Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd
Whitchurch High School
Logo Ysgol Uwchradd yr Eglwys Wen.png
Arwyddair Album Mon Asterium
Ystyr yr arwyddair Learning For Life
Dysgu Gydol Oes
Sefydlwyd 1970
Math Cyfun, y Wladwriaeth
Cyfrwng iaith Saesneg
Pennaeth Mr Huw Jones-Williams
Dirprwy Bennaeth Mrs Gaynor Ball
Lleoliad Heol Penlline, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, Cymru, CF14 2XJ
AALl Cyngor Dinas Caerdydd
Staff 153
Disgyblion 2283 (2009)
Rhyw Cyd-addysgol[1]
Oedrannau 11–18
Lliwiau Du a glas
Gwefan http://www.whitchurchhs.com

Ysgol uwchradd gyfun gymunedol cyfrwng Saesneg yn ardal yr Eglwys Newydd, Caerdydd ydy Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd (Saesneg: Whitchurch High School). Caiff ei redeg gan awdurdod addysg lleol Cardydd, ond mae wedi gwneud cais i'r Cynulliad i dderbyn statws ysgol sylfaenol. Y prifathro presennol ydy Mr Huw Jones-Williams.[2]

Strwythur yr ysgol[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r ysgol wedi ei rannu ar ddau ddau safle, y safle isaf ar Glan-y-Nant Terrace sy'n cael ei fynychu gan plant 11-13 oed (blynyddoedd 7 i 9), a phlant 14–18 oed (blynyddoedd 10 i 11 a'r chweched ddosbarth) yn mynychu'r ysgol uwch ar Penlline Road.

Mae'n gwasanaethu ardal eang sy'n cynnwys Gabalfa, Llwyn Fedw, Coryton, Ystum Taf, Rhiwbeina a'r Eglwys Newydd. Roedd 2283 o ddisgyblion yn yr ysgol yn 2009, gyda 486 yn y chweched ddosbarth. Daeth 94% o gartrefi lle roedd Saesneg yn iaith gyntaf, ni ddaeth dim o gartrefi lle roedd y Gymraeg yn iaith gyntaf ac ni allai unrhyw o'r disgyblion siarad Cymraeg i safon iaith gyntaf.[1]

Datganiad cenhadaeth yr ysgol ydy "To be a caring, well ordered and successful community in which all individuals who come to learn and work here are able to develop their maximum potential”.[1]

Hanes[golygu | golygu cod y dudalen]

Bu dwy safle'r ysgol yn ysgolion arwahan ar un adeg, sef Ysgol Ramadeg yr Eglwys Newydd ar Penlline Road ac Ysgol Uwchradd Sirol yr Eglwys Newydd ar Glan-y-Nant Terrace. Unwyd y ddwy ysgol ym 1970, pan ailstrwythrwyd addysg yn yr ardal gan yr awdurdod addysg lleol ar y pryd, sef AALl De Morgannwg.

Cyn-ddisgyblion o nôd[golygu | golygu cod y dudalen]

Cyfleusterau[golygu | golygu cod y dudalen]

  • Neuadd chwaraeon ar safle isaf yr ysgolschool site, a agorwyd gan y Tywysog Andrew
  • Neuadd chwaraeon a chyfleusterau cadw'n heini, ystafelloedd newid a dosbarthiadau ar safle uchaf yr ysgol
  • 10 maes pêl-dred pump bob ochr gyda goleuadau dilyw, yn ogystal â phum maes pêl-dred pump bob ochr a pahrcio ar safle isaf yr ysgol sy'n cael ei redeg gan gwmni Powerleague, sydd hefyd ar gael ar gyfer defnydd y gymuned ar ôl oriau ysgol
  • Maes astroturf gyda goleuadau dilyw ar safle isaf yr ysgol sy'n cael ei ddenyddio'n bennaf ar gyfer hoci a phêl-droed
  • Meysydd chwarae eang ar y ddwy safle sy'n cael eu defnyddio ar gyfer gemau rygbi rhwng ysgolion
  • Campfa draddodiadol gyda offer dringo, rhaffau, offer gymnasteg a matiau glanio ar y ddwy safle.
  • Ysgubordy Iseldireg, cyn-gampfa a fu ar chwal sydd wedi cael i ailddatblygu'n neuadd ar gyfer cynnal gwasanaethau, arddangosfeydd celf a chyngerddau blynyddol Coffa Matthew Pasley a Richard Fice
  • Bloc gerddoriaeth pwrpasol ar y safle isaf
  • Stiwdio ddrama ar y safle isaf

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]