Yr hawl i gartref

Oddi ar Wicipedia
Yr hawl i gartref
Enghraifft o'r canlynolhawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Edit this on Wikidata
MathDeddfwriaeth i atal digartrefedd Edit this on Wikidata

Yr hawl i gartref yw'r hawl economaidd, cymdeithasol a diwylliannol i a lloches ddigonol. Fe'i cydnabyddir mewno fewn cyfansoddiad cenedlaethol gwlad, ac yn Natganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol a'r Cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau Economaidd, Cymdeithasol a Diwylliannol .

Diffiniad[golygu | golygu cod]

Cydnabyddir yr hawl i gartref mewn nifer o offerynnau hawliau dynol rhyngwladol. Mae Erthygl 25 o'r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol yn cydnabod yr hawl i neu dai fel rhan o'r hawl i safon byw ddigonol .[1] Mae'n nodi:

Mae gan bawb yr hawl i safon byw o ran iechyd a lles yr unigolyn a'i deulu, gan gynnwys bwyd, dillad, lloches neu gartref a gofal meddygol a'r gwasanaethau cymdeithasol angenrheidiol, a'r hawl i ddiogelwch os bydd diweithdra, salwch, anabledd, gweddwdod, henaint neu ddiffyg bywoliaeth arall mewn amgylchiadau y tu hwnt i'w reolaeth. Mae Erthygl 11 (1) o'r Cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau Economaidd, Cymdeithasol a Diwylliannol (ICESCR) hefyd yn gwarantu'r hawl i gartref fel rhan o'r hawl i safon byw ddigonol.[1]

Mewn cyfraith hawliau dynol rhyngwladol, ystyrir yr hawl i dai fel hawl annibynnol. Eglurwyd hyn yn Sylw Cyffredinol 1991 rhif 4 ar Dai Digonol gan Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Economaidd, Cymdeithasol a Diwylliannol.[2] Mae'r sylw cyffredinol yn darparu dehongliad awdurdodol o'r hawl i dai mewn termau cyfreithiol o dan gyfraith ryngwladol.[1]

Mae'r hawl i dai hefyd wedi'i ymgorffori yn Erthygl 28 o'r Confensiwn ar Hawliau Pobl ag Anableddau, Erthygl 16 o Siarter Gymdeithasol Ewrop (Erthygl 31 o'r siarter Gymdeithasol Ewropeaidd Ddiwygiedig) ac yn Siarter Affrica ar Hawliau Dynol a Phobl. Yn ôl Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Economaidd, Cymdeithasol a Diwylliannol, mae agweddau ar yr hawl i gartref o dan ICESCR yn cynnwys: diogelwch deiliadaeth gyfreithiol; argaeledd gwasanaethau, deunyddiau, cyfleusterau a seilwaith; fforddiadwyedd; cyfanhedd; hygyrchedd; lleoliad a digonolrwydd diwylliannol.[3] Fel nod gwleidyddol, cyhoeddwyd hawl i dai yn araith FD Roosevelt yn 1944 ar yr Ail Fil Hawliau .

Rhoddodd prosiect TENLAW gyfle mwy effeithlon i ymchwil ryngwladol a rhyngddisgyblaethol ym maes tai ac eiddo. Fe greodd y gadair dai gyntaf (mewn cartrefedd) ym Mhrifysgol Rovira i Virgili (Sbaen) ar Orffennaf 11, 2013, a agorodd bosibiliadau ar gyfer ymchwil a lledaenu ymchwil yn y maes hwn.[4]

Cynefin y Cenhedloedd Unedig[golygu | golygu cod]

