Chwarren barotid

Oddi ar Wicipedia
Chwarren barotid
Enghraifft o'r canlynolmath o chwarren, dosbarth o endidau anatomegol Edit this on Wikidata
Mathmajor salivary gland, endid anatomegol arbennig Edit this on Wikidata
Tudalen Comin Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia

Y chwarren barotid yw'r brif chwarren boer mewn llawer o anifeiliaid. Mewn pobl, mae'r ddwy chwarren barotid ar y naill ochr a'r llall o'r geg ac o flaen y ddwy glust. Dyma'r mwyaf o'r chwarennau poer. Mae pob parotid wedi'i lapio o gwmpas y ramws mandibular, ac yn cynhyrchu poer serous drwy'r ddwythell parotid i'r geg, er mwyn hwyluso cnoi a llyncu ac i ddechrau treulio starts.

Mae'r gair parotid (paraotig) yn llythrennol yn golygu "wrth ymyl y glust".

Strwythur[golygu | golygu cod]

Mae'r chwarennau parotid yn bâr o chwarennau poer serousig yn bennaf a leolir islaw ac o flaen pob camlas clust, gan ddraenio eu poer i mewn i'r cyntedd trwy'r ddwythell barotid. Mae pob chwarren yn gorwedd y tu ôl i'r ramws mandibular ac o flaen proses mastoid yr asgwrn tymhorol. Gellir teimlo'r chwarren ar y naill ochr a'r llall, trwy deimlo o flaen pob clust, ar hyd y boch, ac islaw ongl y mandib.[1] Mae'r chwarren yn siâp tebyg i letem wrth ei weld o'r wyneb.

Daw'r ddwythell parotid, dwythell ysgarthiad hir, allan o flaen pob chwarren, yn arwynebol i'r cyhyrau masseter. Mae'r ddwythell yn tyllu'r cyhyr bwcinator, ac yna'n agor i mewn i'r geg ar wyneb fewnol y boch, fel arfer gyferbyn â'r ail molar maxillari. Mae'r parotid papilla yn godiad bychan o feinwe sy'n nodi agoriad y ddwythell parotid ar wyneb fewnol y boch.

Mae gan y chwarren bedair wyneb - arwynebol neu ochrol, uwchraddol, anteromedial, a posteromedial. Mae gan y chwarren dri ffin - blaen, medial, ac ol.  Mae gan y chwarren parotid ddau ben - y pen uwchraddol ar ffurf wyneb bach uwch a phen israddol (apex).

Mae nifer o wahanol strwythurau yn mynd trwy'r chwarren. O'r ochrol i'r medial, dyma'r rhain:

 1. Nerf y gwyneb
 2. Gwythien Retromandibular
 3. Gwythien carotid allanol
 4. Arteri tymhorol arwynebol
 5. Canghennau'r nerf fawr aurig
 6. Arteri Maxillari

Lleoliad[golygu | golygu cod]

 • Cysylltiadau arwynebol neu ochrol: Mae'r chwarren wedi'i leoli'n ddwfn i'r croen, fascia arwynebol, lamina arwynebol o haen o fascia serfigol dwfn a nerf awricwlar mawr (ramus blaenC2 a C3).
 • Cysylltiadau anteromedial: Lleolir y chwarren yn ymylol i'r cyhyrau mandibular, y masseter a'r cyhyrau pterygoid cymedrol. Gall rhan o'r chwarren ymestyn rhwng y ramws a'r pterygoid medial, fel y broses pterygoid. Daw canghennau o nerf y wyneb a'r bibell parotid allan o'r arwynebedd hwn.
 • Cysylltiadau posteromedial: Lleolir y chwarren yn anterolataidd i broses mastoid yr asgwrn tymhorol gyda'i gyhyrau sternogleidomastoid a digastrig ynghlwm, proses styloid o asgwrn tymhorol gyda'i dri cyhyr sydd ynghlwm (stylohyoid, stylopharyngeus, a styloglossus) a sheath carotid gyda'i gynnwys niwro-ddosbarthiad (carotid mewnol) yr wythïen jygiwlar mewnol, a'r 9fed, 10fed, 11eg, a'r 12fed nerf cranial).
 • Cysylltiadau canolog: Mae'r chwarren parotid yn dod i gysylltiad â'r cyhyrau constrictor pharynogol uwch ar y ffin medial, lle mae'r arwynebau anteromedial a posteromedial yn cwrdd. Felly, mae angen archwilio'r ffauces mewn parotitis.

