Wicipedia:Tudalennau amheus

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio
Llwybr(au) brys:
WP:TA

Dyma dudalen i ddilyn hynt "Tudalennau amheus" ar Wicipedia, e.e. tudalennau gyda phroblemau hawlfraint, tudalennau lol, ayyb.
Rhowch y nodyn {{Tudalen amheus}} ar y dudalen er mwyn rhybuddio'r awdur.

Gwelwch hefyd: Categori:Tudalennau amheus - sy'n cynnwys pob tudalen lle mae'r nodyn hwnnw wedi cael ei ychwanegu (os mae eglur rhaid i chi ddileu'r dudalen efallai does dim sgwrs am e isod, felly mae e'n bwysig i edrych i'r categori, dim isod yn unig).

Cyfranwyr - os yw'r dudalen yn sarhaus, peidiwch â defnyddio'r crynodeb awtomatig wrth ichi ei dileu er mwyn osgoi rhoi rhan o gynnwys y dudalen i mewn i'r lòg dileuon. Defnyddiwch grynodeb fel "tudalen sarhaus" neu rywbeth tebyg.

Rhowch y dudalen ddiweddaraf o dan yr llinell hon hon. Gellir ei symud i'r gwaelod wedi cau'r drafodaeth.Trafodaethau byw[golygu]

dim


Trafodaethau i'w harchifo[golygu]

Javad Ramezani[golygu]

Dim ond mewn dwy iaith arall mae erthygl; sawl iaith wedi dileu tudalennau. Oes rhywun yn siarad Arabeg i chwilio am gyfeiriadau eraill? Llywelyn2000 (sgwrs) 07:19, 9 Ionawr 2015 (UTC)

Mae'n edrych fel enghraifft glasurol o "sbam rhyngwici" i mi. Fawr o golled os ydy'n mynd, felly dwi'n cynnig ei dileu. (Na, dwi ddim yn siarad Perseg heblaw am ddeall ambell air, gwaetha'r modd a dim ond ychydig o Arabeg llafar a phytiau o'r iaith lenyddol - ond Perseg sydd ei angen yma beth bynnag...). Anatiomaros (sgwrs) 01:01, 10 Ionawr 2015 (UTC)
Penderfyniad
Dileu

Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth 2014[golygu]

Tydy hyn ddim mwy na ahysbysb ar gyfer digwyddiad sydd i'w ddod. Yn yr un modd mae Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth 2013 yn ddim mwy na rhaglen y dydd. Dw i'n cynnig dileu'r ddau, yn arbennig gan bod yr un defnyddiwr hefyd wedi creu Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth sydd cael a chael yn ddigon i gyfiawnhau erthygl. Os digwyddodd rhywbeth arbennig yn 2013 (ac yna 2014) gellir cynnwys hyn yno.--Rhyswynne (sgwrs) 09:56, 21 Chwefror 2014 (UTC)

(wedi symud y ddau sylw nesaf o dudalen Sgwrs Defnyddiwr:Stefanik)

Nid lle i hysbysebu pethau yw Wicipedia, gan mai gwydodniadur yw e. Mae llawer o lefydd i hysbysebu yn Gymraeg ar lein, maes-e.com (sy'n ddal i fynd!), lleol.net, ffrwti.com (newydd sbon), @poblaberystwyth, neu bath am i'r Parêd greu gwefan eu huanain?--Rhyswynne (sgwrs) 10:06, 21 Chwefror 2014 (UTC)

