Wicipedia:Tudalennau amheus

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio
Llwybr(au) brys:
WP:TA

Dyma dudalen i ddilyn hynt "Tudalennau amheus" ar Wicipedia, e.e. tudalennau gyda phroblemau hawlfraint, tudalennau lol, ayyb.
Rhowch y nodyn {{Tudalen amheus}} ar y dudalen er mwyn rhybuddio'r awdur.

Gwelwch hefyd: Categori:Tudalennau amheus - sy'n cynnwys pob tudalen lle mae'r nodyn hwnnw wedi cael ei ychwanegu (os mae eglur rhaid i chi ddileu'r dudalen efallai does dim sgwrs am e isod, felly mae e'n bwysig i edrych i'r categori, dim isod yn unig).

Cyfranwyr - os yw'r dudalen yn sarhaus, peidiwch â defnyddio'r crynodeb awtomatig wrth ichi ei dileu er mwyn osgoi rhoi rhan o gynnwys y dudalen i mewn i'r lòg dileuon. Defnyddiwch grynodeb fel "tudalen sarhaus" neu rywbeth tebyg.

I ychwanegu tudalen, cliciwch yma.Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth 2014[golygu]

Tydy hyn ddim mwy na ahysbysb ar gyfer digwyddiad sydd i'w ddod. Yn yr un modd mae Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth 2013 yn ddim mwy na rhaglen y dydd. Dw i'n cynnig dileu'r ddau, yn arbennig gan bod yr un defnyddiwr hefyd wedi creu Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth sydd cael a chael yn ddigon i gyfiawnhau erthygl. Os digwyddodd rhywbeth arbennig yn 2013 (ac yna 2014) gellir cynnwys hyn yno.--Rhyswynne (sgwrs) 09:56, 21 Chwefror 2014 (UTC)

(wedi symud y ddau sylw nesaf o dudalen Sgwrs Defnyddiwr:Stefanik)

Nid lle i hysbysebu pethau yw Wicipedia, gan mai gwydodniadur yw e. Mae llawer o lefydd i hysbysebu yn Gymraeg ar lein, maes-e.com (sy'n ddal i fynd!), lleol.net, ffrwti.com (newydd sbon), @poblaberystwyth, neu bath am i'r Parêd greu gwefan eu huanain?--Rhyswynne (sgwrs) 10:06, 21 Chwefror 2014 (UTC)

Eh? Nid hysbyseb yw e - mae'n gofnod hanesyddol o rhywbeth ddigwyddodd. Byddaf yn creu gwefan maes o law. Mae digwyddiad 2014 i'w ddiweddaru. Mae'n gofnod yn yr un modd ag y mae cofnodion am gemau cup final FA neu gemau ryngwladol Cymru neu cyngerdd grwp pop. (sylw gan Defnyddiwr:Stefanik)
Mae'n wir bod tudalennau ungigol ar gyfer digwyddidau unigol, megis rownd derfynol Cwpan Lloegr a gemau rhyngwladol, ond baswn i'n dadlau eu bod yn wahanol gan eu bod yn cynnwys ffeithiau ac ystagegau (canlyniad, sgorwyr, ymddangosiadau chwaraewyr ayyb) sydd o bwys ehangach (h.y bod canyliad un gêm yn effeithio ar dabl terfynol). Os wyt ti'n credu bod eisiau cofnodi pa gôr ganodd a ffeithiau am y rhai a gymerodd ran bob blwyddyn, falle dilyd cynnwys manylion cryno (wedi iddynt ddigwydd) am bob blwyddyn yn yr arddull canlynol ar yr erthygl Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth:
Gorymdaith 2013
Twysydd:John Jones
Côr:Côr Bois y Botel
Manylyn arall: Enw
Tra dan ni'n ceisio rhoi ysytyriaeth i fod mor 'gynhwysol' a phosib i bethau Cymraeg/Cymreig yma, dwi'n dal o'r farn nad oes cyfiawnhad erthygl unigol i bob blwyddyn. Efallai bydd eraill yn anghytuno a bydda i ddim yn gwenud dim mwy i'r erthyglau nes cael sylw mwy o bobl yma.--Rhyswynne (sgwrs) 11:21, 21 Chwefror 2014 (UTC)

Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth 2013[golygu]

Gweler sylwadau uchod am Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth 2014. --Rhyswynne (sgwrs) 10:08, 21 Chwefror 2014 (UTC)

Ras yr Iaith[golygu]

Cynhelir Ras yr Iaith am y tro cyntaf ar ddydd Gwener 20 Mehefin 2014.

Dw i'n mawr edrych ymlaen am y Ras hon, ond all gwyddoniadur ddim cynnwys rhywbeth sydd heb ddigwydd eto. Dwi'n cynnig ein bod dileu'r erthygl, ond dw i hefyd wedi copio ac addasu'r cynnys ai osod yma: https://cy.wikipedia.org/wiki/Defnyddiwr:Stefanik/Ras_yr_Iaith fel y gellir ei symud i'r prif barth unwaith i'r digwyddiad ddigwydd.--Rhyswynne (sgwrs) 20:34, 25 Ebrill 2014 (UTC)