Dibynadwyedd

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Sefyllfa o gael canlyniadau dibynadwy ar ôl profi ar adegau gwahanol yw dibynadwyedd. 1. Ystadegau casgliadol sy'n rhoi amcangyfrif o debygolrwydd canlyniadau tebyg eto. 2. Cysondeb prawf neu fesur drwy gyfrifo cydberthyniad wrth i gyfrannwr gymryd yr un prawf ddwywaith (dibyniaeth prawf-ail-brawf) neu gymryd dwy ffurf baralel o'r un prawf, neu'r ddwy ran o'r prawf (dibyniaeth hollt dau hanner). 3. Cysondeb drwy gyfrifo cydberthyniad rhwng dwy ran o'r un prawf.[1]

  1. Termau Iaith Uwch