Roedd yr hawl i gartrefedd digonol yn fater allweddol yng nghyfarfod Cynefinoedd 1996 yn Istanbul ac yn brif thema yng Nghytundeb Istanbwl ac Agenda Cynefinoedd . Mae paragraff 61 o'r agenda yn nodi'r camau sy'n ofynnol gan lywodraethau i "hyrwyddo, amddiffyn a sicrhau bod yr hawl i dai digonol yn cael ei gwireddu'n llawn ac yn raddol". Ail-gadarnhaodd cyfarfod Cynefinoedd 2001, a elwir yn Istanbul +5, Gytundeb Istanbwl ac Agenda Cynefinoedd 1996 a sefydlu Rhaglen Anheddiad Dynol y Cenhedloedd Unedig i hyrwyddo'r hawl i dai mewn cydweithrediad â Swyddfa Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol. Fe'i gelwir yn "Cenhedloedd Unedig-HABITAT", y rhaglen yw'r fforwm rhyngwladol pwysicaf ar gyfer yr hawl i dai. Prif dasg y rhaglen yw hyrwyddo hawliau tai trwy ymgyrchoedd ymwybyddiaeth, a datblygu meincnodau a systemau monitro.[1]

Gweithrediadau[golygu | golygu cod]

Yng Nghanada, daeth yr hawl i dai yn gyfraith gyda phasio Deddf y Strategaeth Dai Genedlaethol[5] ar 21 Mehefin, 2019. Daeth y gyfraith i rym ar Orffennaf 9, 2019.[6]

De Affrica[golygu | golygu cod]

Yn Ne Affrica, mae adran 26 o Bennod Dau o'r Cyfansoddiad yn sefydlu bod "gan bawb yr hawl i gael mynediad at dai digonol". Yr Adran Aneddiadau Dynol sydd â'r dasg o weithredu'r mandad hwn. Yn seiliedig ar ddata diweddar, mae tua 3.6 miliwn o Dde Affrica yn dal i fyw mewn cytiau neu aneddiadau anffurfiol (data 2013),[7] tra amcangyfrifir bod tua 200,000 yn ddigartref neu'n byw ar y strydoedd (data 2015).[8]

Unol Daleithiau'r America[golygu | golygu cod]

Protest 2020 yn erbyn landlordiaid sy'n taflu tenantiaid allano'u cartrefi ym Minneapolis, Minnesota

Nid oes gan y mwyafrif o awdurdodaethau yn yr Unol Daleithiau hawl i gysgod neu gartref. Un eithriad yw Massachusetts, lle mae gan deuluoedd (ond nid unigolion digartref) yr hawl i dŷ.[9] Yng Nghaliffornia, mae gan blant sydd wedi rhedeg i ffwrdd yr hawl i gael eu derbyn i lochesi brys heb gydsyniad rhieni.[10] Mae Dinas Efrog Newydd hefyd yn cydnabod hawl i gysgodi mewn argyfwng.[11]

Gweler hefyd[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Edgar, Bill; Doherty, Joe; Meert, Henk (2002). Access to housing: homelessness and vulnerability in Europe. The Policy Press. t. 17. ISBN 978-1-86134-482-3. Gwall cyfeirio: Tag <ref> annilys; mae'r enw "Edgar2002" wedi'i ddiffinio droeon gyda chynnwys gwahanol
 2. Terminski, Bogumil (2011). "The right to adequate housing in international human rights law: Polish transformation experiences". Revista Latinoamericana de Derechos Humanos 22 (2): 219–241. ISSN 1659-4304. http://corteidh.or.cr/tablas/r31406.pdf. Adalwyd December 20, 2014.
 3. The right to adequate housing (Art.11 (1)). CESCR General comment 4 - see para. 8
 4. "Providing a more efficent [sic] opportunity to international and interdisciplinary research in the housing and property field. [Social Impact]. TENLAW. Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe (2012-2015). Framework Programme 7 (FP7)". SIOR, Social Impact Open Repository. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2017-09-05. Cyrchwyd 2021-04-16.
 5. https://chra-achru.ca/blog_article/right-to-housing-is-now-law-in-canada-so-now-what-2/
 6. https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-11.2/FullText.html
 7. http://www.thehda.co.za/uploads/files/HDA_South_Africa_Report_lr.pdf
 8. "Homelessness in South Africa". wp.wpi.edu. Cyrchwyd 2019-06-19.
 9. "copi archif". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2021-05-18. Cyrchwyd 2021-04-16.
 10. "A Handbook on California's "Right to Shelter Law"". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2021-02-25. Cyrchwyd 2021-04-16.
 11. A Right to Shelter in New York