Eh? Nid hysbyseb yw e - mae'n gofnod hanesyddol o rhywbeth ddigwyddodd. Byddaf yn creu gwefan maes o law. Mae digwyddiad 2014 i'w ddiweddaru. Mae'n gofnod yn yr un modd ag y mae cofnodion am gemau cup final FA neu gemau ryngwladol Cymru neu cyngerdd grwp pop. (sylw gan Defnyddiwr:Stefanik)
Mae'n wir bod tudalennau ungigol ar gyfer digwyddidau unigol, megis rownd derfynol Cwpan Lloegr a gemau rhyngwladol, ond baswn i'n dadlau eu bod yn wahanol gan eu bod yn cynnwys ffeithiau ac ystagegau (canlyniad, sgorwyr, ymddangosiadau chwaraewyr ayyb) sydd o bwys ehangach (h.y bod canyliad un gêm yn effeithio ar dabl terfynol). Os wyt ti'n credu bod eisiau cofnodi pa gôr ganodd a ffeithiau am y rhai a gymerodd ran bob blwyddyn, falle dilyd cynnwys manylion cryno (wedi iddynt ddigwydd) am bob blwyddyn yn yr arddull canlynol ar yr erthygl Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth:
Gorymdaith 2013
Twysydd:John Jones
Côr:Côr Bois y Botel
Manylyn arall: Enw
Tra dan ni'n ceisio rhoi ysytyriaeth i fod mor 'gynhwysol' a phosib i bethau Cymraeg/Cymreig yma, dwi'n dal o'r farn nad oes cyfiawnhad erthygl unigol i bob blwyddyn. Efallai bydd eraill yn anghytuno a bydda i ddim yn gwenud dim mwy i'r erthyglau nes cael sylw mwy o bobl yma.--Rhyswynne (sgwrs) 11:21, 21 Chwefror 2014 (UTC)


Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth 2013

Gweler sylwadau uchod am Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth 2014. --Rhyswynne (sgwrs) 10:08, 21 Chwefror 2014 (UTC)

Penderfyniad
Unwo'r ddwy dudalen 2013 a 2014 a lleihau'r cynnwys

Cwrddlew[golygu]

Smonach o dudalen sy'n amlwg yn dod o destun o rywle ('en:' efallai?) wedi'i gyfieithu gan beiriant Google-de-gook. Dwi'n meddwl mai'r sant Gwrddelw yw hyn i fod, ond o ble daw'r holl fanylion amheus (dyddiad geni - go brin!) dwi ddim yn gwybod. Mae'r cofnod amdano yn The Book of Welsh Saints yn fyr iawn: mab Caw o'r Hen Ogledd, cysylltiad gyda Llanddewi Brefi a Chaerleon, gwylmabsant. Os daw hyn o'r wici S. gyda'i ddiofalwch arferol ynglŷn â defnyddio ffynonellau hynafiaethol (fel Wm. Owen Pughe druan, dan ddylanwad Iolo ac eraill!) mae lle i amau'n gryf dilysrwydd llawer o'r wybodaeth a geir yma. Cynnig ei dileu neu ei symud i Gwrddelw (dim erthygl eto - gwaith 2 funud i greu tudalen amdano cyn lleied yw'r ffeithiau dibynadwy!). Anatiomaros (sgwrs) 23:55, 1 Awst 2014 (UTC)

Cytuno. Felly hefyd: Castle Hill, Awstralia‎, Parramatta, Tathyw a Tathan (Sain). Llywelyn2000 (sgwrs) 07:24, 13 Awst 2014 (UTC)
Wedi dileu holl gyfraniadau'r defnyddiwr hwn sydd i gyd yn amlwg yn gynnyrch peiriant cyfieithu. —Adam (sgwrscyfraniadau) 12:57, 13 Awst 2014 (UTC)
Diolch. Fel y gwelwch, mae Gwrddelw yma rwan yn lle "Cwrddlew". Anatiomaros (sgwrs) 22:43, 13 Awst 2014 (UTC)
Penderfyniad
Dileu

Termau Pathfinder RPG a Termau Daeardai a Dreigiau 4A[golygu]

Cynnig dileu oherwydd nad geiriadur mo Wici. Gosodais Nodyn:Amheus ar y cyntaf ym Mehefin ac ni chafwyd amddiffyniad dros ei chadw. Llywelyn2000 (sgwrs) 13:24, 30 Medi 2014 (UTC)

Amdani. Bechod mewn ffordd gan bod rhywun wedi mynd i feddwl am y peth, ond dwi ddim yn meddwl bod o'n addas ar gyfer proseict arall chwaith.--Rhyswynne (sgwrs) 15:36, 30 Medi 2014 (UTC)
Penderfyniad
Dileu

Jose Rafael Cordero Sanchez[golygu]

"Ymgyrchydd mwyaf llwyddianus y ganrif"? Hmmm. Go brin. Dyma'i broffeil ar wefan LinkedIn. Anatiomaros (sgwrs) 00:37, 3 Rhagfyr 2014 (UTC)

Penderfyniad
Dileu