Actias dubernardi

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/Nodyn:Taxonomy/Actias|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}
Actias dubernardi
Gwryw
Menwy
Dosbarthiad gwyddonol e
Unrecognized taxon (fix): Actias
Rhywogaeth: A. dubernardi
Enw deuenwol
Actias dubernardi

Gwyfyn o'r teulu Saturniidae yw Actias dubernardi, Gwyfyn lleuad Tsieineaidd . Disgrifiwyd y rhywogaeth yn gyntaf gan y naturiaethwr enwog Charles Oberthür ym 1897.[1]

Cynefin[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r gwyfyn yn byw mewn rhannau o China .

Cylch bywyd[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'n cymryd 70-85 diwrnod i symud ymlaen o ŵy i'r oedolyn, yn dibynnu ar y tymheredd a'r lleithder. Mae'r gwryw yn defnyddio ei adenydd lliwgar i ddenu'r fenyw.

Wy[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r fenyw yn dodwy hyd at 120 o wyau. Mae'r wy yn siâp hirgrwn, 1.5   × 1   mm; llwyd gwyn, ac wedi glynu'n gadarn wrth ganghennau neu ochrau'r cawell yr oedd y fenyw wedi'i chadw ynddo. Mae'r lindys, sy'n 4-5   mm o hyd, yn deor ar ôl 10-14 diwrnod. Y cynhesaf a'r uchaf yw'r lleithder, y cyflymaf y bydd yr wyau yn deor.

Larfa[golygu | golygu cod y dudalen]

Larfa

Mae'r larfa yn deor ac mae'n ddu gyda blew. Mae'n diosg ei groen bedair gwaith yn ei gam larfa. Yn ngham cyntaf y datblygiad, mae'n ddu i ddechrau ond mae'n dod yn frown coch dwfn wrth iddo dyfu. Yn yr ail cam, mae'n parhau i ysgafnhau i frown oren. Yn y trydydd cam mae'n newid i fod yn wyrdd hardd gyda streipiau gwyn a marciau adlewyrchol metelaidd arian / aur ar ochrau'r tiwbiau anadlu. Uwchben y segmentau thorasig mae streipen o wyn, du a choch y gellir ei hagor a'i chau i ddangos neu guddio'r lliw rhybuddio. Mae'n flewog yn ei holl gamau, ac mae'n bwydo ar ddeil coed pinwydd. Y lindysyn sydd wedi'i dyfu'n llawn yw 60-75   mm o hyd. Mae'n troelli ei gocŵn sidan brown ar y ddaear ymysg mwsogl neu ymhlith nodwyddau pinwydd. Maent yn hawdd i'w magu, cyhyd â'u bod yn bwyta yn eu cam cyntaf. Daw'r rhywogaeth o ranbarthau mynyddig uchel, felly mae'n eithaf gwydn oer. Mae'n well cael ei fagu y tu mewn, wedi'i roi mewn llawes ar goeden binwydd fach.

Pwpa[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r chwiler tua 35   mm o hyd, ac mae'n yn dod allan o'r cocŵn ar ôl tua phedair wythnos, yn dibynnu ar y tymheredd a'r lleithder.

Oedolyn[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae bywyd y gwyfyn oedolyn yn fyr, heb fod yn hwy na 10 i 12 diwrnod (mae benywod yn byw yn hirach oherwydd maent yn cadw mwy o fraster). Mae paru yn hawdd mewn cawell maint canolig.

Planhigion bwyd[golygu | golygu cod y dudalen]

Coeden pinwydd - Rhywogaeth Pinus . Yn y gwyllt maen nhw'n bwyta Pinus massoniana . Mae'r lindys yn hoffi Pinus sylvestris (pinwydd yr Alban), ond byddant hefyd yn bwyta Pinus nigra (pinwydd du).

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

  1. Savela, Markku. "Actias dubernardi (Oberthür, 1897)". Lepidoptera and Some Other Life Forms. Cyrchwyd November 13, 2018.