Ysgol Uwchradd Gatholig Mair Ddihalog

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Ysgol Uwchradd Gatholig Mair Ddihalog
Mary Immaculate Roman Catholic High School
Logo Ysgol Uwchradd Gatholig Mair Ddihalog.png
Arwyddair Achieving the best for all in a Catholic learning community
Ystyr yr arwyddair Llwyddo y gorau oll ar gyfer pawb yn y gymuned addysgol Gatholig
Sefydlwyd 1987
Math Cyfun, Gwirfoddol
Cyfrwng iaith Saesneg
Crefydd Catholig
Pennaeth Mr David Stone
Lleoliad Lôn Caerau, Gwenfô, Caerdydd, Cymru, CF5 5QZ
AALl Cyngor Dinas Caerdydd
Disgyblion 710[1]
Rhyw Cyd-addysgol
Oedrannau 11–16
Gwefan http://www.maryimmaculate.org.uk

Ysgol uwchradd cyfun wirfoddol, cyfrwng Saesneg, yn ardal Gwenfô, Caerdydd ydy Ysgol Uwchradd Gatholig Mair Ddihalog (Saesneg: Mary Immaculate Roman Catholic High School), sy'n gwasanaethu plant rhwng 11 ac 16 oed yng ngorllewin y brifddinas.

Hanes[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae ysgol Gatholig wedi bodoli ar y safle ers 1963, pan agorwyd ysgol uwchradd fodern ar safle ysgol uwch Mair Ddihalog, sef Ysgol Gatholig yr Archegob Mostyn (Archbishop Mostyn Roman Catholic School), roedd yn ysgol gymysg. Tyfodd yr ysgol a bu'n rhaid canfod mwy o le, trosglwyddwyd rhan o'r ysgol i gyn-safle Ysgol Fechgyn Cyntwell. Felly y datblygwyd yr ysgol ar ddau safle 400 llath arwahan, tanlinellwyd gwahanrwydd y ddwy safle pan agorwyd ffordd gysylltu'r A4232 rhwng y ddau.[2]

Sefydlwyd yr ysgol fel y mae hi heddiw ym 1987, yn dilyn ailstrwythro addysg uwchradd Gatholig yn Ne Morgannwg. Agorwyd yr ysgol ar ei newydd wedd fel ysgol gyfun Gatholig.[2] Yn 1996, gwerthwyd y safle isaf (cyn-safle Ysgol Fechgyn Cyntwell),[1] a datblygwyd tai arni, ei henw erbyn hyn ydy St. Mary's Field. Ail-ddatblygwyd yr ysgol yn sylweddol ar y safle uwch, ac agorwyd yr adeiladau newydd yn swyddogol gan Rhodri Morgan ym mis Gorffennaf 2002.[2]

2000au[golygu | golygu cod y dudalen]

Arwyddair yr ysgol ydy "Achieving the best for all in a Catholic learning community", a strwythir y dysgu oamgylch y cyd-destun hwn. Mae 90% o'r disgyblion yn Gatholig, a daw 90% ohonynt o'r prif ysgolion sydd mewn partneriaeth ag ysgol Mair Ddihalog, sef ysgolion cynradd Catholig y Santes Fair, Sant Francis, Sant Cuthbert ac Ysgol Gynradd Gatholig Padrig Sant.[1]

Roedd 710 o ddisgyblion yn yr ysgol ystod arolygiad Estyn 2003, daeth 5% ohonynt o gefndiroedd lleiafrif ethnig. Siaradai'r rhanfwyaf y Saesneg fel iaith gyntaf, ni siaradai unrhyw o'r disgyblion y Gymraeg yn rhugl.[1]

Yn dilyn arolygiad estyn ym mis Mawrth 2003, beirniadwyd fod gwendidau difrifol yn Ysgol Uwchradd Gatholig Mair Ddihalog er fod safon yr addysg yn foddhaol, y gwendidau pennaf oedd ymddygiad a phresenoldeb gwael y disgyblion a oedd yn amharu ar eu datblygiad.[1] Cafodd yr ysgol ei hail-arolygu ym mis Mehefin 2004 a bodlonwyd yr arolygwyr fod yr ysgol yn gwneud gwelliannau.[3]

Erbyn 2009, roedd gwelliannau sylweddol wedi bod ac roedd safon yr addysg yn gyffredinol yn foddhaol, ond roedd dal diffygion mewn ardaloedd allweddol o ddysgu. Roedd niferau'r disgyblion wedi disgyn yn sylweddol i 548, lleihad o 22.8%. Dim ond 89% o'r disgyblion Saesneg fel iaith gyntaf, a derbyniai 6% gefnogaeth ychwanegol i ddysgu'r Saesneg fel ail-iaith.[4]

Cau[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae cyngor Caerdydd yn cynnig cau ysgol Mair Ddihalog oherwydd fod diffyg galw am addysg Gatholig yn y ddinas. Ond, mae'r rhieni yn gwrthwynebu gan y byddai hyn yn gadael gorllewin y ddinas heb ddarpariaeth addysg uwch Gatholig, gan y lleolir Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi, Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Illtyd a Choleg Gatholig Dewi Sant yn nwyrain y ddinas.[5]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4  Report: Mary Immaculate High School: 3-7 March 2003. Estyn (28 Ebrill 2003).
  2. 2.0 2.1 2.2  Our History. Ysgol Uwchradd Gatholig Mair Ddihalog. Adalwyd ar 25 Ionawr 2010.
  3.  Re-inspection Mary Immaculate High School. Estyn (Mehefin 2004).
  4.  Report: Mary Immaculate High School: 05/05/09. Estyn (8 Gorffennaf 2009).
  5.  Moira Sharkey (8 Mai 2009). Proposed closure of Mary Immaculate High prompts fears for the future of faith schools in Cardiff. South Wales Echo.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]