Defnyddiwr:Fæ/sandbox

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
# Teitl Links Lincawdur Cyhoeddwr ISBN
485 Cyfres Mewn Hen Luniau Ar Lannau'r Cleddau Mewn Hen Luniau - Along the Cleddau in Old Photographs
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780862998059
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780862998059
Gwasanaethau Diwylliannol, Dyfed Sutton Publishing ISBN 9780862998059
486 Cyfres Mewn Hen Luniau Llanbedr Pont Steffan a Rhan Uchaf Dyffryn Teifi Mewn Hen Luniau - Lampeter and the Upper Teifi Valley in Old Photographs
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780862998066
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780862998066
Gwasanaethau Diwylliannol, Dyfed Sutton Publishing ISBN 9780862998066
487 Llyfrau Llafar Gwlad 15 Chwareli Ithfaen Pen Llŷn
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780863811463
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780863811463
Ioan Mai Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811463
488 Llyfrau Llafar Gwlad 16 Calon Gron a Thraed Cathod
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780863811487
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780863811487
Huw Selwyn Owen Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811487
489 Llyfrau Llafar Gwlad 17 Torri Mawn
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780863811616
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780863811616
Trefor M. Owen Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811616
490 Cof Cenedl V - Ysgrifau ar Hanes Cymru
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780863836060
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780863836060
Editor: Geraint H. Jenkins Gwasg Gomer ISBN 9780863836060
491 Cadw Tŷ Mewn Cwmwl Tystion
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780863836411
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780863836411
Geraint H. Jenkins Gwasg Gomer ISBN 9780863836411
492 Eisteddfod Ffair y Byd Chicago, 1893
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780863836497
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780863836497
Hywel Teifi Edwards Gwasg Gomer ISBN 9780863836497
493 Castell Dolbadarn Castle
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780907158455
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780907158455
Paul Joyner Llyfrgell Genedlaethol Cymru / National Library of Wales ISBN 9780907158455
494 Llwyau Serch o Gymru
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9781851220922
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781851220922
D.C. Perkins Domino Books / Llyfrau Domino ISBN 9781851220922
495 Llwybro â Llafur at Lynllifon
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9781873028001
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781873028001
Iwan Llwyd Williams Amrywiol / Various ISBN 9781873028001
496 Lle Grand am Ddrama
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780563410263
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780563410263
Hywel Teifi Edwards BBC Books ISBN 9780563410263
497 Cyfres Ddwyieithog Gŵyl Dewi Ymateb i Chwyldro - Response to Revolution
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780708310472
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780708310472
D.O. Thomas Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press ISBN 9780708310472
498 Wyt Ti'n Cofio?
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780862431839
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780862431839
Gwilym Tudur Y Lolfa ISBN 9780862431839
499 Llyfrau Llafar Gwlad 12 Dal Pysgod
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780863811265
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780863811265
Emrys Evans Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811265
500 Hen Dref y Cymeriadau Rhyfedd
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780863811319
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780863811319
Editor: Myrddin ap Dafydd Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811319
501 Llyfrau Llafar Gwlad 14 heb Long wrth y Cei
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780863811364
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780863811364
Aled Eames Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811364
502 Cof Cenedl IV - Ysgrifau ar Hanes Cymru
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780863835254
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780863835254
Editor: Geraint H. Jenkins Gwasg Gomer ISBN 9780863835254
503 Agweddau ar Hanes Ffestiniog yn y Dau-Ddegau
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780904852646
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780904852646
Cyril Parry Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant ISBN 9780904852646
504 Ŵyl Fawr yn Nyffryn Conwy, Yr
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780904852653
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780904852653
O.M. Roberts Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant ISBN 9780904852653
505 Stiniog
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780000770875
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780000770875
Ernest Jones Gwasg Gwynedd ISBN 9780000770875
506 Llyfrau Llafar Gwlad 8 Gwrachod Cymru Ddoe a Heddiw
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780863810848
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780863810848
Eirlys Gruffydd Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863810848
507 Cof Cenedl III - Ysgrifau ar Hanes Cymru
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780863834165
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780863834165
Editor: Geraint H. Jenkins Gwasg Gomer ISBN 9780863834165
508 Marw Llywelyn - Y Gwirionedd
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780000177285
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780000177285
Anthony Edwards Amrywiol / Various ISBN 9780000177285
509 Llyfrau Llafar Gwlad 10 Straeon Gwerin Cymru
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780863811029
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780863811029
Robin Gwyndaf Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811029
510 Olion Bywyd Cefn Gwlad
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780863834301
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780863834301
Richard Lewis Gwasg Gomer ISBN 9780863834301
511 Gŵr Drwg a'i Obeithion, Y
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780863834875
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780863834875
Roy Davies Gwasg Gomer ISBN 9780863834875
512 Taith yr Arlunydd Trwy Ogledd Cymru - Clwyd - Artist's Journey Through North Wales - Clwyd
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780904449488
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780904449488
Editor: D. Michael Francis Llyfrgell Genedlaethol Cymru / National Library of Wales ISBN 9780904449488
513 Rhai Agweddau ar y Gyfraith yn Eifionydd
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780904852615
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780904852615
W. R. P. George Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant ISBN 9780904852615
514 Tirluniau o Forgannwg - Y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg - Artists' Views of Glamorgan - The Nineteenth Century
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780905243122
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780905243122
Donald Moore Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg/West Glamorgan Archive Service ISBN 9780905243122
515 Brad y Rheibiwr Dirybudd
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780711016996
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780711016996
E. J. J. Davies Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant ISBN 9780711016996
516 Llyfrau Llafar Gwlad 4 Tylwyth Teg, Y
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780863810732
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780863810732
John Owen Hughes Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863810732
517 Llyfrau Llafar Gwlad 7 Cligieth, C'nebrwng ac Angladd
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780863810831
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780863810831
Catrin Stevens Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863810831
518 Enlli Ddoe a Heddiw
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780901337436
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780901337436
Archifdy Gwynedd/Gwynedd Archives ISBN 9780901337436
519 Cofio'r Dafydd
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780903701884
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780903701884
Editor: D. Ellis Evans, R. Brinley Jones Tŷ John Penri ISBN 9780903701884
520 Argraffu a Chyhoeddi yn Eifionydd
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780904852561
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780904852561
Deio Vaughan Hughes Amrywiol / Various ISBN 9780904852561
521 Wasg Gyfnodol Gymreig, Y - Welsh Periodical Press, The
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780907158240
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780907158240
Huw Walters Llyfrgell Genedlaethol Cymru / National Library of Wales ISBN 9780907158240
