Ynys Feurig

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio

Tair ynys fechan greigiog ar arfordir gogledd-orllewinol Ynys Môn gerllaw Rhosneigr yw Ynys Feurig (weithiau Ynys Feirig). Gyda'i gilydd, mae ganddynt arwynebedd o tua 3.1ha. Ar lanw isel mae modd cerdded iddynt. Maent yng nghymuned Llanfair-yn-Neubwll.

Mae Ynys Feurig yn warchodfa adar sy'n cael ei rhedeg gan yr RSPB ac yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Ei phrif bwysigrwydd yw fel man nythu i forwenoliaid; mae nifer o rywogaethau o forwennol yn magu yma, yn cynnwys ychydig o barau o'r Forwennol Wridog, er mai dim ond yn ysbeidiol y mae'r rhywogaeth yma wedi ei chofnodi yno yn y blynyddoedd diwethaf. Gwaherddir glanio ar yr ynysoedd yn y tymor nythu.