Cyflenwad gwaed[golygu | golygu cod]

Mae'r rhydweli carotid allanol a'i ganghennau terfynol o fewn y chwarren, sef y rhydwelïau aurol dros dro a'r posterior, yn cyflenwi'r chwarren parotid. Mae'r wythien yn dychwelyd i'r wythien retromandibiwlar.

Draeniad lymffatig[golygu | golygu cod]

Caiff y chwarren ei ddraenio'n bennaf yn y nodau lymff preauricular neu parotid sydd yn y pen draw yn draenio i gadwyn geg y groth.

Cyflenwad y nerfau[golygu | golygu cod]

Mae'r chwarren parotid yn derbyn enwad synhwyraidd ac annibynnol. Darperir y mewnbwn Synhwyraidd Cyffredinol i'r chwarren parotid, ei gwain, a darperir ycroen gan y nerf awricwlar mawr. Mae'r enwad hunanreolaethol yn rheoli cyfradd y cynhyrchiant poer ac fe'i cyflenwir gan y nerf glossopharyngeal. Mae ffibrau cydymdeimlad postganglionig o ganglion cydymdeimladol ceg y groth yn cyrraedd y chwarren fel esgyrn nerf periarterial o gwmpas y rhydweli meningeal canol ac mae eu swyddogaeth yn vasoconstriction yn bennaf. Mae cyrff celloedd y preganglionig cydymdeimladol fel arfer yn gorwedd yn rhannau ochrol segmentau uchaf yr asgwrn cefn. Mae ffibrau parasympathetig cychwynnol yn gadael yr ymennydd o gnewyllyn poer israddol yn y nerf glossopharyngeal ac yna trwy ei thympanig ac yna'r gangen llai i'r ganglion otic. Yma, maent yn synapseiddio â ffibrau postganglionic sy'n cyrraedd y chwarren trwy ymgyrchu trwy'r nerf auriculotemporal, cangen o'r nerf mandibular.[2][3]

Histoleg[golygu | golygu cod]

Y chwarren barotid

Mae gan y chwarren gapsiwl ei hun o feinwe gyswllt dwys, ond mae hefyd yn cael capsiwl ffug trwy haen buddsoddi o fascia ceg y groth ddwfn. Mae'r ffasgia yn y linell ddychmygol rhwng ongl y broses mandibl a mastoid yn cael ei rannu i'r lamina arwynebol a lamina ddwfn i amgáu'r chwarren. Mae'r risoriws yn gyhyr bychan wedi'i ymgorffori â sylwedd y capsiwl hwn.

Mae gan y chwarren ddwythellau byr, strwythog a dwythellau hir, rhyngddoledig. Mae'r dwythellau rhyng-berthynol hefyd yn niferus ac wedi'u clymu â chelloedd epithelial ciwbolaidd, ac mae ganddynt lumina yn fwy na rhai'r acini. Mae'r dwythellau sydd wedi'u rhwystro hefyd yn niferus ac yn cynnwys epitheliwm colofnol syml, gan gael striationau sy'n cynrychioli'r pilenni celloedd basal a mitochondria.

Er mai'r chwarren parotid yw'r mwyaf, mae'n darparu dim ond 25% o gyfanswm y poer. Mae'r celloedd serws yn bennaf yn y parotid, gan sicrhau bod y chwarren yn cynhyrchu serws glandlif yn bennaf.

Mae'r chwarren parotid hefyd yn cynhyrchu alffa-amylase halenog (SAA), sef y cam cyntaf ym mhydredd y startsus yn ystod y cnoi. Dyma'r brif chwarren exocrine i gynhyrchu hyn. Mae'n torri i lawr amylose (startsh cadwyn syth) ac amylopectin (startsh canghennog) drwy hydroleiddio bondau alffa 1,4. Yn ogystal, awgrymwyd bod yr alffa amylase yn atal ymlyniad bacteriol i arwynebau llafar ac i alluogi cliriant bacteriol o'r geg.