522 Streic! Streic! Streic!
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780948469022
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780948469022
Robert Griffiths Gwasg Taf ISBN 9780948469022
523 Llywelyn Ap Gruffudd - Tywysog Cymru
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780708308844
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780708308844
J. Beverley Smith Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press ISBN 9780708308844
524 Llyfrau Llafar Gwlad 1 Berw Gwyllt yn Abergwaun
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780863810244
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780863810244
T. Llew Jones Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863810244
525 Llyfrau Llafar Gwlad 2 Seidr - Diod Gadarn yr Afallen
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780863810633
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780863810633
John Williams-Davies Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863810633
526 Hanes Tref Pwllheli
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780863832222
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780863832222
D.G. Lloyd Hughes D.G. Lloyd Hughes ISBN 9780863832222
527 1282 - Casgliad o Ddogfennau - A Collection of Documents
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780907158158
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780907158158
Editor: Rhidian Griffiths Llyfrgell Genedlaethol Cymru / National Library of Wales ISBN 9780907158158
528 Gwaed a Thân
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780000779496
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780000779496
Bill Parry Gwasg Gwynedd ISBN 9780000779496
529 Cyfres Ddwyieithog Gŵyl Dewi Harri Tudur a Chymru - Henry Tudor and Wales
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780708308974
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780708308974
Glanmor Williams Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press ISBN 9780708308974
530 Cyfres Ddwyieithog Gŵyl Dewi Machlud Hwyliau`r Cymry - Twilight of Welsh Sail, The
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780708308660
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780708308660
Aled Eames Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press ISBN 9780708308660
531 Meddygon y Ddafad Wyllt
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780946502226
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780946502226
Harri Parri Gwasg Tŷ ar y Graig ISBN 9780946502226
532 Achub Cymru
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780862430580
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780862430580
Heini Gruffudd Y Lolfa ISBN 9780862430580
533 Llywelyn ein Llyw Olaf
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780708308189
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780708308189
Tecwyn Jones Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press ISBN 9780708308189
534 Garlandstone
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780720002546
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780720002546
Basil Greenhill Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720002546
535 Cymru'n Deffro - Hanes y Blaid Genedlaethol 1925-75
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780862430115
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780862430115
John Davies Y Lolfa ISBN 9780862430115
536 Cyfres Hanes a Chyfraith 19 Llyfr Colan
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780708301135
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780708301135
Editor: Dafydd Jenkins Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press ISBN 9780708301135
537 Ynys Môn
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780715404171
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780715404171
Len Evans Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715404171
538 Radicaliaeth a'r Werin Gymreig yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780708306734
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780708306734
Frank Price Jones Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press ISBN 9780708306734
539 Eisteddfod
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780850883763
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780850883763
Hywel Teifi Edwards Gwasg Gomer ISBN 9780850883763
540 Cyfres Ddwyieithog Gŵyl Dewi Cymru ac America - Wales and America
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780708305683
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780708305683
David Williams Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press ISBN 9780708305683
541 Aradr Gymreig, Yr
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780708305836
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780708305836
Ffransis G. Payne Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press ISBN 9780708305836
542 Cyfres Llygad y Ffynnon 5 Gwleidyddiaeth Cymru 1850-1900
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780708305270
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780708305270
Ieuan D. Thomas Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press ISBN 9780708305270
543 Eglwys yng Nghymru o'r Goncwest hyd at y Diwygiad Protestannaidd, Yr
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780708300909
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780708300909
Glanmor Williams Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press ISBN 9780708300909
544 Drych y Prif Oesoedd yn ÔL yr Argraffiad Cyntaf (1716)
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780708302866
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780708302866
Theophilus Evans Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press ISBN 9780708302866
545 Drych y Prif Oesoedd Rhan I
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780708302842
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780708302842
Theophilus Evans Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press ISBN 9780708302842
546 Drych y Prif Oesoedd Rhan II
No image available.
http://www.gwales.com/private/getimg.php?isbn=9780708302859
Metadata: http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780708302859
Theophilus Evans Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press ISBN 9780708302859