Lluniau na ddefnyddiwyd eto

Jump to navigation Jump to search

Rhoddwyd y data canlynol ar gadw mewn celc a ddiweddarwyd ddiwethaf am 14:08, 22 Hydref 2020. Cedwir hyd at 5,000 canlyniad yn y celc.

Mae'r ffeiliau canlynol ar gael, ond nid ydynt wedi eu mewnosod ar unrhyw dudalen. Sylwch y gall gwefannau eraill gysylltu â ffeil drwy URL uniongyrchol. Gan hynny mae'n bosib fod ffeil wedi ei rhestru yma serch bod defnydd arni.

Ni chafwyd canlyniadau i'w hadrodd.