Datblygiad[golygu | golygu cod]

Mae'r chwarennau poer parotid yn ymddangos yn gynnar yn y chweched wythnos o ddatblygiad cyn-geni a hwy yw'r prif chwarennau poer i ffurfio. Mae blagur epithelial y chwarennau hyn wedi'u lleoli ar ran fewnol y boch, ger comisiynau labial y geg gyntefig (o linell ectodermal ger onglau y stomodewm yn y bwa ar y 1af / 2il; mae'r stomodewm ei hun yn cael ei greu o rwystro y bilen oropharyngeal am oddeutu 26 diwrnod.[4]) Mae'r blaguriau hyn yn tyfu am yn ôl tuag at nodau otig y clustiau ac yn canghennu i ffurfio cordiau cadarn gyda gorffeniad crwn yn dod i ben ger nerf y wyneb sy'n datblygu. Yn ddiweddarach, tua 10 wythnos yn natblygiad cyn-geni, mae'r cordiau hyn yn cael eu camlasi ac yn ffurfio dwythellau, gyda'r mwyaf yn dod yn gyfrwng parotid ar gyfer y chwarren parotid. Mae terfyn crwn y cordiau yn ffurfio acini y chwarennau. Mae'r cynhyrchiant gan y chwarennau parotid trwy gyfrwng y dwythen parotid yn dechrau tua'r 18fed wythnos o'r cyfnod beichiogi. Unwaith eto, mae meinwe gyswllt cefnogol y chwarren yn datblygu o'r mesenchyme cwmpasol.

Pwysigrwydd clinigol[golygu | golygu cod]

Parotitis[golygu | golygu cod]

Gelwir y llid o un neu ddau chwaren parotid fel parotitis. Achos mwyaf cyffredin parotitis yw'r ddwymyn doben. Mae brechu eang yn erbyn y ddwymyn ddoben wedi lleihau nifer y parotitis ddwymyn ddoben yn sylweddol.. Mae poen y ddwymyn ddoben yn deillio o chwydd y chwarren o fewn ei gapsiwl ffibrog.

Ar wahân i haint firaol, gall heintiau eraill, fel bacteriol, achosi parotitis (parotitis supiwratif aciwt neu barotitis cronig). Gall yr heintiau hyn achosi rhwystr y ddwythell trwy gyfrwng calculi dwytifeddiad neu gywasgu allanol. Gall chwyddiant y chwarren parotid hefyd fod oherwydd lesau lymffoepithelial annigonol [eglurhad angenrheidiol] a achosir gan glefyd Mikulicz a syndrom Sjögren. Gallai chwyddiant y chwarren parotid hefyd nodi'r anhwylder bwyta bulimia nervosa, gan ymddangos fel llinell gên trwm. Gyda llid clwy'r pennau neu rwystriad y dwythellau, gellir canfod lefelau uwch o'r alffa amylase halenog a sicrheir gan y chwarren parotid yn y llif gwaed.

Adweithiau Ffibros[golygu | golygu cod]

Gall twbercwlosis a sifilis achosi ffurfiad granuloma yn y chwarennau parotid.

Cerrig saliva[golygu | golygu cod]

Mae cerrig helygol yn digwydd yn bennaf o fewn prif gydlif y dwythellau ac o fewn y brif gyfrwng parotid. Mae'r claf fel arfer yn cwyno am boen dwys pan fydd yn creu saliva ac yn tueddu i osgoi bwydydd sy'n cynhyrchu'r symptom hwn. Yn ogystal, efallai y bydd y chwarren parotid yn cael ei ehangu wrth geisio bwyta. Gall y poen gael ei atgynhyrchu mewn clinig trwy chwistrellu sudd lemon i'r geg. Mae llawfeddygaeth yn dibynnu ar safle'r garreg: os o fewn yr agwedd flaenorol o'r ddwythell, gall ymyriad syml i'r mwcosa bwlaidd â sffinterotomi ganiatáu iddo gael ei gymryd; Fodd bynnag, os yw wedi ei leoli ymhellach yn ol o fewn y brif ddeunydd, efallai y bydd angen gorchudd cyflawn y chwarren.

