Neidio i'r cynnwys

Ysgol David Hughes, Porthaethwy

Oddi ar Wicipedia
Ysgol David Hughes
Ysgol David Hughes
Arwyddair Albam Exorna
Sefydlwyd 1603
Math Cyfun, y Wladwriaeth
Cyfrwng iaith Dwyieithog,2B
Pennaeth Mr Emyr Williams
Dirprwy Bennaethiaid Mrs Nicola Hughes
Miss Rachel Pursglove
Sylfaenydd David Hughes
Lleoliad Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Cymru, LL59–5SS
Disgyblion 1000+
Rhyw Cyd-addysgol
Oedrannau 11–18
Llysoedd Tudur, Llywelyn, Seiriol, Cybi
Lliwiau Du, gwyn a phiws

Ysgol David Hughes yw ysgol uwchradd fwyaf Ynys Môn. Lleolir yr ysgol ar gyrion tref Porthaethwy, ar lannau'r Fenai.

Hanes[golygu | golygu cod]

Sefydlwyd yr ysgol ym 1603, yn wreiddiol fel Ysgol Ramadeg Rydd ym Miwmares. Erbyn 1963, gyda Chyngor Sir Fôn yr arwain y ffordd gydag ail-drefnu addysg uwchradd i'r patrwm cyfun, symudodd yr ysgol i Borthaethwy fel ysgol gyfun i fechgyn a merched.

David Hughes[golygu | golygu cod]

David Hughes oedd sefydlydd ysgol ramadeg rydd Biwmares (neu'r Free Grammar School). Fe'i ganed yn 1561 neu 1536, ym mhlwyf Llantrisant a bu farw yn 1609. Mynychodd Rhydychen. Ymsefydlodd yn Norfolk a phenodwyd ef yn stiward maenor Woodrising tua 1596. Sefydlodd yr ysgol ym Miwmares yn 1602. Yn ei ewyllys dyddiedig 30 Medi 1609 , gwaddolodd yr ysgol a gwnaeth ddarpariaeth hefyd i sefydlu elusendy yn Llanerch-y-medd ond ym Miwmares y codwyd yr elusendy.

Ysgolion Dalgylch[golygu | golygu cod]

Gwasanaetha'r ysgol gymunedau glannau'r Fenai a thu hwnt. Ceir deg ysgol gynradd yn nhalgylch yr ysgol:

Cyfleusterau[golygu | golygu cod]

Mae pum bloc yn yr ysgol: A-D a'r Bloc Newydd. Yn 2006, agorwyd 'Canolfan Hamdden David Hughes' y tu cefn i'r ysgol, sy'n cael ei defnyddio gan yr ysgol a'r cyhoedd.

Cymreictod yr ysgol[golygu | golygu cod]

Caiff Ysgol David Hughes ei diffinio gan Lywodraeth Cymru fel 'Ysgol Uwchradd Ddwyieithog: Cateogri 2B'. Golyga hyn bod modd astudio 80% neu fwy o'r pynciau a gynnigir (ac eithrio'r Gymraeg a'r Saesneg) drwy gyfrwng y Gymraeg, ond addysgir yr holl bynciau yn Saesneg hefyd. Mewn ysgolion o'r fath y 'cyd-destun ieithyddol fydd yn pennu iaith neu ieithoedd yr ysgol o ddydd i ddydd', yn ôl y Llywodraeth.[1]

Daw 33% o'r disgyblion o gartrefi Cymraeg ei hiaith, yn ôl Estyn.[2]

Noda Polisi Iaith yr ysgol: 'Defnyddir yr iaith Gymraeg i gyfathrebu â disgyblion ac athrawon lle bo hynny’n addas a naturiol. Anfonir pob gwybodaeth ysgrifenedig gan y Pennaeth i’r staff ac i’r rhieni yn Gymraeg yn ogystal â Saesneg. Cynhelir pob gwasanaeth boreol ar gyfer y gwahanol grwpiau blwyddyn yn ddwyieithog. Gofynnir i’r staff a’r disgyblion sicrhau bod pob rhybudd, poster, arwydd a dogfen swyddogol yn ddwyieithog.' [3]

Dosbarthiadau[golygu | golygu cod]

Mae 5 dosbarth i gyd sy'n sillafu 'Menai'.

Gwobr Goffa Dafydd Whitthall[golygu | golygu cod]

Ers 2011, rhoddir 'Gwobr Goffa Dafydd Whitthall' yn flynyddol i ddisgybl o'r Chweched Dosbarth am ei gyfraniad/chyfraniad at Gymreictod yr ysgol, er cof am y cyn-brifathro.

Enillwyr:

  • 2011: Lowri Jones
  • 2012: Steffan Bryn Jones
  • 2013: Huw Harvey

Y Chweched Dosbarth[golygu | golygu cod]

Mae gan yr ysgol chweched dosbarth ag ynddo nifer uchel o ddisgyblion. Mae gwisg ysgol benodol ar gyfer disgyblion y chweched a phenodir prif ddisgyblion. Gwisg y chweched yw tei piws gyda streipiau du, crys gwyn a siwmper du sydd gyda logo yr ysgol.

Addysgir rhai o'r pynciau ar y cyd ag ysgolion eraill Môn a Gwynedd, ar safle'r ysgol hon a thu hwnt.

Mae llawer o bynciau newydd yn cael eu cyflwyno i ddisgyblion y Chweched dosbarth gan gynnwys : Seicoleg, Cymdeithaseg, Y Gyfraith a mathemateg pellach

Cyn-ddisgyblion Nodedig[golygu | golygu cod]

Gweler categori Pobl addysgwyd yn Ysgol David Hughes

Dolen allanol[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

Eginyn erthygl sydd uchod am ysgol yng Nghymru. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.