Defnyddiwr:RobinLeicester

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Mae'r canlynol yn auto-cyfieithu: Mae'n ddrwg gennyf nad yw fy Gymraeg yn hyd at ysgrifennu unrhyw beth cydlynol, ond yr wyf ddiddordeb mawr mewn gweld y wikipedia cy ddatblygu ei gynnwys, a wyf yn hapus i helpu yn y ffyrdd ychydig gallaf, yn enwedig fformatio rhestrau, neu efallai helpu i ddatblygu nodyn.

Cyfraniadau hyd yn hyn: -

Teimlwch yn rhydd i adael ceisiadau a thrafodaethau ar fy nhudalen sgwrs. (Os ydynt yn y Gymraeg, byddaf ar drugaredd cyfieithu google!)

Sorry that my Welsh is not up to writing anything coherent, but I am very interested to see the cy wikipedia developing its content, and am happy to help in the few ways I can, notably formatting lists, or perhaps helping develop a template.

Contributions so far:-

Feel free to leave requests and discussions on my talk page. (If they are in Welsh, I shall be at the mercy of google translate!) If the above is nonsense or offensive, please improve it .

RobinLeicester 23:29, 27 Chwefror 2012 (UTC)