Llosgi tai haf

Oddi ar Wicipedia
(Ailgyfeiriad oddi wrth Ymgyrch llosgi tai haf)
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Data cyffredinol

Ymgyrch yn 80degau'r ugeinfed ganrif yn tanlinellu problemau tai lleol a'r problemau a achoswyd gan dai haf yng Nghymru, yn enwedig yn y Fro Gymraeg, oedd yr ymgyrch llosgi tai haf. Drwy'r wythdegau a dechrau'r nawdegau fe losgwyd neu ddifrodwyd dros 200 o dai gwyliau ac fe ymosodwyd ar swyddfeydd asiantwyr gwerthu tai yng Nghymru a Lloegr. Meibion Glyndŵr hawliodd gyfrifoldeb am y mwyafrif llethol o'r digwyddiadau hyn, ond mae pwy oedd y mudiad hwn yn dal i fod yn ddirgelwch.

Llosgwyd dros dau gant o dai haf, swyddfeydd gwerthu tai, ceir a chychod i gyd dros y cyfnod, o Ben Llŷn i Sir Benfro ac o Sir Fôn i Glwyd. Targedwyd hefyd fusnesau Seisnig yng Nghymru. Ar 12 Rhagfyr 1979 llosgwyd pedwar tŷ haf ac erbyn diwedd y mis roedd wyth wedi eu llosgi. Dyma oedd dechrau'r ymgyrch.

Un mudiad a hawliodd gyfrifoldeb oedd Meibion Glyndŵr. Roedd y cyfryngau yn derbyn llythyron oddi wrth "Rhys Gethin" yn hawlio cyfrifoldeb am y gweithrediadau ar ran y Meibion.

Methiant fu ymdrechion yr heddlu i ddal y rhai oedd yn gyfrifol am y llosgi. Yn wir roedd yn gred gyffredinol bod llawer o gydymdeimlad gan y cyhoedd gyda'r ymgyrch ac hyd yn oed gan rai o aelodau'r heddlu cyffredin.

Ym 1981 dedfrydwyd Eurig ap Gwilym, o Ddolgellau, i ddwy flynedd o garchar, Edward Gresty i 9 mis ac Alan Besston i 15 mis am ddau ymgais aflwyddiannus i losgi tai a chafodd John Roberts 18 mis, am ddanfon llythyrau i'r BBC ym Mangor yn ffug hawlio cyfrifoldeb am yr holl ymosodiadau, roedd y pedwar yn aelodau o fudiad Cadwyr Cymru [1].  Yn yr un flwyddyn carcharwyd John Stuart Speckman a Thomas Lappin o Ffynnongroyw am 3 blynedd yr un am gynnau tân mewn tŷ haf ger Treffynnon. Roedd y ddau'n cydymdeimlo efo’r ymgyrch llosgi ond nid oeddynt yn rhan o unrhyw fudiad.[2]

Arestiwyd nifer o bobl eraill yn ystod yr ymgyrch. Ar Sul y Blodau, 30 Mawrth 1980, arestiwyd dros 50 o genedlaetholwyr mewn cyrch heddlu o'r enw Operation Tân ond rhyddhawyd y rhain o fewn 3 diwrnod heb gyhuddiad.[3] Cafodd ambell i berchennog tŷ haf eu herlyn am losgi eu tai eu hunain, gan gogio eu bod wedi eu targedu gan yr ymgyrch er mwyn twyllo cwmnïau yswiriant; cafodd brawd yng nghyfraith y cyn aelod o'r FWA Glyn Rowlands, ei dal yn ceisio tanio tŷ haf er mwyn fframio Glyn.

Ar 14eg Chwefror 1990 arestiwyd y canwr a'r actor Bryn Fôn[4] a'i bartner Anna Wynne-Williams ar amheuaeth o fod yn gysylltiedig a'r ymgyrch llosgi, yn hwyrach yr un diwrnod arestiwyd yr actor Dyfed Thomas yn Llundain ar amheuaeth o fod a deunydd ffrwydrol neu ddyfeisiadau cynnau tân yn ei feddiant a chafodd yr actor Mei Jones ei wahodd i swyddfa'r heddlu i gynorthwyo'r heddlu gyda'u hymchwiliadau. Rhyddhawyd y pedwar heb eu cyhuddo o unrhyw drosedd.[2]

Ym Mawrth 1993 dedfrydwyd Siôn Aubrey Roberts i 12 mlynedd o garchar, a hynny nid am losgi tŷ, ond am anfon ffrwydriadau drwy'r post at aelodau o'r Blaid Geidwadol, gan gynnwys Wyn Roberts yr Is-Ysgrifennydd Gwladol yn y Swyddfa Gymreig ar y pryd, ac at ddau aelod blaenllaw o'r tim heddlu a ymchwiliai i mewn i'r ymgyrch. Roedd Roberts yn un o dri a gyhuddwyd o gynllwynio i achosi ffrwydriadau, yn Rhagfyr 1991 a Ionawr 1992, ond fe gafwyd y ddau arall, Dewi Prysor Williams a David Gareth Davies, yn ddi-euog.

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

  1. Carn Spring 1981 No33 Tud 12 Arson Campaign Re-starts [1] adalwyd 28 Mawrth 2016
  2. 2.0 2.1 Gruffydd, Alwyn Mae Rhywyn yn Gwybod, Gwasg Carreg Gwalch 2004; ISBN 0-86381-675-4
  3. Sul y Blodau: Holi'r Heddlu Cudd
  4. Gwefan y BBC; Cysgod o hyd dros fy mywyd; adalwyd 28 Mawrth 2015