Anaf[golygu | golygu cod]

Gall y chwarren salifar parotid gael ei rwygo hefyd ac mae nerf y wyneb yn cael ei drawmateiddio dros dro pan fo bloc nerf anaesthesia lleol israddol yn cael ei weinyddu'n anghywir, gan achosi parlys yr wyneb.

Cancr a thiwmorau[golygu | golygu cod]

Mae tua 80% o diwmorau y chwarren parotid yn anfalaen. Mae'r mwyaf cyffredin o'r rhain yn cynnwys adenoma pleomorffig (70% o diwmorau, sy'n effeithio'n bennaf ar fenywod (60%)) a thumor Warthin (h.y. adenolymffoma) yn amlach mewn gwrywod nag mewn menywod. Mae eu pwysigrwydd mewn perthynas â'u sefyllfa anatomegol a'u tueddiad i dyfu dros amser. Gall tyfiant y tiwmor hefyd newid cynnwys y chwarren ac achosi poen wyneb ar yr ochr dan sylw.[5]

Mae oddeutu 20% o'r tiwmorau parotid yn falaen, a'r tiwmorau mwyaf cyffredin yw carcinoma mucoepidermoid a charcinoma systig adenoid. Mae tiwmoriaid malaen eraill y chwarren parotid yn cynnwys carcinoma celloedd acinig, adenoma expleomorffig carcinoma, adenocarcinoma (sy'n deillio o epitheliwm ddwythell y chwarren parotid), carcinoma celloedd squamous (sy'n deillio o baragenima y chwarren parotid), a charcinoma di-wahaniaethol. Disgrifiwyd metastasis o safleoedd eraill fel tiwmor phyllodes y fron sy'n cyflwyno cwymp parotid hefyd. Yn allweddol, rhaid diffinio perthynas y tiwmor i ganghennau nerf yr wyneb (CN VII) oherwydd gall echdodiad ddifrodi'r nerfau, gan arwain at barlysu cyhyrau mynegiant yr wyneb.

Llawdriniaeth[golygu | golygu cod]

Mae triniaeth lawfeddygol o diwmorau'r chwarren parotid weithiau'n anodd oherwydd cysylltiadau anatomegol lodj parotid nerf yr wyneb, yn ogystal â'r potensial cynyddol ailgylliad ol-llawdriniaeth. Felly, mae canfod cyfnodau cynnar tiwmor parotid yn hynod bwysig o ran prognosis ôl-llawdriniaeth. Mae techneg weithredol yn waith caled, oherwydd cyfnewidfeydd a thriniaeth anghyflawn blaenorol a wnaed mewn arbenigeddau eraill ar y ffin.

Ar ôl cael gwared â'r chwarren barotid (Parotidectomi), mae'r nerf auriculotemporal yn agored i niwed ac ar ôl ei adfer mae'n ffiwsio â chwarennau chwys. Gall hyn achosi chwysu ar y boch ar ochr y wyneb o'r chwarren a effeithiwyd. Gelwir y cyflwr hwn yn syndrom Frey.[6]

Delweddau ychwanegol[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. Illustrated Anatomy of the Head and Neck, Fehrenbach and Herring, Elsevier, 2012, p. 154
 2. Ten Cate's Oral Histology, Nanci, Elsevier, 2013, page 255
 3. McMinn's clinical atlas of human anatomy, Abrahams, et al, Elsevier, 2008, page 54
 4. Moore, Persaud (2003). The Developing Human (arg. 7th). Saunders. tt. 203, 220. ISBN 0-8089-2265-3.
 5. Fehrenbach; Herring "Illustrated Head and Neck Anatomy", Elsevier, 2012, p. 154
 6. Office of Rare Diseases Research (2011). "Frey's syndrome". National Institutes of Health. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2013-03-09. Cyrchwyd 17 Rhagfyr 2012.