Anhwylder Affeithiol Tymhorol (SAD)

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Data cyffredinol
MathIselder ysbryd Edit this on Wikidata
Data cyffredinol
MathIselder ysbryd Edit this on Wikidata

Math o iselder sydd yn effeithio ar unigolyn yn ystod tymor neu dymhorau penodol yw Anhwylder Affeithiol Tymhorol (SAD).

Yn draddodiadol, profa’r rheiny sy’n byw ag Anhwylder Affeithiol Tymhorol ddiffyg egni a newid yn eu hwyliau yn ystod misoedd gaeafol.

Mae’r cyflwr hwn yn tueddu i fod fwyaf difrifol rhwng Rhagfyr a Chwefror. Credir bod y cyflwr yn gysylltiedig â’r haul a’r llai o olau dydd sydd yn ystod y gaeaf. Mewn rhai achosion, mae pobl yn profi Anhwylder Affeithiol Tymhorol yn ystod misoedd yr haf.

Symptomau[golygu | golygu cod y dudalen]

  • Problemau cysgu (gorgysgu rhan amlaf)
  • Diffyg egni
  • Teimlo’n isel
  • Gorbryder
  • Diffyg ysgogiad
  • Gor-fwyta

Achosion[golygu | golygu cod y dudalen]

Nid ydym yn deall yn iawn beth sy’n achosi SAD, ond mae llai o olau yn y gaeaf i’w weld yn bwysig. Mae hefyd yn fwy cyffredin pan fo’n dywyll yn y gaeaf. Fodd bynnag, mae rhai pobl yn dweud eu bod yn teimlo’n isel yn yr haf yn hytrach na’r gaeaf.

Therapi Golau[golygu | golygu cod y dudalen]

Y syniad ydy ceisio darparu golau ychwanegol ac i wneud fyny am y diffyg golau dydd yn y gaeaf. Defnyddir “blwch golau.” Mae’n darparu golau ac fel golau’r haul, ond heb y pelydrau uwchfioled, felly nid yw’n niweidiol i’r croen na’r llygaid. Gallai helpu i ddweud wrth yr ymennydd i greu llai o’r hormon melatonin.

Fel arfer defnyddir blwch golau am 30 munud i awr bob diwrnod. Mae’n fwyaf effeithiol os ydych chi’n ei ddefnyddio amser brecwast. Mae therapi golau yn gweithio’n eithaf cyflym. Os fydd yn helpu, bydd y rhan fwyaf o bobl yn sylwi ar ychydig o welliant yn yr wythnos gyntaf.

Yn ffodus, mae unrhyw sgil-effeithiau fel arfer yn ysgafn. Maent yn cynnwys cur pen, teimlo’n gyfoglyd neu weld pethau’n aneglur. Mae’n well peidio â defnyddio blwch golau ar ôl 5pm oherwydd gallai effeithio ar eich cwsg.

Meddyginiaeth[golygu | golygu cod y dudalen]

Gallai meddyginiaeth gwrthiselder fod o gymorth gyda SAD. Dylid osgoi unrhyw feddyginiaeth a allai wneud i bobl deimlo’n fwy blinedig a chysglyd, ac felly fel arfer defnyddir meddyginiaeth gwrthiselder SSRI. Mae’r dystiolaeth orau ar gyfer defnyddio sertraline, citalopram neu fluoxetine.


Cyngor meddygol

Sgrifennir tudalennau Wicipedia ar bwnc iechyd er mwyn rhoi gwybodaeth sylfaenol yn unig. Allen nhw ddim rhoi'r manylion sydd gan arbenigwyr i chi.

Mae'r erthygl hon yn cynnwys testun o’r dudalen Anhwylder Affeithiol Tymhorol (SAD)' ar wefan , sef gwefan at y diben o ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth am iechyd meddwl yn y Gymraeg. Mae gan y dudalen penodol hwnnw drwydded agored CC BY-SA 4.0; gweler testun y drwydded am delerau ail-ddefnyddio’r gwaith.

Am driniaeth ar gyfer afiechyd, cysylltwch â'ch meddyg neu ag arbenigwr cymwys arall