fenthyceiriau, yn enwedig o'r Eidaleg.

A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I J L Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W Y

A[golygu | golygu cod]

 • Accelerando : cyflymu
 • Adagio : araf iawn
 • Ad lib(itum) : yn ôl ewyllys
 • Affetuoso : yn dyner
 • Agitato : yn gyffrous, yn gynhyrfus
 • Allegretto : yn siriol, yn chwareus
 • Allegro : yn fywiog
 • Al segno : ewch yn ôl at y nod
 • Andante : yn araf ac yn ddifrif
 • Andantino : yn araf iawn
 • Animato : yn fywiog
 • Arpeggio : chwarae nodau cord yn olynol (nid gyda'i gilydd, fel dynwared telyn)
 • A tempo : yn yr amser priodol

B[golygu | golygu cod]

 • Bar : mesur mewn cerddoriaeth
 • Barcarolle : alaw rhwyfwr gondola Fenis
 • Brilliante : yn ddisglair

C[golygu | golygu cod]

 • Cadenza : addurniad ffansïol
 • Calando : yn gwanhau ac yn arafu
 • Cantabile : canu yn osgeiddig
 • Cerdd dant : cerddoriaeth offerynnol
 • Coda : bariau ychwanegol i orffen darn o gerddoriaeth (= cynffon)
 • Con dolore : yn alarus, yn ofidus
 • Con espressione : yn fynegiannol
 • Con spirito : yn nwyfus
 • Cord : cyfuniad o dri nodyn neu rhagor
 • Cresc(endo) : cynyddu'r sain

Ch[golygu | golygu cod]

 • Chord : 1. tant (offeryn cerdd) (yn Gymraeg)
  2. cyfuniad o dri nodyn neu rhagor, cord (yn Gymraeg)

D[golygu | golygu cod]

 • Da capo neu D.C. : o'r top, o'r dechrau
 • Dim(inuendo) : lleihau'r sain, gostwng y sain
 • Dolce : yn felys
 • Doloroso : yn drist

E[golygu | golygu cod]

 • Espressivo : yn fynegiannol

F[golygu | golygu cod]

 • Finale : symudiad olaf darn o gerddoriaeth
 • Fine : y diwedd
 • Forte : yn groch
 • Fortissimo : yn groch iawn

G[golygu | golygu cod]

 • Gig : cyngerdd unnos

I[golygu | golygu cod]

 • Impetuoso : yn fyrbwyll, yn wyllt

L[golygu | golygu cod]

 • Larghetto : yn araf ac yn rheolaidd
 • Largo : yn araf ac yn ddifrifol
 • Legato : yn llyfn, yn esmwyth
 • Leggiero : yn ysgafn
 • Lick : cymal offerynnol (mewn jazz, y felan, roc ac yn y blaen)
 • Loco : i'w chwarae fel y cyfansoddiad

M[golygu | golygu cod]

 • Maestoso : yn urddasol
 • Marcato : yn bwysleisiol
 • Moderato : yn gymedrol gyflym
 • Morendo : yn gwywo, yn edwino, y sain yn lleihau a marw

O[golygu | golygu cod]

 • Obligato : darn angenrheidiol

P[golygu | golygu cod]

 • Passionato : gyda theimlad
 • Pathetique : yn dreunus, yn resynus
 • Pianissimo : yn ddistaw iawn, yn dyner iawn
 • Piano : yn ddistaw, yn dyner
 • Poco : ychydig
 • Prestissimo : yn gyflym dros ben
 • Presto : yn gyflym iawn

R[golygu | golygu cod]

 • Rallentando : yn arafu yn raddol
 • Riff : cymal rhythmig (= rhythm + phrase)

S[golygu | golygu cod]

 • Sostenuto : parhaus, gadael y nodyn i ganu ymlaen
 • Staccato : yn amlwg ac ar wahan

T[golygu | golygu cod]

 • Tessitura : lle fydd y rhan fwyaf o'r nodau mewn alaw (er mwyn penderfynu pa lais neu offeryn fydd yn ei ganu)
 • Toccata : darn o gerddoriaeth i offeryn allweddell (offeryn llawfwrdd)
 • Tranquillo : yn dawel
 • Tremolo : chwarae nodyn llawer gwaith yn gyflym iawn (fel mandolin)
 • Triad : cord gyda thri nodyn iddo

V[golygu | golygu cod]

 • Vibrato : newid traw nodyn ychydig wrth iddo ganu (e.e. wrth ddigrynnu tant)
 • Vigoroso : yn haerllug, yn feiddgar
 • Vivace : yn fywiog
 • Volti subito neu V.S. : trowch y ddalen yn gyflym